เรียนรู้พื้นฐานของการประมวลผลบนระบบคลาวด์ พื้นที่จัดเก็บ และการสร้างเครือข่ายบน AWS ในหลักสูตรแบบหนึ่งวันสำหรับใครก็ตามที่ต้องการเริ่มใช้งาน AWS

ในหลักสูตรแนะนำนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันทั่วไปของ AWS รวมถึงได้เรียนรู้หลักพื้นฐานของการระบุบริการ AWS เพื่อให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับโซลูชันด้านไอทีได้อย่างมีหลักการโดยอิงตามความต้องการทางธุรกิจ

ระดับ

เป็นพื้นฐาน

รูปแบบการสอน

การฝึกอบรมแบบชั้นเรียน แล็บปฏิบัติจริง

ความยาว

1 วัน

หลักสูตรนี้สร้างขึ้นสำหรับ:

 • บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ทางเทคนิคจากการใช้บริการต่างๆ ของ AWS
 • บุคคลที่สนใจเรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน AWS
 • ผู้ดูแลระบบ SysOps
 • สถาปนิกโซลูชัน
 • Developer

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้หัวข้อต่อไปนี้

 • คำศัพท์และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม AWS
 • วิธีใช้งานส่วนต่างๆ ของ AWS Management Console
 • แนวคิดหลักๆ ของมาตรการด้านความปลอดภัยของ AWS และ AWS Identity and Access Management (IAM)
 • ตัวอย่างบริการหลักๆ ของ AWS เช่น

      - บริการพื้นฐาน: Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) และ Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

      - บริการด้านฐานข้อมูล: Amazon DynamoDB และ Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)

      - บริการด้านการจัดการ: รวมถึง AWS Auto Scaling, Amazon CloudWatch, Elastic Load Balancing (ELB) และ AWS Trusted Advisor
 • ไม่มี

วิธีที่ใช้ในหลักสูตรนี้:

 • การฝึกอบรมแบบชั้นเรียน
 • แล็บปฏิบัติจริง

หลักสูตรนี้ช่วยให้คุณสามารถทดสอบทักษะใหม่ๆ และนำความรู้ไปใช้ในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณผ่านบททดสอบเชิงปฏิบัติต่างๆ มากมาย


Tech Essentials Thumbnail

ไปที่ aws.training