AWS Hizmeti Özelliklerinde Gizlilikle İlgili Önemli Noktalar

Dünya genelinde farklı ülkelerde yeni yürürlüğe giren veya güncellenen gizlilik düzenlemeleri veri koruması, güvenlik ve mevzuat uyumluluğu konularında yeni gereksinimler getirmektedir. Düzenleme çerçevesindeki gizlilik uygulamaları, müşteri verilerinin işlenmesini şifreleme, silme ve izleme süreçlerini içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir).

AWS hizmetlerinin müşterilerin müşteri verilerini şifrelemesini, silmesini ve işlemesini izlemesini nasıl sağladığına ilişkin AWS belgeleri için aşağıdaki tabloda altı çizili onay işaretlerini tıklayın.

AWS hizmeti Müşteri şifreleyebilir Müşteri silebilir Müşteri işlemeyi izleyebilir
Alexa for Business
Amazon API Gateway
Amazon AppFlow
Amazon AppStream 2.0
Amazon AppStream 2.0 Kullanıcı Havuzları
Amazon Athena
Amazon Augmented AI (A2I)
Amazon Aurora
Amazon Braket
Amazon Chime
Amazon Cloud Directory
Amazon CloudFront
Amazon CloudWatch
Amazon CloudWatch Logs
Amazon CodeGuru Profiler
Amazon CodeGuru Reviewer
Amazon Cognito
Amazon Comprehend
Amazon Connect
Amazon Detective
Amazon DynamoDB
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
Amazon Elastic Inference
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
Memcached için Amazon ElastiCache  
Amazon ElastiCache for Redis
Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES)
Amazon EMR
Amazon EventBridge
Amazon Forecast
Amazon Fraud Detector
Amazon FSx for Lustre
Amazon FSx for Windows File Server
Amazon GameLift
Amazon GuardDuty
Amazon Honeycode
Amazon Inspector
Amazon Interactive Video Service (ISV)
Amazon Kendra
Amazon Keyspaces
Java Uygulamaları için Amazon Kinesis Data Analytics
SQL Uygulamaları için Amazon Kinesis Data Analytics
Amazon Kinesis Data Firehose
Amazon Kinesis Data Streams
Amazon Kinesis VideoStreams
Amazon Lex
Amazon Lightsail
Amazon Location Service
Amazon Lookout for Equipment
Amazon Lookout for Metrics
Amazon Lookout for Vision
Amazon Macie
Amazon Managed Blockchain (AMB)
Amazon Managed Service for Grafana (AMG)
Amazon Managed Service for Prometheus (AMP)
Amazon Managed Streaming for Kafka (MSK)
Amazon MQ
Amazon Neptune
Amazon Personalize
Amazon Pinpoint
Amazon Polly
Amazon Quantum Ledger Database (QLDB)
Amazon QuickSight
Amazon Redshift
Amazon Rekognition
Amazon Relation Database Service (Amazon RDS)
Amazon SageMaker
Amazon Simple Email Service (Amazon SES)
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
Amazon Simple Storage Service Glacier
Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF)
Amazon Textract
Amazon Timestream
Amazon Transcribe
Amazon Translate
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
Amazon WorkDocs
Amazon WorkLink
Amazon WorkMail
Amazon WorkSpaces
Amazon WorkSpaces Application Manager (Amazon WAM)
AWS Amplify
AWS App Mesh
AWS App Runner
AWS Application Discovery Service
AWS Application Migration Service
AWS AppSync
AWS Denetim Yöneticisi
AWS Backup
AWS Certificate Manager (ACM)
AWS Cloud9
AWS CloudFormation
AWS CloudHSM
AWS CloudShell
AWS CloudTrail
AWS CodeArtifact
AWS CodeBuild
AWS CodeCommit
AWS CodeDeploy
AWS CodePipeline
AWS CodeStar
AWS Config
AWS Control Tower
AWS Data Exchange
AWS DataSync
AWS Device Farm
AWS Direct Connect
AWS Directory Service
AWS Elastic Beanstalk
AWS Elastic Transcoder
AWS Elemental MediaConnect
AWS Elemental MediaConvert
AWS Elemental MediaLive
AWS Elemental MediaPackage
AWS Elemental MediaStore
AWS Fargate
AWS Firewall Manager
AWS Global Accelerator
AWS Glue
AWS Identity and Access Management (IAM)
AWS Import/Export
AWS IoT Analytics
AWS IoT Core
AWS IoT Device Management
AWS IoT Events
AWS IoT Greengrass V1AWS IoT Greengrass V2
AWS IoT SiteWise
AWS IoT Things Graph
AWS IQ
AWS Key Management Service (AWS KMS)
AWS Lake Formation
AWS Lambda
AWS License Manager
AWS Migration Hub
AWS OpsWorks for Chef Automate
AWS OpsWorks for Puppet Enterprise
AWS OpsWorks Stacks
AWS Outposts
AWS RoboMaker
AWS Secrets Manager
AWS Security Hub


AWS Server Migration Service (AWS SMS)
AWS Serverless Application Repository
AWS Service Catalog
AWS Single Sign-On (SSO)
AWS Snowball Edge
AWS Snowcone
AWS Snowmobile
AWS Step Functions
FSx Dosya Ağ Geçidi için AWS Storage Gateway
S3 Dosya Ağ Geçidi için AWS Storage Gateway
Bant Ağ Geçidi için AWS Storage Gateway
Hacim Ağ Geçidi için AWS Storage Gateway
AWS Systems Manager
AWS Transfer Family
AWS X-Ray
CloudEndure Disaster Recovery (Bir AWS Şirketidir)
CloudEndure Migration (Bir AWS Şirketidir)
Contact Lens for Amazon Connect
FreeRTOS
compliance-contactus-icon
Sorularınız mı var? Bir AWS Şirket Temsilcisi ile İletişime Geçin
Mevzuat uyumluluğu rollerini mi keşfediyorsunuz?
Bugün başvurun »
AWS Mevzuat Uyumluluğu güncellemelerini mi istiyorsunuz?
Bizi Twitter'da takip edin »