Amazon Aurora Global Database ile hızlı bölgeler arası olağanüstü durum kurtarma ve

düşük gecikme süreli küresel okumalar

Bu öğreticide birden çok AWS bölgesini kapsayan ve verilerinizi performansa etki etmeden çoğaltan bir Amazon Aurora Global Database dağıtımını nasıl oluşturacağınızı öğrenin. Aurora Global Database, bölge genelindeki kesintiler için olağanüstü durum kurtarma olanakları sağlar ve düşük gecikme süresine sahip global okuma işlemlerini mümkün kılar.

Amazon Aurora, geleneksel olarak kurumlar tarafından kullanılan ilişkisel veritabanlarının performansı ve erişilebilirliği ile açık kaynak kodlu veritabanlarının basitliğini ve uygun maliyetini bir araya getiren, MySQL ve PostgreSQL ile uyumlu bir ilişkisel veritabanıdır.

Bir Aurora Global Veritabanı, master verilerinizin bulunduğu birincil AWS bölgesinden ve verilerinizin çoğaltıldığı birden fazla salt okunur ikincil AWS bölgesinden oluşur. Yazmalarınız birincil veritabanına gider ancak tüm bölgelerden okunabilir ve düşük gecikmenin avantajını yaşarsınız.

Bu öğreticide, MySQL uyumluluğu olan Amazon Aurora kullanılacak. Bu öğretici ücretsiz kullanım kapsamında değildir ve öğreticideki adımları takip etmeniz ve öğreticinin sonunda kaynakları sonlandırmanız şartıyla 1 USD’den daha aza mal olacaktır.

Ön Koşullar

Bir Amazon Aurora DB kümesi, bir veya daha fazla DB bulut sunucusu ve bu DB bulut sunucuları için bir küme disk biriminden oluşur. Bir Aurora küme disk birimi, birden çok Erişilebilirlik Alanını kapsayan bir sanal veritabanı depolama birimidir ve her Erişilebilirlik Alanında DB kümesinin verilerinin bir kopyası bulunur. İki tür DB bulut sunucusu bir Aurora DB kümesini oluşturur: okuma ve yazma işlemlerini destekleyen Birincil DB bulut sunucusu ve birincil DB bulut sunucusu ile aynı depolama birimine bağlanan ve yalnızca okuma işlemlerini destekleyen bir Aurora Replika’dan oluşur. Her Aurora DB kümesi, ayrı Erişilebilirlik Alanlarında bulunan 15’e kadar Aurora Replika sunucusundan oluşabilir. Aurora, birincil DB bulut sunucusu erişilemez olduğunda otomatik olarak yük devreder.

Bu öğreticide, bir bölgede birincil kümesi ve farklı bir bölgede ikincil kümesi olan bir Aurora Global Veritabanı oluşturacaksınız. Hangi bölgeleri kullanacağınız size bağlıdır. Her bölgede kullanacağınız bir uygulamanızın olması önerilir. Örneğin, Aurora Global Veritabanınızın us-east-1'de birincil kümesi ve eu-west-3'te ikincil bir kümesi varsa, us-east-1'de bir bulut sunucunuz ve eu-west-3'te başka bir bulut sunucunuz olmalıdır.

Ayrıca zaman kazanmak istiyorsanız, bu bölgelerin her biri için bulut sunucularınızdan gelen bağlantılara izin veren bir Güvenlik grubu oluşturabilirsiniz. Örneğin, MYSQL/Aurora türünde bir gelen trafik kuralı olan bir güvenlik grubu oluşturarak bulut sunucularınızın güvenlik grubundan 3306 numaralı bağlantı noktasından TCP bağlantılarına izin verebilirsiniz.

Son olarak, Aurora Global Veritabanınızı test etmek için (8. Adıma bakın) bir MySQL istemcisine ihtiyacınız olacak. Uygulama bulut sunucularınız Amazon Linux çalıştırıyorsa, bir MySQL istemcisi yüklemek sudo yum install mysql komutunu çalıştırmak kadar basit olabilir, ancak tam komut çalıştırdığınız işletim sistemine bağlıdır. Windows işletim sistemi çalıştırıyorsanız, bunun yerine MySQL workbench uygulamasını indirebilirsiniz.

Bu Öğretici Hakkında
Süre 10 dakika                                           
Maliyet 1 USD'den az
Kullanım Örneği Veritabanları
Ürünler Amazon Aurora, Amazon RDS
Hedef Kitle Veritabanı yöneticileri, Geliştiriciler
Seviye Orta
Son Güncelleme 3 Haziran 2019

1. Adım: Amazon RDS konsoluna erişim

1.1 — Bir tarayıcı açın ve Amazon RDS konsoluna gidin. Zaten bir AWS hesabınız varsa konsola giriş yapın. Aksi takdirde, başlamak için yeni bir AWS hesabı oluşturun.

