Amazon Aurora Serverless ile Sunucusuz MySQL Veritabanı Yapılandırın ve

Bu Veritabanına Bağlanın

Bu öğreticide Amazon Aurora Serverless veritabanını nasıl yapılandıracağınızı ve bu veritabanına nasıl bağlanacağınızı öğreneceksiniz.

Amazon Aurora, MySQL ve PostgreSQL uyumlu sürümlere sahip ilişkisel bir veritabanıdır ve kurumsal veritabanlarının performansını ve erişilebilirliğini çok daha düşük bir maliyetle sunmaktadır. Aurora Serverless, Aurora’ya yönelik, artık Aurora MySQL uyumlu sürüm için genel olarak erişilebilir durumda olan yeni bir isteğe bağlı otomatik ölçeklendirme yapılandırmasıdır. Aurora Serverless ile veritabanınız otomatik olarak başlatılır, kapatılır veya uygulamanızın ihtiyaçlarına göre kapasite ölçeği büyütülür veya küçültülür; böylece Aurora’nın yüksek erişilebilirliğinden, ölçeğinden ve hızından yararlanmaya devam ederken kullanmadığınız hiçbir şey için ödeme yapmazsınız.

Geleneksel olarak veritabanı yönetimi fazlasıyla tahmin etmeyi gerektirir: bilinmeyenin önünde olmak ve zaman zaman yeni uygulamalar için geçici işlem ve depolama artışı yapmak, gelişim ve test veritabanları gibi değişken iş yüklerini yönetmek ve seyrek olarak kullanılmak üzere yüksek çevrimiçi kapasite bulundurmak gerekmektedir. Aurora Serverless ile tahmin etmenize gerek kalmaz. Aurora Serverless, uygulamanız için gerekli olduğunda veritabanı depolama ve işlem kapasitenizi artırır ve uygulamanız daha düşük bir kapasiteye ihtiyaç duyduğunda kapasitenizi düşürür. Veritabanı etkin durumdayken kullandığınız veritabanı kapasitesi için saniye bazında ödeme yaparsınız ve AWS Management Console’da birkaç tıklamayla standart ile sunucusuz yapılandırmalar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Önümüzdeki birkaç dakika içinde yeni bir Aurora Serverless veritabanı kümesi oluşturacak ve yapılandıracaktır. Yeni Aurora Serverless kümenize erişmek için bir Cloud9 ortamı oluşturacak ve ardından Cloud9 ortamınızdan kümeye ağ trafiğini aktifleştireceksiniz. Cloud9 ortamınıza yüklenmiş olan MySQL komut satırı aracını kullanarak kümenizde oturum açacaksınız. Son olarak, Cloud9 ortamınızı ve Aurora Serverless veritabanı kümenizi temizleyecek ve sonlandıracaksınız.

Bu öğretici ücretsiz kullanım kapsamında değildir ve öğreticideki adımları takip etmeniz ve öğreticinin sonunda kaynakları sonlandırmanız şartıyla 1 USD’den daha aza mal olacaktır.

Bu öğretici için AWS hesabı gerekir

Bu öğretici ücretsiz kullanım kapsamında değildir. Bu öğreticideki adımları takip etmeniz ve öğreticinin sonunda kaynakları sonlandırmanız şartıyla 1 USD’den daha aza mal olacaktır.


1. Adım. RDS konsoluna gidin

Bu adımda bir Aurora Serverless veritabanı kümesi oluşturabilmek için Relational Database Service (RDS) konsoluna gideceksiniz.


a.  AWS Management Console’u açın, böylece bu adım adım kılavuzu açık tutabilirsiniz. Ekran yüklendiğinde, başlamak için kullanıcı adınızı ve parolanızı girin. Ardından arama çubuğuna RDS yazın ve RDS’yi seçerek hizmet konsolunu açın.

aurora-serverless-1a

(büyütmek için tıklayın)


2. Adım. Bir Aurora Serverless veritabanı kümesi oluşturun

Bu adımda bir Aurora Serverless veritabanı kümesi oluşturmak için Amazon RDS’yi kullanacaksınız.


a. Amazon RDS ekranında, sol taraftaki gezinti çubuğundan Kümeler’i seçin.

aurora-serverless-2a

(büyütmek için tıklayın)


b. RDS > Kümeler ekranından Veritabanı Oluştur öğesini seçin.

aurora-serverless-2b

(büyütmek için tıklayın)


c.  Motor seçin ekranında Amazon Aurora’yı seçin. Sürüm radyo düğmelerinde MySQL 5.6 uyumlu öğesini seçin. Şu anda yalnızca MySQL 5.6 sürümü Aurora Serverless ile kullanılabilir.

