เรียนรู้วิธีการสร้างการปรับใช้อัตโนมัติแบบทำซ้ำได้สำหรับเครือข่ายและระบบบนแพลตฟอร์ม AWS

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างการปรับใช้อัตโนมัติแบบทำซ้ำได้สำหรับเครือข่ายและระบบบนแพลตฟอร์ม AWS เราจะสำรวจคุณสมบัติและเครื่องมือ AWS ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าและการปรับใช้ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับระบบการกำหนดค่าและการปรับใช้

ระดับ

ปานกลาง

รูปแบบการสอน

การฝึกอบรมในชั้นเรียน แล็บฝึกปฏิบัติจริง การฝึกอบรมในห้องเรียนเสมือนจริง

ความยาว

3 วัน

หลักสูตรนี้สร้างขึ้นสำหรับ:

 • ผู้ดูแลระบบ
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะเหล่าผู้ที่อยู่ในบทบาท DevOps

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ใช้คุณสมบัติโครงสร้างพื้นฐานของ AWS มาตรฐาน อาทิ Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Elastic Load Balancing (ELB), และ AWS Auto Scaling จากบรรทัดคำสั่ง
 • ใช้ AWS CloudFormation และเทคโนโลยีการทำงานอัตโนมัติอื่นๆ เพื่อสร้างชุดทรัพยากร AWS
 • สร้าง Virtual Private Network ด้วย Amazon VPC
 • ปรับใช้ Amazon EC2 Instances โดยใช้การเรียกบรรทัดคำสั่งและแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับอินสแตนซ์
 • ติดตามตรวจสอบสภาพของ Amazon EC2 Instances และบริการของ AWS อื่นๆ
 • จัดการข้อมูลประจำตัว, สิทธิ์ AWS และความปลอดภัยใน AWS Cloud
 • จัดการการใช้ทรัพยากรในบัญชี AWS โดยใช้แท็ก, Amazon CloudWatch และ AWS Trusted Advisor
 • กำหนดกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการสร้าง Amazon EC2 Instances ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
 • กำหนดค่าชุด Amazon EC2 Instances ที่เปิดใช้หลังโหลดบาลานเซอร์
 • แก้ไขปัญหานิยามชุด AWS CloudFormation พื้นฐาน
เราแนะนำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนี้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเบื้องต้นดังต่อไปนี้
 
 • AWS Technical Essentials
 • พื้นหลังในการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือการดูแลระบบ
 • ความเชี่ยวชาญในการบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการที่บรรทัดคำสั่ง เช่น การเขียนสคริปต์เชลล์ในสภาพแวดล้อมของ Linux หรือ cmd/PowerShell ใน Windows
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายโปรโตคอล อาทิ TCP/IP และ HTTP

วิธีที่ใช้ในหลักสูตรนี้:

 • การฝึกอบรมแบบชั้นเรียน
 • แล็บฝึกปฏิบัติจริง
 • การฝึกอบรมในห้องเรียนเสมือนจริง

หลักสูตรนี้ช่วยให้คุณสามารถทดสอบทักษะใหม่ๆ และนำความรู้ไปใช้ในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณผ่านบททดสอบเชิงปฏิบัติต่างๆ มากมาย 

SysOps Thumbnail

ไปที่ aws.training