1.2 — Sağ üst köşede, birincil Aurora DB kümesini başlatmak istediğiniz bölgeyi seçin. Bu öğreticinin amacı nedeniyle, birincil bölge olarak us-east-1 konumunu kullanacağız ve ikincil bölge olarak da eu-west-1 konumunu kullanacağız.

Zaten bir hesabınız var mı? Hesabınızda oturum açın

1.3 — Amazon Aurora penceresinde “Veritabanı oluştur” seçeneğine tıklayın.

1.4 — Aşağı kaydırın ve Aurora Global Database penceresinde “Şimdi dene” seçeneğine tıklayın. “Şimdi dene” seçeneğini görmezseniz, buraya tıklayın.

2. Adım: Motor seçenekleri

2.1 — Motor türü, “Amazon Aurora”yı seçin.

2.2 — Editon alanında “MySQL ile uyumlu Amazon Aurora”yı seçin.

2.3 — Sürüm bölümünde, en yeni MySQL sürümünü seçin.

2.4 — Veritabanı Konumu bölümünde, “Global” seçeneğini seçin.

2.5 — “Üretim” şablonunu seçin.

3:Adım: Global veritabanı ayarları

3.1 — Global veritabanı belirteci için, “global-database-1” yazın.

4. Adım: Birincil bölge ayarları

4.1 — DB bulut sunucusu boyutu için, büyük bir bulut sunucusu seçin (sonu .large ile biten).

4.2 — Erişilebilirlik ve & dayanıklılık için, “Bir Aurora Replika oluşturma” seçeneğini seçin.

Okumaları ölçeklendirmenize olanak tanıdığı ve birincil veritabanınızla aynı bölgede size otomatik yük devretme imkanı sağladığından, üretim ortamları için bir Aurora Replikanızın olması önerilir. Bu öğreticide, işlemleri basit tutmak için bir Aurora Replika eklemiyoruz.

5. Adım: Bağlanabilirlik

5.1 — Veritabanını oluşturmak istediğiniz VPC'yi seçin.

Bir veritabanı oluşturulduktan sonra onun farklı bir VPC'ye taşınamayacağını unutmayın.

5.2 — “Ek bağlantı yapılandırması” seçeneğine tıklayın.

5.3 — Alt ağ grubu için varsayılan değeri seçin.

5.4 — Genel olarak erişilebilirlik bölümünde, “Hayır” seçeneğini seçin.

Bu, veritabanına aynı VPC içindeki bir EC2 bulut sunucusundan bağlanmanız gerektiği anlamına gelir.

5.5 — VPC güvenlik grubunda “Yeni oluştur” seçeneğini seçin. 3306 numaralı bağlantı noktasında gelen TCP bağlantılarına izin veren bir güvenlik grubunuz varsa bunun yerine onu seçebilirsiniz.

5.6 — Yeni VPC güvenlik grubu adı alanına “global-veritabanı” yazın.

5.7 — Veritabanı bağlantı noktası için varsayılan değeri bırakın.

6. Adım: Ek yapılandırma

6.1 — Veritabanı seçenekleri için (Yedekleme, İzleme, Günlük dosyası dışa aktarma, Bakım ve Silme koruması) varsayılan değerleri bırakın.

6.2 — "Veritabanı oluştur" seçeneğini tıklayın.

Bulut sunucuları oluşturulurken kimlik bilgilerinizi nasıl alacağınızı açıklayan bir başlık sayfası göreceksiniz. Bu, şifreyi görebileceğiniz tek zaman olduğu için kimlik bilgilerini bir yere kaydetmek için iyi bir fırsattır.

6.3 — “Kimlik bilgileri ayrıntıları” seçeneğini tıklayın.

6.4 — Kullanıcı adını ve parolayı kaydet.

7. Adım: İkincil bir bölge girin

7.1 — “global-database-1” seçeneğini seçin.

7.2 — “İşlemler > Bir bölge ekle”.

7.3 — Aşağı açılır menüden bir bölge seçin.

7.4 — 4.1 ila 5.7. adımları tekrar edin.

7.5 — “Bölge ekle” seçeneğine tıklayın.

Veri tabanı kullanılabilir olduğunda, 8. adıma ilerleyin.

8. Adım: Amazon Aurora Global Veritabanını Test Edin

8.1 — Birincil veritabanınıza tıklayın.

8.2 — Yaızıcı uç noktanızı kopyalayın.

İki terminal penceresi açın, birincil ve ikincil bölgelerinizdeki bulut sunucularınızda oturum açın ve veritabanlarına bağlanmak için mysql komut satırı istemcisini kullanın.

Artık bir veritabanı oluşturabilir, bir tablo oluşturabilir ve bazı kayıtları yazabilirsiniz. Birincil veritabanınıza yazdığınız herşey, ikincil kümenize de çoğaltılacaktır.

8.3 — Birincil veritabanınıza bağlanın:

$ mysql -h endpoint -P 3306 -u admin -p

Sizden parola istendiğinde 6.6. adımda kaydettiğiniz parolayı girin.

