Artıp azalan uygulama gereksinimlerini karşılamak için bir MySQL veritabanını otomatik olarak ölçeklendirme

(Amazon Aurora Kullanarak)

Amazon Aurora, geleneksel olarak kurumlar tarafından kullanılan ilişkisel veritabanlarının performansı ve erişilebilirliği ile açık kaynak kodlu veritabanlarının basitliğini ve uygun maliyetini bir araya getiren, MySQL ve PostgreSQL ile uyumlu bir ilişkisel veritabanıdır. Bu öğreticide, bir Amazon Aurora veritabanını nasıl oluşturacağınızı ve uygulamanızın artıp azalan gereksinimlerini karşılamak için okuma replikaları ekleyerek veya çıkararak otomatik olarak ölçeklenecek şekilde nasıl yapılandıracağınızı öğreneceksiniz.

Bu öğretici ücretsiz kullanım kapsamında değildir ve öğreticideki adımları takip etmeniz ve öğreticinin sonunda kaynakları sonlandırmanız şartıyla 1 USD'den daha aza mal olacaktır.

Bu Öğretici Hakkında
Süre 10-20 dakika                                           
Maliyet 1 USD'den az
Kullanım Örneği Veritabanları
Ürünler Amazon Aurora, Amazon RDS
Hedef Kitle Veritabanı yöneticileri, Geliştiriciler
Seviye Orta
Son Güncelleme 2 Temmuz 2019

1. Adım: Aurora veritabanı kümesi oluşturma

1.1 - Bir tarayıcı açın ve Amazon RDS konsoluna gidin. Zaten bir AWS hesabınız varsa, konsolda oturum açın. Aksi takdirde, başlamak için yeni bir AWS hesabı oluşturun.

Zaten bir hesabınız var mı? Hesabınızda oturum açın

1.2 - Sağ üst köşede, Aurora veritabanı kümesini başlatmak istediğiniz bölgeyi seçin.

1.3 - Amazon Aurora penceresinde "Veritabanı oluştur"a tıklayın.

Devam etmeden önce yeni veritabanı oluşturma akışına geçin:

Altyapı seçenekleri

1.4 - Veritabanı altyapısı bölümünde, "Amazon Aurora"yı seçin.

1.5 - Edisyon bölümünde "MySQL ile uyumlu Amazon Aurora"yı seçin.

1.6 - Sürüm bölümünde tercih ettiğiniz Aurora sürümünü seçin.

1.7 - Veritabanı Konumu bölümünde, "Bölgesel"i seçin.

Veritabanı özellikleri

1.8 - "Bir yazıcı ve birden fazla okuyucu"yu seçin.

Şablonlar

1.9 - "Üretim"i seçin.

Ayarlar

1.10 - Aurora veritabanı kümeniz için bir tanımlayıcı seçin, ör. “database-1”.

Veritabanı bulut sunucusu boyutu

1.11 - Veritabanı bulut sunucusu boyutu için, büyük bir bulut sunucusu (sonu .large ile biten) seçin.

Erişilebilirlik ve dayanıklılık

1.12 - "Bir Aurora Replikası/Okuyucusu Oluştur"u seçin.

Bağlantı

1.13 - Veritabanını oluşturmak istediğiniz VPC'yi seçin.

Bir veritabanı oluşturulduktan sonra bunun farklı bir VPC'ye taşınamayacağını unutmayın.

1.14 - "Ek bağlantı yapılandırması"na tıklayın.

1.15 - Alt ağ grubu için varsayılan değeri seçin.

1.16 - Genel olarak erişilebilirlik bölümünde, "Hayır"ı seçin.

Bu, veritabanına aynı VPC içindeki bir EC2 bulut sunucusundan bağlanmanız gerektiği anlamına gelir.

1.17 - VPC güvenlik grubunda, "Yeni oluştur"u seçin. 3306 numaralı bağlantı noktasında, gelen TCP bağlantılarına izin veren bir güvenlik grubunuz varsa, bunu seçebilirsiniz. Bu güvenlik grubu, Aurora kümenize girişi kontrol edecektir.

