Amazon MQ ile yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Herhangi bir minimum ücret veya peşin taahhüt yoktur. İleti aracısı bulut sunucunuzun çalıştığı süre, aylık kullandığınız depolama alanı ve standart veri aktarımı için belirlenen ücretleri ödersiniz**. İlk 12 ay AWS Ücretsiz Kullanım ile Amazon MQ'yu kullanmaya başlamak kolaydır.

Aracı Fiyatlandırması


Saatlik bulut sunucusu kullanımı

İleti aracısı kullanımı için saatlik ücret ödersiniz (bir saniyelik ayırmayla faturalandırılır). Ücretler, ileti aracısı bulut sunucusunun boyutuna ve tek bulut sunuculu aracı mı yoksa yüksek erişilebilirlik için etkin/beklemedeki aracıyı mı seçtiğinize bağlı olarak değişir. Ayrıntılar için bk. : Aracı Fiyatlandırması Tabloları. 

Aracı Depolama Fiyatlandırması


Aylık depolama kullanımı

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ile dayanıklılık için optimize edilmiş ve Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ile aktarım hızı için optimize edilmiş olmak üzere iki tür aracı depolama mevcuttur. Amazon MQ ile, aylık kullandığınız ortalama depolama miktarı için ücret ödersiniz. Bu, her saat kullanılan GB toplanıp aylık saat sayısına bölünerek hesaplanır ve fiyatlandırma örneğinde gösterildiği gibi bir "GB-Ay" değeri elde edilir. Ayrıntılar için bk. : Aracı Depolama Fiyatlandırması Tablosu.

AWS Ücretsiz Kullanım


Miktar ve süre

Amazon MQ, ücretsiz olarak denenebilir. AWS Ücretsiz Kullanım, aylık 750 saate kadar tek bulut sunuculu mq.t2.micro veya mq.t3.micro aracısı ve bir yıl boyunca aylık 5 GB'a kadar dayanıklılık için optimize edilmiş depolama içerir. Yeni AWS hesapları, AWS Ücretsiz Kullanım'a 12 ay erişim elde eder. Ayrıntılar için bkz.AWS Ücretsiz Kullanım.

Aracı fiyatlandırması

Veri aktarım ücretleri

Aynı bölgedeki erişilebilirlik alanlarında bulunan aracılar arasında iletilen trafik için her yönde 0,01 USD/GB üzerinden ücretlendirilirsiniz. Bölgeler arası ağlar için, EC2 fiyatlandırma planlamasına göre her bölgenin dışındaki bant genişliği için ücretlendirilirsiniz. Örneğin ABD Doğru (K. Virginia) bölgesinden ABD Batı (Oregon) bölgesine 0,02 USD/GB üzerinden ücretlendirilirsiniz. Bir AWS bölgesine veri aktarılırken bant genişliği ücretlendirilmez.

Aracı Ağları için ek ücretler yoktur. Ağdaki her aracıya ek olarak AZ'ler veya bölgeler arasındaki ağ trafiğinden kaynaklanan veri aktarımı için ücret ödersiniz.

Amazon MQ'da içeri ve dışarı aktarılan veriler için standart AWS veri aktarım ücretlerini ödersiniz.

Fiyatlandırma örnekleri

Fiyatlandırma örneği 1

ABD Doğu (K. Virginia) bölgesinde Amazon EFS depolama türüne sahip bir mq.m5.large etkin/beklemedeki aracı işletiyorsanız ve aracınız Mart ayında 15 gün boyunca 1 GB depolama, Mart ayının son 16 günü boyunca 10 GB depolama kullanırsa, ilgili ay için aşağıdaki ücretleri ödersiniz:

Aracı bulut sunucusu ücreti
Bulut sunucusu kullanımı (saat) = 31 gün x 24 sa/gün = 744 saat
x 0,576 USD (ABD Doğu (K. Virginia) bölgesindeki bir mq.m5.large etkin/beklemedeki aracı için saatlik fiyat)
= 428.54 USD


Depolama ücreti

GB-Saat olarak depolama kullanımı = [1 GB x 15 gün x (24 saat/gün)] + [10 GB x 16 gün x (24 saat/gün)]
= 4.200 GB-Saat

Aylık ücreti hesaplamak için GB-Saat değerini GB-Ay değerine çevirin:
4.200 GB-Saat/24 saat/31 gün = 5,64516 GB-Ay - ücretsiz 5 GB-Ay = 0,64516
x 0,30 USD (ABD Doğu bölgesindeki GB-Ay başına fiyat)
= 0,19 USD

 

Toplam ücret = 428,54 USD (aracı bulut sunucusu ücreti) + 0,19 USD (depolama ücreti) = 428,73 USD

Fiyatlandırma örneği 2

ABD Doğu (K. Virginia) bölgesinde bir aracı ağı içerisinde her biri Amazon EBS depolama türüne ve 200 GB’lık varsayılan depolama sınırına sahip 3 mq.m5.large aracı işletiyorsanız, ilgili ay için aşağıdaki ücretleri ödersiniz:

Aracı bulut sunucusu ücreti
Toplam Bulut Sunucusu kullanımı (saat) = [31 gün x 24 saat/gün x 3 aracı bulut sunucusu] = 2.232 saat
x 0,288 USD (ABD Doğu (K. Virginia) bölgesindeki bir mq.m5.large için saatlik fiyat)
= 642.82 USD


Depolama ücreti

GB-Saat olarak toplam depolama kullanımı = [200 GB x 31 gün x (24 saat/gün) x 3 Amazon EBS birimi] = 446.400 GB-Saat

Aylık ücreti hesaplamak için GB-Saat değerini GB-Ay değerine çevirin:
446.400 GB-Saat/24 saat/31 gün = 600 GB-Ay
x 0,10 USD (ABD Doğu bölgesindeki GB-Ay başına fiyat)
= 60 USD

Toplam ücret = 642,82 USD (aracı bulut sunucusu ücreti) + 60 USD (depolama ücreti) = 702,82 USD

Fiyatlandırma hesaplama aracı

Diğer Amazon MQ kaynaklarını keşfedin

Kaynakların yer aldığı sayfayı ziyaret edin
Başlamaya hazır mısınız?
Kaydolun
Başka sorunuz mu var?
Bize ulaşın