Amazon EventBridge

Kendi uygulamalarınız, SaaS ve AWS hizmetlerindeki uygulama verilerini toplayan sunucusuz olay veriyolu

Amazon EventBridge sahip olduğunuz uygulamalar, entegre "Hizmet Olarak Yazılım (SaaS)" uygulamaları ve AWS hizmetlerindeki verileri kullanarak uygulamalar arası bağlantı oluşturmanızı kolaylaştıran sunucusuz bir veriyoludur. EventBridge; Zendesk, Datadog veya Pagerduty gibi olay kaynaklarından gerçek zamanlı veri akışı sağlar ve bu verileri AWS Lambda gibi hedeflere yönlendirir. Veri kaynaklarınızın tümüne gerçek zamanlı olarak yanıt veren uygulama mimarileri oluşturmak üzere verilerinizin nereye gönderileceğine karar vermek için yönlendirme kuralları ayarlayabilirsiniz. 

EventBridge; olay alma ve teslim etme, güvenlik, yetkilendirme ve hata işlemeyi sizin için yaparak olay odaklı uygulama oluşturmayı kolaylaştırır. Uygulamalarınız olaylar üzerinden birbirine daha bağlı hale geldikçe söz konusu olaylara tepki vermek üzere kod yazmak amacıyla bu olayları bulmak ve yapılarını anlamak için gitgide daha fazla efor sarf etmeniz gerekir. Amazon EventBridge şema kayıt defteri, olay yapısını veya şemayı paylaşılan merkezi bir konumda depolar ve olayların kodunuzda nesne olarak kullanılmasını kolaylaştırmak için söz konusu şemaları Java, Python ve Typescript koduyla eşler. AWS Management Console'daki, API'lerdeki veya SDK Toolkit for Jetbrains (Intellij, PyCharm, Webstorm, Rider) ve SDK Toolkit for VS Code'daki şema kayıt defteriyle bağlantı ve etkileşim kurabilirsiniz.

Avantajlar

SaaS uygulamalarındaki verileri bağlayın

EventBridge, desteklenen SaaS uygulamalarındaki verileri alır ve bunları AWS Management Console'daki yerel entegrasyon üzerinden AWS hizmet hedeflerine yönlendirir. EventBridge ile sahip olduğunuz SaaS uygulamalarındaki verileri müşteri desteği, iş operasyonları ve çok daha fazlasını tetiklemek için kullanabilirsiniz. Entegre SaaS çözüm ortakları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha az kod yazın

Olayları almak, filtrelemek ve teslim etmek için özel kod yazma ihtiyacını ortadan kaldıran EventBridge uygulamalarınızı birbirine bağlamayı kolaylaştırır. EventBridge şema kayıt defteri, kolaylıkla bulunabilen bir olay şemaları koleksiyonu depolar ve IDE’nizdeki bu şemalar için kod bağlamalarını indirmenizi sağlar böylece ilgili olayı kodunuzda kesin tür belirtilmiş bir nesne olarak temsil edebilirsiniz. Ayrıca, şema bulma özelliği sayesinde olay veriyolunuzdaki şema otomatik olarak şema kayıt defterine eklenebilir.

Kolayca olay odaklı mimariler oluşturun

EventBridge, olay odaklı mimari oluşturma sürecini basitleştirir. EventBridge ile hedeflerinizin olay kaynaklarından haberdar olması gerekmez çünkü bunları filtreleyebilir ve doğrudan EventBridge'de yayımlayabilirsiniz. Kurulum gerekmez. Olay odaklı mimariler esnek bağlantılı ve dağıtılmıştır. Bu sayede geliştirici çevikliği ve uygulama dayanıklılığı gelişir.

Operasyonel iş yükünü azaltın

EventBridge'de tedarik edilmesi, düzeltme eki uygulanması veya yönetilmesi gereken sunucular ve yüklenmesi, bakım yapılması ya da işletilmesi gereken yazılımlar yoktur. EventBridge alınan olay sayısına göre otomatik olarak ölçeklenir ve yalnızca kendi AWS'niz veya SaaS uygulamalarınız tarafından yayımlanan olaylar için ödeme yaparsınız. EventBridge, yerleşik dağıtılmış erişilebilirlik ve hata toleransına sahiptir.

