Amazon Transcribe

แปลงเสียงพูดเป็นข้อความโดยอัตโนมัติ

การแปลงเสียงพูดเป็นข้อความจำนวน 60 นาทีเป็นเวลา 12 เดือน

ด้วย AWS Free Tier »

กรณีการใช้งาน

รับข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนากับลูกค้า

Transcribe Call Analytics ช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงจากการสนทนากับลูกค้าได้ พาร์ทเนอร์ AWS Contact Center Intelligence และ Contact Lens for Amazon Connect นำเสนอโซลูชันแบบเบ็ดเสร็จเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า เพิ่มผลิตผลของเจ้าหน้าที่ และแสดงการแจ้งเตือนด้านการบริหารคุณภาพแก่หัวหน้างาน

ค้นหาและวิเคราะห์เนื้อหาสื่อ

ผู้ผลิตเนื้อหาและผู้เผยแพร่สื่อสามารถใช้ Amazon Transcribe เพื่อแปลงข้อมูลเสียงและวิดีโอโดยอัตโนมัติให้เป็นข้อมูลเก็บถาวรที่ค้นหาได้สำหรับการค้นพบเนื้อหา การสร้างไฮไลต์ การควบคุมเนื้อหา และการสร้างรายได้

สร้างคำบรรยายและสร้างบันทึกการประชุม

ใส่คำบรรยายลงในเนื้อหาแบบตามความต้องการและเนื้อหาที่ออกอากาศของคุณเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและพัฒนาประสบการณ์ลูกค้า ใช้ Amazon Transcribe เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและบันทึกการประชุมและการสนทนาที่สำคัญกับคุณได้อย่างแม่นยำ

ปรับปรุงเอกสารประกอบทางการแพทย์

แพทย์และผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์สามารถใช้ Amazon Transcribe Medical เพื่อจัดทำเอกสารบทสนทนาทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลงในระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) เพื่อการวิเคราะห์ บริการนี้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของ HIPAA และได้รับการฝึกฝนมาเพื่อให้เข้าใจคำศัพท์ทางการแพทย์

วิธีเริ่มต้น

ดูวิธีการทำงานของ Amazon Transcribe

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอินพุตเสียง การปรับแต่ง ความเป็นส่วนตัว และอื่นๆ

สำรวจการฝึกปฏิบัติจริง

เรียนรู้วิธีสร้างทรานสคริปต์เสียงชิ้นแรกของคุณ

เข้าใช้งาน Console

ฝึกใช้งาน Amazon Transcribe ในคอนโซล AWS


สำรวจ AWS เพิ่มเติม