1.18 - Yeni VPC güvenlik grubu adı alanına "aurora-tutorial" yazın.

1.19 - Veritabanı bağlantı noktası için varsayılan değeri olduğu gibi bırakın.

Ek yapılandırma

"Ek yapılandırma" için varsayılan değerleri olduğu gibi bırakın.

En iyi uygulama, Silme koruması'nı etkinleştirmektir. Öğreticinin sonunda veritabanını silmek istiyorsanız, kutucuğu işaretlenmemiş olarak bırakabilirsiniz.

1.20 - "Silme koruması" bölümünde, "Silme korumasını etkinleştir" kutucuğunun işaretini kaldırın.

İnceleme ve oluşturma

Formdaki tüm alanları hızlıca inceledikten sonra devam edebilirsiniz.

1.21 - "Veritabanı oluştur"a tıklayın.

Bulut sunucuları oluşturulurken, kimlik bilgilerinizi nasıl alacağınızı açıklayan bir başlık göreceksiniz. Parolayı görebileceğiniz bu tek zaman, kimlik bilgilerini bir yere kaydetmek için iyi bir fırsattır.

1.22 - "Kimlik bilgisi ayrıntılarını görüntüle"ye tıklayın.

1.23 - Kullanıcı adı, parola ve küme uç noktasını kaydedin.

1.24 - Kimlik bilgisi ayrıntıları penceresini kapattıktan sonra oluşturduğunuz veritabanının adına tıklayın.

1.25 - Yazıcı ve Okuyucu uç noktalarını kopyalayın. Her tür okuma/yazma trafiğini Yazıcı uç noktasına yönlendirebilirsiniz ancak salt okunur trafiğin Okuyucu uç noktasına yönlendirilmesi iyi bir uygulamadır.

2. Adım: Bir ölçeklendirme politikası ekleyin

Aurora Auto Scaling tanımladığınız ölçeklendirme politikalarına bağlı olarak replika oluşturabilir ve kaldırabilir. Veritabanınızın iş yükü veya bağlantıları birden arttığında Aurora Auto Scaling, Aurora Replikaları ekleyebilir. İş yükü veya bağlantı sayısı azaldığında Aurora Auto Scaling, fazladan kapasite harcamamanız için fazla Aurora Replikalarını kaldırır.

2.1 - Aurora veritabanı kümenizi seçin.

2.2 - “Eylemler” seçeneğine tıklayın ve “replika otomatik ölçeklendirme ekle” öğesini seçin.

Politika ayrıntıları

2.3 - Bir Politika adı seçin, örneğin, “policy-1”.

2.4 - Otomatik ölçeklendirme için kullanabileceğiniz bir ölçüm seçin.

Kullanabileceğiniz iki Hedef ölçüm vardır: “Aurora Replikalarının Ortalama CPU kullanımı” ve “Aurora Replikalarının Ortalama bağlantıları”. Aurora Auto Scaling, ölçeklendirme politikasını tetikleyen CloudWatch alarmlarını oluşturur ve yönetir ve ölçüm ve hedef değere bağlı olarak ölçeklendirme ayarlarını hesaplar. Ölçeklendirme politikası, ölçümü belirlenen hedef değere yakın tutmak için Aurora Replikalarını ekler veya kaldırır.

Hangi ölçümün kullanılacağı uygulamanızın mimarisi ve iş yüküne bağlıdır. CPU kullanımı yoğun olan sorgular çalıştıracaksanız CPU kullanımını ölçmek iyi bir fikir olacaktır. Sorgularınız basitse fakat okumaları ve yazmaları ölçeklendirmeniz gerekiyorsa bağlantıların sayısını ölçmek yerinde olacaktır.

Ölçeklendirme Politikasının tek bir ölçüme bağlı olabileceğini fakat birden fazla Ölçeklendirme Politikası oluşturabileceğinizi aklınızda bulundurun. Bu öğretici için “Aurora Replikalarının ortalama bağlantıları” öğesini seçebilirsiniz.

2.5 - Hedef değer için “20” girin.

