สถาปนิก

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ AWS พัฒนาทักษะและความรู้ของคุณ สร้างอนาคตของคุณใน AWS Cloud

เส้นทางการเรียนรู้นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสถาปนิกด้านโซลูชัน วิศวกรออกแบบด้านโซลูชัน และทุกคนที่ต้องการเรียนรู้วิธีออกแบบแอปพลิเคชันและระบบบน AWS สร้างทักษะด้านเทคนิคในขณะที่คุณกำลังก้าวสู่เส้นทางเพื่อรับ AWS Certification

เส้นทางนี้ยังรวมถึงหลักสูตรเพิ่มเติมอีกสองหลักสูตรเพื่อเพิ่มตัวเลือกให้กับกลุ่มหลักสูตรของคุณ

Architecting on AWS - Accelerator หลักสูตรห้าวันนี้ครอบคลุมหัวข้อจากหลักสูตรอื่นๆ อีกสองหลักสูตรในเส้นทางนี้ คือ Architecting on AWS และ Advanced Architecting on AWS และอาจใช้แทนหลักสูตรเหล่านั้น

เวิร์กช็อปพิเศษในการเตรียมตัวสอบ: AWS Certified Solutions Architect - ระดับ Associate ยังครอบคลุมหัวข้อจากหลักสูตรอื่นๆ อีกสองหลักสูตรในเส้นทางนี้ คือ Architecting on AWS และ การเตรียมตัวสอบ: AWS Certified Solutions Architect - ระดับ Associate และอาจใช้แทนหลักสูตรเหล่านั้น

LearningPath-Architect_Aug2020_Architect
 • เรียนรู้ตามลำดับหลักสูตรและการสอบที่แนะนำเพื่อสร้างทักษะ AWS Cloud ในเส้นทางการเรียนรู้นี้

  AWS Technical Essentials

  เรียนรู้หลักพื้นฐานของการระบุบริการของ AWS เพื่อให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับโซลูชันด้าน IT ได้อย่างมีหลักการโดยอิงตามความต้องการทางธุรกิจ

  Architecting on AWS

  เรียนรู้หลักพื้นฐานในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT บน AWS เพื่อให้สามารถสร้างโซลูชันที่ปรับขนาดได้และฟื้นตัวเร็วได้ในระบบคลาวด์

  Architecting on AWS - Accelerator

  ในหลักสูตรห้าที่อัดแน่นนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบคลาวด์ ตั้งแต่การออกแบบขนาดเล็กไปจนถึงการออกแบบขนาดใหญ่ระดับองค์กร และการออกแบบอื่นๆ ที่มีขนาดอยู่ระหว่างช่วงดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ จาก Architecting on AWS และ Advanced Architecting on AWS

  การเตรียมตัวสอบ: AWS Certified Solutions Architect – ระดับ Associate

  ในเวิร์กช็อประดับกลางที่ใช้เวลาครึ่งวันนี้ เราจะศึกษาขอบเขตหัวข้อของข้อสอบเรื่อง AWS Certified Solutions Architect – ระดับ Associate แมปข้อสอบเพื่อวางโครงสร้างบน AWS และเพื่อระบุขอบเขตที่ต้องเรียนรู้ เราจะตรวจสอบคำถามทดสอบตัวอย่างในแต่ละหัวข้อ

  เวิร์กช็อปพิเศษในการเตรียมตัวสอบ: AWS Certified Solutions Architect - ระดับ Associate

  ในช่วงสามวันแรกนั้น ผู้ฝึกสอนจะส่งมอบเนื้อหาของหลักสูตร Architecting on AWS รวมทั้งแบบทดสอบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในตอนท้ายของแต่ละโมดูลไปให้ผู้เข้าเรียน จากนั้น ผู้ฝึกสอนก็จะส่งมอบเนื้อหาของหลักสูตรการเตรียมตัวสอบ: AWS Certified Solutions Architect - ระดับ Associate โดยผู้ฝึกสอนจะเจาะลึกลงไปในเอกสารประกอบสำหรับบริการต่างๆ ของ AWS (เช่น Amazon Redshift, Amazon Kinesis และ AWS Key Management Service) และให้ทำแบบทดสอบ หลักสูตรห้าวันจะจบลงโดยให้ผู้ฝึกสอนทำการประเมินผลการสอบเชิงปฏิบัติสำหรับ AWS Certified Solutions Architect - ระดับ Associate และแบบทดสอบเพิ่มเติม

  AWS Certified Solutions Architect - ระดับ Associate

  การสอบนี้จะวัดความรู้ความสามารถในด้านการออกแบบและการปรับใช้แอปพลิเคชันที่ปลอดภัยและมีเสถียรภาพกับเทคโนโลยี AWS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  สอบ  |  130 นาที

  Advanced Architecting on AWS

  เรียนรู้วิธีสร้างโซลูชันที่ซับซ้อน ซึ่งรวมถึงการบริการ การควบคุม และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนแพลตฟอร์ม AWS เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่ปรับขนาดได้ ยืดหยุ่น ปลอดภัย และพร้อมใช้งานบน AWS

  การเตรียมตัวสอบ: AWS Certified Solutions Architect - ระดับ Professional

  เข้าร่วมหลักสูตรระดับสูงนี้เพื่อเตรียมตัวสอบ สำรวจหัวข้อของข้อสอบและดูว่าหัวข้อนั้นเกี่ยวข้องกับการวางโครงสร้างบน AWS อย่างไร เราจะทบทวนตัวอย่างข้อสอบในแต่ละขอบเขตหัวข้อ รวมไปถึงสอนวิธีตีความแนวคิดที่จะทดสอบ

  AWS Certified Solutions Architect - ระดับ Professional

  การทดสอบ AWS Certified Solutions Architect ซึ่งเป็นการสอบระดับ Professional จะตรวจสอบทักษะทางเทคนิคขั้นสูงและประสบการณ์ในการออกแบบแอปพลิเคชันและระบบแบบกระจายในแพลตฟอร์ม AWS

  สอบ  |  180 นาที

illustration_curriclum_green

เจาะลึกความรู้เกี่ยวกับ AWS Cloud ของคุณด้วยคู่มือการเรียนรู้

คู่มือการเรียนรู้ที่สามารถดาวน์โหลดได้ของเราจะช่วยให้แต่ละคนที่มีบทบาทเป็นสถาปนิกเห็นการฝึกอบรมแบบดิจิทัล หลักสูตรในห้องเรียน วิดีโอ เอกสารรายงาน ใบรับรอง และข้อมูลอื่นๆ ที่ฟรีทั้งหมดที่พร้อมช่วยคุณสร้างความรู้เกี่ยวกับ AWS Cloud

ดาวน์โหลดคู่มือ »

หากกำลังหาข้อมูลเพิ่มเติม