เมื่อเดินตามเส้นทางที่แนะนำเหล่านี้ คุณก็จะมีความรู้และทักษะมากขึ้น


icon_cloud-practitioner

เรียนรู้หลักพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้งานระบบคลาวด์

ดูเส้นทางของ Cloud Practitioner »

icon_architect

เรียนรู้การออกแบบระบบที่พร้อมใช้งานเป็นอย่างยิ่ง

ดูเส้นทางของสถาปนิก »

icon_developer

เรียนรู้การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับคลาวด์

ดูเส้นทางของ Developer »

icon_operations

เรียนรู้การทำให้แอปพลิเคชัน เครือข่าย และระบบทำงานโดยอัตโนมัติ

ดูเส้นทางของฝ่ายปฏิบัติการ »

icon_advanced-networking

ออกแบบและใช้สถาปัตยกรรมด้านไอที
ของ AWS และแบบไฮบริดตามต้องการ

ดูเส้นทาง Advanced Networking »

icon_big-data

ออกแบบและใช้บริการต่างๆ ของ AWS
เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูล

ดูเส้นทางข้อมูลขนาดใหญ่ »

icon_security

เรียนรู้ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
ในการรักษาความปลอดภัยให้กับแพลตฟอร์ม AWS

ดูเส้นทางการรักษาความปลอดภัย »

icon_apn-business

ทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับบริการของ AWS
และการนำเสนอคุณค่าของธุรกิจหลัก

ดูเส้นทางความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ AWS »

icon_apn-tech

รับความรู้พื้นฐานทางเทคนิค
เกี่ยวกับการประมวลผลบน AWS Cloud

ดูเส้นทางความเชี่ยวชาญทางเทคนิคด้าน AWS »

icon_apn-proserv

พัฒนาและขยายความสามารถของ
บริการระดับมืออาชีพ

ดูเส้นทางบริการระดับมืออาชีพของ AWS »

icon_storage

เรียนรู้โดยเริ่มจากหลักพื้นฐานไปจนถึงความรู้เชิงลึกทางเทคนิค
เพื่อให้คุณพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านพื้นที่จัดเก็บของ AWS

ดูเส้นทางพื้นที่จัดเก็บ »

icon_media-services

เรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์สื่อที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ
โดยใช้ AWS Elemental services

ดูเส้นทางบริการสื่อบน AWS »

icon_machine-learning1

เจาะลึกในหลักสูตรเดียวกันกับที่ใช้ในการฝึกอบรม Developer และ Data Scientist ของ Amazon

ดูเส้นทางของ Machine Learning »

เริ่มต้นที่ aws.training