Aurora Auto Scaling, bağlantı sayısı 20 hedef değerine ulaşırsa Aurora Replikaları ekleyecektir ve hedef değerin altına düşerse fazla Replikaları kaldıracaktır. Tüm durumlarda Aurora Auto Scaling yalnızca kendi oluşturduğu Aurora Replikaları kaldırır, hiçbir zaman sizin oluşturduklarınızı kaldırmaz.

Küme kapasitesi ayrıntıları

2.6 - Minimum kapasite için “1” girin.

2.7 - Maksimum kapasite için “2” girin.

Minimum ve maksimum kapasite numaraları daha sonra değiştirilebilir. Üretim ortamlarında hangi değerlerin kullanılması gerektiği iş yükleri, bağlantı sayısı ve bütçe için tahminlere bağlı olacaktır. Aurora Auto Scaling tarafından oluşturulan Aurora Replikaları, birincil bulut sunucusu için kullanılan ile aynı veritabanı bulut sunucusu sınıfıdır.

İncele ve devam et

2.8 - Alanları inceleyin ve “Politika ekle” seçeneğine tıklayın.

3. Adım: Ölçeklendirme politikasını değiştirme

3.1 - Aurora veritabanı kümenize tıklayın.

3.2 - "Günlükler ve olaylar"a tıklayın.

3.3 - Otomatik ölçeklendirme politikanızı seçin.

3.4 - "Düzenle"ye tıklayın.

Küme kapasitesi ayrıntıları

3.5 - Maksimum kapasiteyi 4 olarak değiştirin.

3.6 - "Kaydet"e tıklayın.

4. Adım: Ölçeklendirme politikasını silme

4.1 - Aurora veritabanı kümenize tıklayın.

4.2 - "Günlükler ve olaylar"a tıklayın. 

4.3 - Otomatik ölçeklendirme politikanızı seçin.

4.4 - "Sil"e tıklayın.

5. Adım: Kümenizi silme

Bu öğreticiyi tamamlarken, artık gerekli olmadığında Aurora veritabanı kümenizi nasıl sileceğinizi öğreneceksiniz. Aurora veritabanı kümenizi silmek için RDS Panosu’na gidin ve aşağıdaki talimatları takip edin: 

5.1 - Sol bölmede "Veritabanları"nı seçin.

Bu size tüm Aurora veritabanı kümelerinizin bir listesini gösterecektir.

5.2 - Bu öğretici için oluşturduğunuz Aurora veritabanı kümesinin okuyucu bulut sunucusunu seçin.

5.3 - "İşlemler"e tıklayın ve "Sil"i seçin.

5.4 - İşlemi onaylamanız istenecektir. Kutucuğa "delete me" (beni sil) yazın ve “Sil"e tıklayın.

5.5 - Bu öğretici için oluşturduğunuz Aurora veritabanı kümesinin yazıcı bulut sunucusunu seçin.

5.6 - "İşlemler"e tıklayın ve "Sil"i seçin.

Son bir anlık yedek oluşturmak isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Normalde bu iyi bir fikirdir fakat bu öğretici için gerekli değildir.

5.7 - "Son anlık yedek oluştur" kutucuğunun işaretini kaldırın ve "Kabul ediyorum..." kutucuğunu işaretleyin.

5.8 - Kutucuğa "delete me" (beni sil) yazın ve “Sil"e tıklayın.

Kümenizin durumu "Siliniyor" olarak değişecektir. Bu noktada, daha sonra kullanmayacağınıza karar verirseniz, oluşturduğunuz güvenlik grubunu da silebilirsiniz.

Tebrikler

Auto Scalingli bir Aurora veritabanı kümesi oluşturdunuz. Uygulamanızın gereksinimlerine göre okuma replikaları ekleyip çıkararak Aurora veritabanı kümesinin kapasitesini otomatik olarak ayarlamayı öğrendiniz.

Bu öğretici size yardımcı oldu mu?

Teşekkür ederiz
Lütfen neleri beğendiğinizi bize iletin.
Close
Sizi hayal kırıklığına uğrattığımız için özür dileriz
Eski, kafa karıştırıcı veya hatalı bir şey mi var? Lütfen geri bildirim sağlayarak bu öğreticiyi iyileştirmemize yardımcı olun.
Close