Amazon Textract

แยกข้อความพิมพ์ ลายมือ และข้อมูลจากเอกสารทุกฉบับโดยอัตโนมัติ

วิเคราะห์ฟรีสูงสุด 1,000 หน้าต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน

ด้วย AWS Free Tier 

แยกข้อความและข้อมูลที่มีโครงสร้าง เช่น ตารางและแบบฟอร์ม จากเอกสารโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าหรือใช้เทมเพลต

ก้าวไปไกลกว่าการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) แบบทั่วไปด้วยการแยกความสัมพันธ์ โครงสร้าง และข้อความออกจากเอกสาร

ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดผ่านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่แข็งแกร่ง การเข้ารหัส การควบคุมความปลอดภัย และการรองรับมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ เช่น HIPAA, GDPR และอื่นๆ

ใช้ขั้นตอนการตรวจสอบด้วยมนุษย์อย่างง่ายดายด้วย Amazon Augmented AI (A2I) เพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์ที่มีความละเอียดอ่อนหรือความอ่อนไหวและการคาดการณ์การตรวจสอบ

วิธีการทำงาน

Amazon Textract เป็นบริการแมชชีนเลิร์นนิ่งที่แยกข้อความ ลายมือ และข้อมูลโดยอัตโนมัติจากเอกสารที่สแกน โดยไม่ได้ใช้แค่การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) แบบทั่วไปในการระบุ ทำความเข้าใจ และแยกข้อมูลจากแบบฟอร์มและตาราง ในปัจจุบัน หลายๆ บริษัทต่างดึงข้อมูลจากเอกสารที่สแกนด้วยตนเอง เช่น PDF, รูปภาพ, ตาราง และแบบฟอร์ม หรือผ่านซอฟต์แวร์ OCR แบบทั่วไปที่ต้องมีการกำหนดค่าด้วยตนเอง (ซึ่งมักจะต้องเปลี่ยนแปลงเสมอเมื่อแบบฟอร์มเปลี่ยนไป) Textract ใช้ ML ในการอ่านและประมวลผลเอกสารทุกประเภท โดยแยกข้อความ ลายมือ ตาราง และข้อมูลอื่นๆ ได้อย่างแม่นยำโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องมานั่งทำงานเองและเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก คุณสามารถประมวลผลเอกสารโดยอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็วและดำเนินการกับข้อมูลที่ดึงออกมา ไม่ว่าคุณจะประมวลผลสินเชื่อโดยอัตโนมัติหรือดึงข้อมูลจากใบแจ้งหนี้และใบเสร็จต่างๆ Textract สามารถดึงข้อมูลได้ในไม่กี่นาที ไม่ต้องรอเป็นชั่วโมงหรือเป็นวัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบด้วยมนุษย์ด้วย Amazon Augmented AI เพื่อกำกับดูแลโมเดลของคุณและตรวจสอบข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

กรณีการใช้งาน

บริการทางการเงิน

ดึงข้อมูลธุรกิจที่สำคัญได้อย่างแม่นยำ เช่น อัตราการจำนอง ชื่อผู้สมัคร และยอดรวมในใบแจ้งหนี้ในแบบฟอร์มทางการเงินต่างๆ เพื่อดำเนินการขอสินเชื่อและการจำนองในเวลาไม่กี่นาที

การดูแลสุขภาพและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

ให้บริการผู้ป่วยและผู้ประกันตนของคุณได้ดียิ่งขึ้นโดยการดึงข้อมูลผู้ป่วยที่สำคัญจากแบบฟอร์มการรับบริการดูแลสุขภาพ การเคลมประกัน และแบบฟอร์มการอนุมัติล่วงหน้า เก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบและอยู่ในบริบทดั้งเดิม และไม่จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลลัพธ์

ภาครัฐ

แยกข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแบบฟอร์มรัฐบาลอย่างง่ายดาย เช่น สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก แบบฟอร์มภาษีของรัฐบาลกลาง และการแสดงความจำนงทางธุรกิจด้วยความแม่นยำสูง

วิธีเริ่มต้นใช้งาน

ดูวิธีการทำงานของ Amazon Textract

อ่านเกี่ยวกับ OCR, การแยกแบบฟอร์ม การแยกตาราง และอื่นๆ

สำรวจคุณสมบัติของ Amazon Textract »

ลองใช้ AWS Free Tier


เริ่มใช้งาน Amazon Textract ฟรีวันนี้

ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี »

สำรวจ Amazon Textract


เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon Textract ใน AWS Management Console

เริ่มต้นใช้งานใน Console »

สำรวจ AWS เพิ่มเติม