Nasıl çalışır?

EventBridge, olayları kullanarak uygulamaları bağlar. Olay, müşteri desteği biletinin durumundaki bir değişiklik gibi bir sistemin durumundaki değişikliği bildiren sinyaldir. Olaylara tepki vermek üzere kod yazmak amacıyla, olay verilerinin her bir parçasının başlığı, biçimi ve doğrulama kuralları gibi bilgileri içeren olay şemasını bilmeniz gerekir. EventBridge şema kayıt defteri; kuruluşunuza ait uygulamalar, AWS hizmetleri veya SaaS uygulamaları tarafından oluşturulmuş, kolaylıkla bulunabilen bir şema koleksiyonunu depolar. Ayrıca IDE'nizdeki kayıt defterinde bulunan herhangi bir şemanın kod bağlamasını indirebilir ve böylece ilgili olayı, kodunuzda kesin tür belirtilmiş bir nesne olarak temsil edebilirsiniz.

EventBridge, olayları kullanarak uygulamaları nasıl bağlar?

Kullanım örnekleri

Müşteri desteği

Müşteri destek biletlerinin durum değişikliklerini EventBridge'e gönderebilir, duygu analizi modelini eğitmek ve dağıtmak için otomatikleşmiş bir iş akışını tetikleyebilir veya makine öğrenimini kullanabilirsiniz. Örneğin, orijinal Zendesk biletine müşteri memnuniyeti puanı eklemek için Amazon SageMaker'ı kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinin »

Güvenlik operasyonları

Birden çok kanaldaki ilgili kullanıcı gruplarıyla iletişim kurmak için güvenlik olaylarını EventBridge'e gönderebilirsiniz. Örneğin, Whispir iletişim iş akışına tehdit algılama olayları ekleyebilir veya olaya dayalı kurallarla güvenlik sistemi raporlarının teslimatını otomatikleştirebilirsiniz.

İş operasyonları

EventBridge'i operasyonel verilere ulaşmak, bu verileri işlemek ve bir sistemden diğerine göndermek için kullanabilirsiniz. Örneğin, EventBridge'i kullanarak Amazon Redshift veri ambarına PagerDuty vakalarını bağlayabilirsiniz, bu sayede iyileştirme hızını ve mühendislik ekiplerinin ortalama operasyonel yükünü analiz edebilirsiniz.

Uygulama izleme

EventBridge'i uygulama ölçümlerinin gerçek zamanlı akışlarını toplamak için kullanarak uygulama performansındaki değişikliklere hızla yanıt verebilirsiniz. Örneğin, beklenilen yük artışını işlemek için EC2 bulut sunucularınızı ölçekleyen bir AWS Lambda işlemini tetiklemek üzere, EventBridge'e Datadog'dan yük birimi uyarıları gönderebilirsiniz.

Dizin kaydı

Bir iş akışını tetiklemek için EventBridge'e kullanıcı bilgilerini göndererek dizin kaydı süreçlerini otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin, kullanıcı tarafından oluşturulan yeni olayları OneLogin'den EventBridge'e gönderebilir ve teknik kaynakları işe yeni alınan mühendislere erişilebilir yapan Lambda işlevine yönlendirebilirsiniz.

Müşteri veri güncellemeleri

Başka sistemlerdeki iş akışlarını tetiklemek için müşteri ilişkisi yönetimi (CRM) sisteminizde bulunan müşteri verilerindeki değişiklikleri kullanabilirsiniz. Örneğin, bir SugarCRM fırsatının durumu "Kapalı Kazanma" olarak değiştiğinde olayı EventBridge'e gönderebilirsiniz ve bir muhasebe sistemindeki faturalama kayıtlarını tedarik edecek iş akışını tetikleyebilirsiniz.

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Ürün özelliklerine göz atın

Amazon EventBridge özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha fazla bilgi edinin 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Management Console’da Amazon EventBridge ile oluşturmaya başlayın.

Oturum açın 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Daha fazla bilgi edinmek için belgelere göz atın

EventBridge'i daha iyi anlamak için Geliştirici Kılavuzu'na bakın.

Daha fazla bilgi edinin