Sonraki öğesini seçin.

aurora-serverless-2c

(büyütmek için tıklayın)


d.  Veritabanı Ayrıntılarını Belirtin ekranında, Kapasite tipi sekmesi altında Sunucusuz radyo düğmesini seçin.

Ayarlar panosunda, veritabanı kümesi tanımlayıcı alanına MyClusterName yazın.

Ana kullanıcı adı ve Ana parola alanlarını seçtiğiniz değerler ile doldurun ve kullanıcı adını ve parolayı daha sonra tekrar kullanmak üzere saklayın.

aurora-serverless-2d

(büyütmek için tıklayın)


e.  Gelişmiş ayarları yapılandır sayfasında, Kapasite ayarı panosunda Minimum ve Maksimum Aurora kapasite birimi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Her bir Aurora kapasite birimi belirli bir işlem ve bellek yapılandırmasına eşdeğerdir. Aurora Serverless, kümenizin CPU kullanımı, bağlantıları ve erişilebilir belleğine dayalı olarak minimum ve maksimum kapasite ayarları arasında otomatik olarak ölçeklendirme yapacaktır.

Ek ölçeklendirme yapılandırması bölümünü genişletin. Birkaç dakika boyunca etkin olmama durumunda işlem kapasitesini duraklat onay kutusunun işaretini kaldırarak kümenin duraklamasını devre dışı bırakabilirsiniz. Aşağı açılır saat, dakika ve saniye liste kutusunu kullanarak kümenin duraklamasından önceki etkin olmama süresini değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak, kümeniz 5 dakika boyunca etkin olmaması durumunda duraklayacaktır.

Bu öğretici için varsayılan değerleri değiştirmemelisiniz.

aurora-serverless-2e

(büyütmek için tıklayın)


f. Ağ ve Güvenlik panosunda, Virtual Private Cloud (VPC) listesinden Yeni VPC Oluştur’u seçin.

Alt ağ grubu listesinde Yeni Veritabanı Alt Ağ Grubu’nu seçin.

VPC güvenlik grupları listesinde Yeni VPC Güvenlik Grubu Oluştur’u seçin. Bu yeni güvenlik grubunu daha sonraki bir adımda veritabanı istemcinizden gelen ağ trafiğinin yeni Aurora Serverless kümenize erişmesine izin verecek şekilde değiştireceksiniz.

Veritabanı Oluştur’u seçin.

aurora-serverless-2f

(büyütmek için tıklayın)


g.  RDS > Kümeler ekranı yüklenecek ve MyClusterName kümeniz oluşturuluyor durumunda görüntülenecektir. Kümeniz hakkında ayrıntılı bilgiye erişmek için küme listesinde MyClusterName’e tıklayın.

aurora-serverless-2g

(büyütmek için tıklayın)


h.  MyClusterName ayrıntıları ekranı yüklenecektir. Bu ekran, zaman içerisinde kullanılan Aurora Kapasite Birimi sayısını gösteren bir Sunucusuz Veritabanı Kapasitesi grafiğini ve ölçeklendirme ve duraklatma/sürdürme olaylarını detaylandıran Güncel Olaylar panosunu kapsayan izleme bilgilerini içermektedir.