8.4 — Bir veritabanı oluşturun ve bazı verileri yazın.

mysql> CREATE database tutorial;
Sorgu TAMAM, 1 satır etkilenmiş (0.01 sn)

Bu noktada öğretici veritabanını kullanabilir, tablo oluşturabilir ve bazı kayıtlar ekleyebilirsiniz.

8.5 — İkincil bölgeye gidin.

8.6 — İkincil veritabanınıza tıklayın.

8.7 — Okuyucu uç noktasını kopyalayın.

8.8 — İkincil veritabanınıza bağlanın.

$ mysql -h endpoint -P 3306 -u admin -p

Sizden parola istendiğinde 6.6. adımda kaydettiğiniz parolayı girin.

8.9 — Bazı verileri okuyun:

mysql> USE tutorial;
Database changed

Artık veritabanının, ikincil veritabanına çoğaltıldığını doğrulayabilirsiniz. Bir tablo oluşturduysanız, birincil kümeye yazabilir ve ikincil kümeden okuyabilirsiniz.

9. Adım: İkincil bir bölgeye yük devretme yapın

Varsayılan Aurora kümesi, bölge içinde yük devretme yetenekleri sağlarken, Aurora Global Veritabanı farklı bir bölgedeki ikincil kümeye yük devretmenize olanak sağlar. Bu, tüm bölge erişileme hale gelse bile veritabanınızın hayatta kalması demektir.

Bir Aurora Global Veritabanına yük devretme gerçekleştirmek, ikincil kümeyi orijinal global veritabanından kaldırmayı ve böylece onu tam okuma-yazma yeteneklerine sahip bölgesel bir kümeye dönüştürmeyi ve ardından yeni bir Aurora Global Veritabanında birincil küme olarak kullanmayı içermektedir.

Aşağıdaki talimatları takip ederek manuel olarak yük devretmeyi gerçekleştirebilirsiniz.

9.1 — Birincil veritabanına yazmayı durdurun.

9.2 — İkincil kümeyi seçin.

9.3 — “İşlemler > Globalden Çıkart” seçeneğine tıklayın.

9.4 — “Çıkart ve devam et” seçeneğine tıklayarak onaylayın.

9.5 — Uygulamanızı, yeni tanımlanan kümeye yazacak şekilde yapılandırın.

9.6 — Hâlâ ikincil bölgedeyken, Bölgesel kümeyi seçin.

9.7 — “İşlemler > Global veritabanı oluştur” seçeneğine tıklayın.

9.8 — Aşağı açılır menüden bir bölge seçin.

9.9 — 4.1 ila 5.7. adımları tekrar edin.

10. Adım: Temizleyin

Öğreticiyi tamamlamak için, Aurora Global Veritabanınızı sileceksiniz. Bunu sürdürebilirsiniz ancak ilave ücretlerin uygulanabileceğini unutmayın.

Aurora Global Veritabanınızı silmek için RDS Kontrol Paneline gidin ve aşağıdaki talimatları takip edin:

10.1 — Sol panelden “Veritabanları” seçeneğini seçin.

Bu size tüm Aurora DB kümelerinizin bir listesini gösterecektir.

10.2 — Bir global veritabanı bulut sunucusu seçin.

10.3 — "İşlemler> Sil" i tıklayın.

10.4 — Son bir yedek oluşturmak isteyip istemediğiniz sorulacak. Normalde bu iyi bir fikirdir fakat bu öğretici için gerekli değildir. “Hayır” seçeneğini seçin ve “Sil” seçeneğine tıklayın.

10.5 — Bir global veritabanı kümesi seçin.

10.6 — “İşlemler > Globaldan çıkart”.

10.7 — “Globalden çıkart” seçeneğine tıklayarak onaylayın.

10.8 — Bölgesel veritabanı kümesi seçin.

10.9 — "İşlemler> Sil" seçeneğini tıklayın.

10.10 — Son bir anlık görüntü oluşturmak isteyip istemediğiniz sorulacak. Normalde bu iyi bir fikirdir fakat bu öğretici için gerekli değildir. “Hayır” seçeneğini seçin ve “DB kümesini sil” seçeneğine tıklayın.

10.11 — İkincil bir bölgeye geçin ve 10.1 ila 10.9. adımları gerçekleştirin.

10.12 — Global veritabanını seçin.

10.13 — "İşlemler> Sil" seçeneğine tıklayın.

10.14 — “delete me“ yazarak ve “Sil” seçeneğine tıklayarak onaylayın.

Kümenizin durumu “Siliniyor” olarak değişecektir.

Tebrikler

Bölgeler arasında replikasyon yapan bir Aurora Global Veritabanı oluşturdunuz. Düşük gecikmeden yararlanmak için okumaları diğer bölgelere nasıl ölçeklendireceğinizi öğrendiniz ve ikincil bir bölgeye yük devretme gerçekleştirdiniz.

Bu öğretici size yardımcı oldu mu?