ราคาเกตเวย์ไฟล์

ราคาเกตเวย์ไดรฟ์ข้อมูล

ราคาเกตเวย์เทป

† สูงสุดไม่เกิน 125.00 USD ต่อเกตเวย์ต่อเดือน ฟรี 100 GB แรกที่เขียนลงใน AWS ต่อบัญชี คุณสามารถติดตามปริมาณข้อมูลที่เขียนลงใน AWS ได้โดยใช้ Amazon CloudWatch เรียนรู้เพิ่มเติม

โปรดดูราคา Amazon S3 และสแน็ปช็อต Amazon EBS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่จัดเก็บไฟล์ใน S3 และ EBS

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

ราคาการถ่ายโอนข้อมูล

ราคานี้อิงตามข้อมูลที่ถ่ายโอน "เข้า" และ "ออก" จากบริการ AWS Storage Gateway โดยเกตเวย์ของคุณ และแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและโฮสต์เกตเวย์ สำหรับพื้นที่จัดเก็บไฟล์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลในบัคเก็ต Amazon S3 โดยตรง โปรดดูราคาการถ่ายโอนข้อมูลของ Amazon S3 สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่าน AWS Direct Connect โปรดดูคู่มือผู้ใช้สำหรับถ่ายโอนข้อมูลและราคา ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามการกำหนดราคาในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

เครื่องคำนวณราคา

ทรัพยากรราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวณ TCO

คำนวณต้นทุนรวมของกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (TCO)

เครื่องคำนวณรายเดือนอย่างง่าย

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

เรียนรู้การเริ่มต้นใช้ AWS Storage Gateway

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้ AWS Storage Gateway
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา