การเรียนรู้ผ่านเกม

AWS Industry Quest

เป็นผู้นําในอุตสาหกรรมไปพร้อมกับเรียนรู้และสร้างองค์กร

เกี่ยวกับ AWS Industry Quest

AWS Industry Quest เป็นประสบการณ์การเรียนรู้เชิงอินเทอร์แอคทีฟที่สอนวิธีสร้างโซลูชันระบบคลาวด์สําหรับอุตสาหกรรมของคุณ เลือกอุตสาหกรรม - บริการทางการเงิน, การดูแลสุขภาพ, การผลิตและยานยนต์ และอีกมากมายที่จะตามมา ปรับแต่งอวตารของคุณ และเข้าดูแลองค์กรเสมือนเพื่อเปลี่ยนให้องค์กรนี้เป็นผู้นําในอุตสาหกรรม

สร้างโซลูชันเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อคว้าเหรียญตราดิจิทัลที่แชร์กับเครือข่ายของคุณได้ สมัครใช้งาน AWS Skill Builder ด้วยการสมัครสมาชิกแบบรายบุคคลหรือแบบทีม และเริ่มเรียนรู้เพื่อนําองค์กรเสมือนของคุณไปสู่จุดสูงสุด

AWS Industry Quest: การดูแลสุขภาพ

AWS Industry Quest: การดูแลสุขภาพ เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผ่านเกมในฉากโรงพยาบาลเสมือนเพื่อให้คุณมีโอกาสได้สร้างทักษะโดยการแก้ปัญหาต่าง ๆ งานที่มอบหมายจะรวมไปถึงวิธีการตรวจสอบ แจ้งเตือน และแก้ไขข้อค้นพบ HIPAA ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การรับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์/แมชชีนเลิร์นนิง (AI/ML) จากข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ การทำงานร่วมกันในด้านการดูแลสุขภาพให้สำเร็จ การลดความซับซ้อนและการปรับเป็นระบบอัตโนมัติก่อนใช้แบบฟอร์มการอนุมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย

AWS Industry Quest: บริการทางการเงิน

AWS Industry Quest: บริการทางการเงิน ให้คุณสามารถปรับแต่งอวตาร ครอบครองบริษัทด้านบริการทางการเงินเสมือนจริง เปลี่ยนโฉมแบรนด์ และขับเคลื่อนบริษัทให้ขึ้นเป็นผู้นำแวดวงอุตสาหกรรมด้วยการทำแบบฝึกหัดการสร้างโซลูชัน งานที่มอบหมายจะมีทั้งการตรวจจับการฉ้อโกงการชำระเงิน การคาดการณ์ความเสี่ยงเครดิต และบัญชีเงินฝากแบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

AWS Industry Quest: การผลิตและยานยนต์

AWS Industry Quest: การผลิตและยานยนต์ ช่วยให้คุณสามารถสร้างโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและยานยนต์ การจำลองรูปแบบเกมนี้ใช้งานที่มอบหมายจากสถานการณ์สมมติเพื่อช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสําหรับการสร้างต้นแบบเสมือนด้วยเครื่องมือ CAD, การสร้างภาพข้อมูลหุ่นยนต์, การแปลงโปรโตคอลอุตสาหกรรมที่ Edge และอีกมากมาย