Aşağı kaydırarak Ayrıntılar panosuna gidin. Öğreticide daha sonra kullanılmak üzere VPC değerini ve Veritabanı Uç Noktası değerlerini kaydedin.

aurora-serverless-2h

(büyütmek için tıklayın)


3. Adım. Cloud9 ile Bir İstemci Ortamı Oluşturun

MyClusterName kümesini oluşturduktan sonra, bir sonraki göreviniz aynı VPC içerisinde bir veritabanı istemcisi oluşturmaktır. Bu görevi tamamlamak için veritabanı istemciniz olarak kullanmak üzere bir Cloud9 ortamı oluşturacaksınız.


a.  Üst taraftaki AWS Web Konsolu menüsünden Hizmetler’i seçin. Arama çubuğuna Cloud9 yazın ve Cloud9’u seçerek hizmet konsolunu açın.

aurora-serverless-3a

(büyütmek için tıklayın)


b. AWS Cloud9 ekranında Ortam Oluştur’u seçin.

aurora-serverless-3b

(büyütmek için tıklayın)


c.  Ad ortamı ekranında, Ad alanına MyCloud9Env yazın ve Sonraki Adım’ı seçin.

aurora-serverless-3c

(büyütmek için tıklayın)


d.  Ayarları yapılandır ekranında ortam tipini Ortam için yeni bulut sunucusu oluştur (EC2) olarak ve Bulut Sunucusu tipini t2.micro olarak bırakın.

aurora-serverless-3d

(büyütmek için tıklayın)


e.  Aurora Serverless veritabanı kümeleri herkes tarafından erişilebilen uç noktalarına sahip olmadığından MyClusterName kümenize yalnızca aynı VPC içerisinden erişilebilir.

MyCloud9Env’i MyClusterName ile aynı VPC’ye yerleştirmek için aşağı kaydırarak Ayarları yapılandır ekranına gelin ve Ağ ayarları (gelişmiş) bölümünü genişletin. Aşağı açılır Ağ (VPC) menüsünden 2. adımda kaydettiğiniz MyClusterName VPC’sini seçin.

Sonraki adım öğesini seçin.

Gözden geçir sayfasında, Ortam Oluştur öğesini seçin.

Yeni Cloud9 ortamınız oluşturulduğunda sonraki adıma ilerleyin.

aurora-serverless-3e

(büyütmek için tıklayın)


4. Adım. Sunucusuz Kümenize istemci ağ erişimini aktifleştirin

Bu adımda Cloud9 ortamınızdan Sunucusuz Veritabanı Kümenize ağ erişimini aktifleştireceksiniz. Bu görevi tamamlamak için MyCloud9Env’a atanan güvenlik grubunu MyClusterName’e atanan güvenlik grubu için bir trafik kaynağı olarak ekleyeceksiniz. Güvenlik grubu, ağınızdaki ağ trafiğini kontrol eden sanal bir güvenlik duvarıdır.


a.  Gezintiyi kolaylaştırmak için buraya tıklayarak AWS Web Konsolunu başka bir tarayıcıya yükleyin. Yeni tarayıcı penceresinde üst menü çubuğundan Hizmetler’i seçin, arama çubuğunaVPC yazın ve listeden VPC’yi seçin.

aurora-serverless-4a

(büyütmek için tıklayın)


b.  VPC Panosu sayfasında, gezinti çubuğundan Güvenlik Grupları’nı seçin.

Grup Adı sütununda aws-cloud9-MyCloud9Env ile başlayan güvenlik grubunu bulun. Bu güvenlik grubunun Grup Kimliğini not edin.

Örneğin, sağ taraftaki ekran görüntüsünde 7431 ile biten güvenlik gruplarını not edersiniz. Grup Kimliğiniz ekran görüntüsünde gösterilenden farklı olacaktır.

aurora-serverless-4b

(büyütmek için tıklayın)


c.  Güvenlik grupları listesinden RDS-Launch-Wizard ile başlayan güvenlik grubunu seçin.

Ardından Genel Kurallar sekmesini seçin.

Daha sonra Düzenle’yi seçin.

aurora-serverless-4c

(büyütmek için tıklayın)


d.  Gelen Kurallar sekmesinde Başka Bir Kural Ekle’yi seçin.

Tür sütununda aşağı açılır listeden MySQL/Aurora (3306)’yı seçin.

Ardından Kaynak sütun alanına tıklayın; aşağı açılır bir liste görüntülenecektir. 4b adımında not ettiğiniz güvenlik Grup Kimliğini seçin. Ardından Kaydet öğesini seçin.

Örneğin, sağ taraftaki ekran görüntüsünde listeden 7431 ile biten güvenlik gruplarını seçersiniz. Özel Grup Kimliğiniz ekran görüntüsünde gösterilenden farklı olacaktır.  

aurora-serverless-4d

(büyütmek için tıklayın)


5. Adım. Bir Aurora Serverless Veritabanı Kümesine Bağlanın

Bu adımda Cloud9 ortamınızdan Sunucusuz Veritabanı Kümenize erişeceksiniz.


a.   MyCloud9Env tarayıcı pencerenize geri dönün.

MyCloud9Env’in bash terminal sekmesinde aşağıdaki komutu yazın. Komuttaki değerleri Ana kullanıcı adınız ve veritabanı uç noktanız ile değiştirin ve Enter’a basın.

mysql --user=[your Master username] --password -h [your database endpoint]

İstendiğinde Ana parolanızı girin ve Enter’a basın.

Şimdi MyClusterName Aurora Serverless Veritabanı kümesine bağlanmış olmalısınız! 

aurora-serverless-5a

(büyütmek için tıklayın)


b. Kurduğunuz bağlantıyı kullanarak Aurora Serverless Veritabanı kümesine komutlar gönderebilirsiniz. Örneğin, MyCloud9Env bash sekmesine aşağıdaki komutu yapıştırarak sunucu üzerindeki veritabanlarını gösterebilirsiniz:

show databases;
aurora-serverless-5b

(büyütmek için tıklayın)


6. Adım. Kaynakları sonlandırın

Bu adımda Aurora Veritabanı kümenizi ve Cloud9 ortamınızı sonlandıracaksınız.

Önemli:Aktif olarak kullanılmayan kaynakları sonlandırmak maliyeti azaltır ve en iyi uygulamadır. Kaynaklarınızı sonlandırmamak ücret ödemenize neden olur.


a.  Üst taraftaki menüden Hizmetler’i seçin, ardından arama çubuğuna RDS yazın. Amazon RDS Konsoluna geri dönmek için RDS’yi seçin.

aurora-serverless-1a

(büyütmek için tıklayın)


b.  Amazon RDS konsolu sayfasından sol taraftaki gezinti listesinden Kümeler’i seçin. Kümeler listesinden myclustername’i seçin. Eylemler menüsünden Kümeyi Sil’i seçin.

myclustername’i silmeniz istendiğinde Veritabanı Kümesini Sil’i seçin.

aurora-serverless-6a

(büyütmek için tıklayın)


c.  Üst taraftaki AWS web konsolu menüsünden Hizmetler’i seçin. Arama çubuğuna Cloud9 yazın ve Cloud9’u seçerek hizmet konsolunu açın.

aurora-serverless-3a

(büyütmek için tıklayın)


d. Ortamlarınız ekranında MyCloud9Env’i seçin ve Sil’e tıklayın. MyCloud9Env’in silinmesini onaylayın.

aurora-serverless-6d

(büyütmek için tıklayın)


Tebrikler!

Bir Aurora Serverless Veritabanı kümesi oluşturdunuz, bu kümeye bağlandınız ve bu kümeyi sildiniz. Aurora Serverless’in gerçek avantajlarından yararlanmak için bunu değişken veya düşük bir sıklıkta kullandığınız uygulamalarınıza, geliştirme/test ortamlarınıza, çok kiracılı uygulamalarınıza ve isteğe bağlı otomatik ölçeklendirmeden yararlanabilecek diğer uygulamalarınıza bağlayın.

Bir sonraki uygulamanız için Aurora Serverless’i kullanma konusunda daha fazla bilgi edinin »

Bir Aurora Serverless veritabanı kümesi oluşturmayı ve bu kümeye bağlanmayı öğrendiğinize göre şimdi Aurora Serverless kullanıcı kılavuzuna gidebilirsiniz. Bu kılavuzda Aurora Serverless veritabanlarınızı geri yüklemeyi, değiştirmeyi, görüntülemeyi ve veritabanlarınız için kapasite ayarlamayı öğrenebilirsiniz.

Amazon Aurora Serverless’i Kullanma »