เรียนรู้วิธีใช้งาน AWS SDK ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์ที่ปลอดภัยและปรับขนาดได้ เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดสำคัญ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหาสำหรับวิธีการใช้งาน AWS โดยใช้โค้ด

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้งาน AWS SDK ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์ที่ปลอดภัยและปรับขนาดได้ เราจะศึกษาวิธีการโต้ตอบกับ AWS โดยใช้โค้ดและพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดสำคัญ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหา

ระดับ

ปานกลาง

รูปแบบการสอน

การฝึกอบรมในชั้นเรียน การสาธิต แล็บฝึกปฏิบัติจริง

ความยาว

3 วัน

หลักสูตรนี้สร้างขึ้นสำหรับ:

 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับ Intermediate

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ตั้งค่า AWS SDK และข้อมูลประจำตัวของนักพัฒนาสำหรับ Java, C#/.NET, Python และ JavaScript
 • โต้ตอบกับบริการของ AWS และพัฒนาโซลูชันโดยใช้ AWS SDK
 • ใช้ AWS Identity and Access Management (IAM) สำหรับการรับรองความถูกต้องของบริการ
 • ใช้ Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) และ Amazon DynamoDB เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
 • ผสานรวมแอปพลิเคชันและข้อมูลต่างๆ โดยใช้ AWS Lambda, Amazon API Gateway, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) และ AWS Step Functions
 • ใช้ Web Identity Framework และ Amazon Cognito สำหรับการยืนยันตัวตนของผู้ใช้
 • ใช้ Amazon ElastiCache เพื่อปรับปรุงขีดความสามารถในการปรับขนาดของแอปพลิเคชัน
 • ใช้คอนเทนเนอร์ในกระบวนการพัฒนา
 • ใช้ประโยชน์จากไปป์ไลน์ CI/CD เพื่อปรับใช้แอปพลิเคชันบน AWS

เราแนะนำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนี้มีข้อกำหนดเบื้องต้นดังต่อไปนี้:

 • ความรู้เชิงลึกในภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูงอย่างน้อยหนึ่งภาษา
 • ความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับบริการหลักของ AWS และการใช้ระบบคลาวด์สาธารณะ

วิธีที่ใช้ในหลักสูตรนี้:

 • การฝึกอบรมในชั้นเรียน
 • การสาธิต
 • แล็บฝึกปฏิบัติจริง

 

หลักสูตรนี้ช่วยให้คุณสามารถทดสอบทักษะใหม่ๆ และนำความรู้ไปใช้ในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณผ่านบททดสอบเชิงปฏิบัติต่างๆ มากมาย

Developing Thumbnail

ไปที่ aws.training