ราคาเกตเวย์ไฟล์

ราคาเกตเวย์ไดรฟ์ข้อมูล

ราคาเกตเวย์เทป

† สูงสุดไม่เกิน 125.00 USD ต่อเกตเวย์ต่อเดือน ฟรี 100 GB แรกที่เขียนลงใน AWS ต่อบัญชี คุณสามารถติดตามปริมาณข้อมูลที่เขียนลงใน AWS ได้โดยใช้ Amazon CloudWatch เรียนรู้เพิ่มเติม »

โปรดดูราคา Amazon EC2 สำหรับ Storage Gateway ที่เปิดใช้งานใน Amazon EC2

ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการคุณที่อัตรามาตรฐานสำหรับ Amazon CloudWatch Logs, Amazon CloudWatch Events และ Amazon CloudWatch Metrics หากคุณกำหนดค่า CloudWatch สำหรับการแจ้งเตือนสภาพการทำงานหรือบันทึกการตรวจสอบ โปรดดูราคา Amazon CloudWatch

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม »

ราคาการถ่ายโอนข้อมูล

ราคานี้อิงตามข้อมูลที่ถ่ายโอน "เข้า" และ "ออก" จากบริการ AWS Storage Gateway โดยเกตเวย์ของคุณ และแตกต่างกันไปตาม Region และโฮสต์เกตเวย์ สำหรับพื้นที่จัดเก็บไฟล์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลในบัคเก็ต Amazon Simple Storage Service (S3) โดยตรง โปรดดูราคาการถ่ายโอนข้อมูลของ Amazon S3 สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่าน AWS Direct Connect โปรดดูคู่มือผู้ใช้สำหรับถ่ายโอนข้อมูลและราคา ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามการกำหนดราคาในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ

การถ่ายโอนข้อมูลออกจากบริการ AWS Storage Gateway ไปยังอุปกรณ์เกตเวย์ที่ใช้ Amazon EC2 ของคุณในภูมิภาคเดียวกันคิดเป็น 0.00 USD ต่อ GB

ราคาของเราไม่รวมภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของ AWS Storage Gateway พร้อมให้ใช้งานผ่านตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่คุณต้องการเพื่อรับข้อมูลการซื้อและขอใบเสนอราคา ลูกค้าในสหรัฐอเมริกาและแคนาดายังสามารถซื้ออุปกรณ์จาก CDW ได้โดยตรงอีกด้วย

แหล่งข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน AWS Storage Gateway

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมที่จะสร้างแล้วหรือยัง
เริ่มต้นใช้ AWS Storage Gateway
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา