AWS Industry Quest

เป็นผู้นําในอุตสาหกรรมไปพร้อมกับเรียนรู้และสร้างองค์กร

เกี่ยวกับ AWS Industry Quest

AWS Industry Quest เป็นประสบการณ์การเรียนรู้เชิงอินเทอร์แอคทีฟที่สอนวิธีสร้างโซลูชันระบบคลาวด์สําหรับอุตสาหกรรมของคุณ เลือกอุตสาหกรรม - บริการทางการเงิน, การดูแลสุขภาพ, และอีกมากมายที่จะตามมา ปรับแต่งอวตารของคุณ และเข้าดูแลองค์กรเสมือนเพื่อเปลี่ยนให้องค์กรนี้เป็นผู้นําในอุตสาหกรรม สร้างโซลูชันเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อคว้าเหรียญตราดิจิทัลที่แชร์กับเครือข่ายของคุณได้ สมัครใช้งาน AWS Skill Builder ด้วยการสมัครสมาชิกแบบรายบุคคลหรือแบบทีม และเริ่มเรียนรู้เพื่อนําองค์กรเสมือนของคุณไปสู่จุดสูงสุด

AWS Industry Quest: การดูแลสุขภาพ
AWS Industry Quest: บริการทางการเงิน

ประโยชน์ของ AWS Industry Quest

เรียนรู้ในแบบของคุณ

ปรับแต่งประสบการณ์การเรียนรู้ของคุณ ด้วยการเข้าถึงแคตตาล็อกโซลูชันอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว เลือกสิ่งที่คุณต้องการเรียนรู้ตามลําดับและตามจังหวะของคุณเอง

แก้ปัญหาอุตสาหกรรม

รับโซลูชันการสร้างแบบฝึกหัดแบบอินเทอร์แอคทีฟสําหรับความท้าทายที่พบบ่อยที่สุดในอุตสาหกรรมของคุณ จากนั้นใช้ทักษะใหม่ของคุณกับการทํางานในโลกแห่งความเป็นจริง

แชร์และสนุกสนาน

ใช้กล้องเซลฟี่ในเกมเพื่อแสดงรางวัลของคุณและแชร์อวตารของคุณ และทำโซลูชันทั้งหมดให้สำเร็จเพื่อรับเหรียญตราดิจิทัลที่แชร์กับเครือข่ายของคุณได้

สร้างทักษะเฉพาะบทบาทและรับเหรียญตราเลย

รับประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรม เมื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดในบทบาทเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แสดงความสำเร็จด้วยเหรียญตราดิจิทัลที่แชร์ได้บนเโซเชียลเน็ตเวิร์ก

AWS Industry Quest: บริการทางการเงิน

เหรียญตรา Cloud Practitioner ของ AWS Cloud Quest

รู้จักกับชุดบริการของ AWS ที่หลากหลายและสร้างโซลูชันสําหรับการตรวจจับการฉ้อโกงการชําระเงิน

AWS Industry Quest: การดูแลสุขภาพ

เหรียญตรา Architect ของ AWS Cloud Quest

รับประสบการณ์จริงในการสร้างโซลูชันสําหรับการทํานายความเสี่ยงในการที่ผู้ป่วยต้องกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลใหม่ เอไอเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ การวางแผนกระบวนการกู้คืนจากความเสียหายสำหรับการดูแลสุขภาพ และอื่น ๆ

เล่นเลย

สมัครสมาชิก Skill Builder เพื่อเล่น AWS Industry Quest: บริการทางการเงินและเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้เชิงอินเทอร์แอคทีฟอื่นๆ เพื่อต่อยอดกระบวนการย้ายไปยังระบบคลาวด์ AWS Cloud ของคุณ

เล่นเลย

สมัครสมาชิก Skill Builder เพื่อเล่น AWS Industry Quest: บริการทางการเงินและเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้เชิงอินเทอร์แอคทีฟอื่นๆ เพื่อต่อยอดกระบวนการย้ายไปยังระบบคลาวด์ AWS Cloud ของคุณ


หากคุณยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝึกอบรม