AWS IoT Core; cihazları AWS Hizmetlerine ve diğer cihazlara bağlamanızı, verilerin ve etkileşimlerin güvenliğini sağlamanızı, cihaz verilerini işleyip bunlara göre harekete geçmenizi, uygulamaların çevrimdışıyken bile cihazlarla etkileşim kurmasını ve Alexa hizmeti yerleşik düşük maliyetli cihazlar oluşturmanızı sağlar.

Önemli özellikler

AWS IoT Cihaz SDK'sı

AWS IoT Cihaz SDK'sı donanım cihazınızı veya mobil uygulamanızı kolay ve hızlı bir şekilde AWS IoT Core’a bağlamanıza yardımcı olur. AWS IoT Cihaz SDK’sı cihazlarınızın MQTT, HTTP veya WebSockets protokollerini kullanarak AWS IoT Core ile bağlantı kurmasını, kimlik doğrulaması gerçekleştirmesini ve mesaj alışverişinde bulunmasını sağlar. AWS IoT Cihaz SDK’sı C, JavaScript ve Arduino desteğinin yanı sıra istemci kitaplıkları, yazılım geliştirme kılavuzu ve üreticiler için taşıma kılavuzu sunar. Açık kaynak alternatifleri kullanabilir veya kendi SDK’nızı da yazabilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinmek için AWS IoT Cihaz SDK’sı belgelerini okuyun veya SDK’ları indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Device Advisor

Device Advisor; geliştirme sırasında IoT cihazlarını doğrulamak için kullanılan, tam olarak yönetilen ve bulut temelli bir test özelliğidir. Geliştiricilerin, AWS IoT Core ile güvenilir ve güvenli bağlantı için IoT cihazlarını doğrulamasına yardımcı olan hazır testler sunar. Device Advisor kullanarak geliştiriciler, IoT cihazlarının AWS IoT Core ile güvenilir bir şekilde birlikte çalışıp çalışmadığını test edebilir ve güvenlik en iyi uygulamalarını test edebilir. Geliştiriciler, cihazlarını üretime dağıtmadan önce geliştirme aşamasında en yaygın cihaz yazılımı sorunlarını belirleyip çözebilir. Device Advisor aynı zamanda donanım çözüm ortakları tarafından cihazlarını AWS Partner Device Catalog bünyesine dahil etmeye uygun hale getirmek için kullanılabilecek, imzalı özellik raporu sunar. Daha fazla bilgi edinmek ve kullanmaya başlamak için Device Advisor'a genel bakış sayfasına, teknik belgelere ve bloga göz atın.

Cihaz Ağ Geçidi

Cihaz Ağ Geçidi, AWS’ye bağlanan IoT cihazları için giriş noktası görevini görür. Cihaz Ağ Geçidi, tüm etkin cihaz bağlantılarını yönetir ve cihazların AWS IoT Core hizmetine güvenli ve verimli bir şekilde bağlanmasını sağlamak için birden fazla protokol için semantik uygulaması gerçekleştirir. Cihaz Ağ Geçidi şu an için MQTT, WebSockets ve HTTP 1.1 protokollerini desteklemektedir. MQTT veya WebSockets kullanarak bağlanan cihazlar için Cihaz Ağ Geçidi, uzun süreli ve iki yönlü bağlantılar oluşturarak bu cihazların herhangi bir anda düşük gecikme süresiyle mesaj gönderip almasını sağlar. Cihaz Ağ Geçidi, tam olarak yönetilen bir hizmettir ve altyapı yönetimiyle uğraşmanıza gerek kalmadan bir milyardan fazla cihazı destekleyecek şekilde otomatik olarak ölçeklendirilir. Cihaz Ağ Geçidi, AWS IoT'ye geçiş yapan müşteriler için mevcut mimarilere ve IoT cihazlarına en az düzeyde etkiyle altyapıları geçirme imkanları sunar. Yapılandırılabilir Uç Noktalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için buradaki belgeleri okuyun.

Daha fazla bilgi edinmek için AWS IoT Core kullanıcı kılavuzunun protokoller bölümünü okuyun.

İleti Aracısı

İleti Aracısı, IoT cihazlarınızdan ve uygulamalarınızdan düşük gecikme süresi ile çift yönlü mesaj alışverişi gerçekleştiren yüksek aktarım hızına sahip bir pub/sub ileti aracısıdır. İleti Aracısı, konu yapısının esnek olması nedeniyle istediğiniz sayıda cihaza mesaj göndermenizi veya istediğiniz sayıda cihazdan mesaj almanızı sağlar. Bir-bir komut ve kontrol mesajlaşmalarından bir-bir milyon (hatta daha fazla!) yayın bildirim sistemlerine kadar olan çok farklı mesajlaşma modellerini destekler. Buna ek olarak bağlantıların izinlerini konu düzeyinde yönetmenizi sağlayan ayrıntılı erişim denetimleri ayarlayabilir ve bu sayede cihazlarınızın ve uygulamalarınızın yalnızca istediğiniz verileri gönderip almasını sağlayabilirsiniz. İleti Aracısı tam olarak yönetilen bir hizmettir ve bu nedenle nasıl kullanırsanız kullanın altyapı yönetimiyle uğraşmanıza gerek kalmadan mesajlarınızın hacmine göre otomatik olarak ölçeklendirilir.

Daha fazla bilgi edinmek için AWS IoT Core kullanıcı kılavuzunun İleti Aracısı bölümünü okuyun.

Kimlik Doğrulaması ve Yetkilendirme

AWS IoT Core tüm bağlantı noktalarında karşılıklı kimlik doğrulaması ve şifreleme sağladığından, kanıtlanmış kimlik olmaksızın cihazlar ile AWS IoT Core arasında asla veri alışverişi olmaz. AWS IoT Core; AWS kimlik doğrulaması yöntemini (‘SigV4’ olarak adlandırılır), X.509 sertifika tabanlı kimlik doğrulamasını ve müşteri tarafından oluşturulan belirteç tabanlı kimlik doğrulamasını (özel yetkilendiriciler aracılığıyla) destekler. HTTP kullanan bağlantılar bu yöntemlerden herhangi birini kullanabilir. MQTT kullanan bağlantılar sertifika tabanlı kimlik doğrulaması kullanırken WebSockets kullanan bağlantılar SigV4 veya özel yetkilendiricileri kullanabilir. AWS IoT Core ile AWS IoT Core tarafından oluşturulan sertifikalara ek olarak tercih ettiğiniz Sertifika Yetkilisi (CA) tarafından imzalanmış olan sertifikaları da kullanabilirsiniz. Her sertifikayla istediğiniz politikaları eşleyerek cihazların veya uygulamaların erişim sahibi olmasını sağlayabilir veya fikrinizi değiştirip cihaza müdahale etmeden erişimi tamamen iptal edebilirsiniz.

Sertifika ve politika oluşturma, dağıtma ve yönetme işlemleri için konsolu veya API’yi kullanabilirsiniz. Bu cihaz sertifikaları AWS IoT Core kullanılarak yapılandırılmış olan ilgili IoT politikaları ile tedarik edilebilir, etkinleştirilebilir ve ilişkilendirilebilir. Bu sayede isterseniz belirli bir cihazın erişimini anında iptal edebilirsiniz. AWS IoT Core ayrıca Amazon Cognito aracılığıyla kullanıcıların mobil uygulamalarından gerçekleştirilen bağlantıları destekler. Uygulamanızın kullanıcılarından benzersiz bir tanımlayıcı oluşturmak ve geçici, sınırlı ayrıcalıklı AWS kimlik bilgileri almak için gerekli tüm adımlar Amazon Cognito tarafından gerçekleştirilir. AWS IoT Core, aynı zamanda bir cihazın kimliği X.509 sertifikası ile doğrulandıktan sonra geçici AWS kimlik bilgileri sağlayarak cihazın DynamoDB veya S3 gibi diğer AWS hizmetlerine daha kolay erişmesini sağlayabilir.

AWS IoT Core için filo tedariği, üretilen tüm cihazları buluta uygun ölçekte ekleme işlemini kolaylaştırır. Benzersiz dijital kimliklerle cihazların kurulumunun yapıldığı ve AWS IoT Core'a ilk bağlantıdan sonra her cihazın otomatik olarak AWS IoT'ye bağlanıp çalışması için cihaz tarafında ve bulut tarafında gerekli olan yapılandırmaların gerçekleştirildiği uçtan uca yönetilen bir cihaz ekleme deneyimi sunar. Filo tedariği, müşterilere ücretsiz olarak sunulmaktadır. Filo Tedariği hakkında daha fazla bilgi edinmek için burada bulunan Filo tedariği belgelerini okuyun.

Daha fazla bilgi edinmek için AWS IoT Core kullanıcı kılavuzunun Güvenlik ve Kimlik Doğrulaması bölümünü okuyun.

Kayıt Defteri

Kayıt Defteri cihazlar için bir kimlik oluşturarak cihazların öznitelikleri ve özellikleri gibi meta verileri izler. Kayıt Defteri, cihaz veya bağlantı türünden bağımsız olarak her cihaza sürekli olarak biçimlendirilen benzersiz bir kimlik atar. Bu hizmet aynı zamanda cihaz özelliklerini anlatan meta verileri de destekler. Örneğin bir sensörün sıcaklık bildirip bildirmediğini ve verilerin Fahrenheit mı yoksa Celsius mu olduğunu belirleyebilir.

Kayıt Defteri ek ücret olmadan cihazlarınızla ilgili meta verileri kaydetmenizi sağlar. Kayıt Defterindeki meta verilerin süresi, kayıt defteri girişine en fazla 7 yılda bir eriştiğiniz veya ilgili girişi güncellediğiniz sürece dolmaz.
Daha fazla bilgi edinmek için AWS IoT Core kullanıcı kılavuzunun Kayıt Defteri bölümünü okuyun.

Cihaz Gölgesi

AWS IoT Core ile her cihazın en son durumunu içeren kalıcı bir sanal sürümünü veya Cihaz Gölgesini oluşturabilirsiniz. Bu sayede uygulamalar veya diğer cihazlar mesajları okuyabilir ve cihazla etkileşim kurabilir. Cihaz Gölgesi, çevrimdışıyken bile her cihazın son bildirilen durumunu ve istenen gelecek durumunu korur. Bir cihazın en son bildirilen durumunu alabilir, API aracılığıyla veya kural altyapısını kullanarak istediğiniz bir gelecek durumu ayarlayabilirsiniz.

Cihaz Gölgesi her zaman kullanılabilir REST API’leri sağlayarak cihazlarınızla etkileşim kuran uygulamalar oluşturmayı kolaylaştırır. Ayrıca uygulamalar cihazın mevcut durumunu dikkate almadan istenen gelecek durumunu ayarlayabilir. AWS IoT Core istenen durumla en son bildirilen durumu karşılaştırır ve bu farkı uygulaması için cihaza komut gönderir.

AWS IoT Cihaz SDK’sı, cihazınızın durumunu Cihaz Gölgesi ile eşitlemesini kolaylaştırır ve istenen gelecek durumlara Cihaz Gölgesi aracılığıyla yanıt verir.

Cihaz Gölgesi, cihazlarınızın durumunu bir yıla kadar ücretsiz saklamanızı sağlar. Cihaz Gölgesi, yılda en az bir kez güncellediğiniz durumları korur, güncellemediğiniz durumların ise süresi dolar.

Daha fazla bilgi edinmek için AWS IoT Core kullanıcı kılavuzunun Cihaz Gölgesi bölümünü okuyun.

Kural Altyapısı

Kural Altyapısı altyapı yönetimiyle uğraşmadan global ölçekte bağlantılı cihazlar tarafından oluşturulan verileri toplayan, işleyen, analiz eden ve bunlara göre harekete geçen IoT uygulamaları oluşturmanızı sağlar. Kural Altyapısı, AWS IoT Core hizmetinde yayımlanan gelen mesajları değerlendirir ve tanımladığınız iş kurallarına göre başka bir cihaza veya bulut hizmetine teslim eder. Bir kural bir veya daha fazla cihazdan gelen verilere uygulanabilir ve aynı anda bir veya daha fazla işlem gerçekleştirebilir.

Kural Altyapısı ayrıca AWS IoT Analytics, AWS IoT Events, AWS Lambda, Amazon Kinesis, Amazon S3, Amazon DynamoDB, Amazon CloudWatch, Amazon Simple Notification Service (SNS), Amazon Simple Queue Service (SQS), Amazon Elasticsearch Service ve AWS Step Functions gibi AWS uç noktalarına mesajları yönlendirebilir. AWS Lambda, Amazon Kinesis, Amazon SNS ve Kural Altyapısının yerel HTTP eylemi kullanılarak harici uç noktalarına erişim sağlanabilir.

Kuralları yönetim konsolundan oluşturabilir veya SQL benzeri bir söz dizimi kullanarak yazabilirsiniz. Kurallar, mesajın içeriğine göre farklı davranışlar sergileyecek şekilde oluşturulabilir. Örneğin bir sıcaklık değerinin belirli bir eşiğin üzerinde olması durumunda verilerin AWS Lambda hizmetine gönderilmesini sağlayan bir kural tetiklenebilir. Kurallar ayrıca diğer cihazlardan gelen veriler gibi buluttaki başka verileri dikkate alacak şekilde de yazılabilir. Örneğin sıcaklığın diğer 5 cihazın ortalamasından %15 daha fazla olması halinde bir işlem gerçekleştirilmesini sağlayabilirsiniz.

Kural Altyapısı, verilerinizi dönüştürmek için kullanılabilecek onlarca işlev sunar ve AWS Lambda ile sınırsız sayıda seçenek oluşturmak mümkündür. Örneğin çok sayıda değerle çalışıyorsanız gelen sayıların ortalamasını alabilirsiniz. Kurallar ayrıca AWS Lambda’daki Java, Node.js veya Python kodunuzun da yürütülmesini tetikleyerek cihaz verilerini işlemek için maksimum esnekliğe ve güce sahip olmanızı sağlar.

Daha fazla bilgi edinmek için AWS IoT Core kullanıcı kılavuzunun Kural Altyapısı bölümünü okuyun.

Alexa Voice Service (AVS) Entegrasyonu

Alexa Hizmeti Yerleşik, Alexa Voice Service (AVS) ile oluşturulmuş ve mikrofonu ile hoparlörü bulunan bir cihaz kategorisidir. "Alexa" diyerek bu ürünlerle doğrudan konuşabilir ve anında sesli cevap ve içerik alabilirsiniz.

AVS Entegrasyonu sayesinde Alexa Hizmeti Yerleşik yüz milyonlarca cihaza uygun maliyetle ölçeklendirebilir ve farklılaşmış, sesle yönetilen ürünlerle pazara ulaşma hızınızı artırabilirsiniz. AWS IoT Core için AVS Entegrasyonu medya alma, ses deşifre, ses karıştırma ve durum yönetimini fiziksel bir cihazdan bulutta bulunan Alexa Hizmeti Yerleşik yeni bir sanal cihaza taşır. Bu sayede donanım gereksinimlerini 50 MB RAM'den 1 MB RAM'e ve ARM Cortex "A" sınıfı mikroişlemcilerden ARM Cortex "M" sınıfı mikrodenetleyicilere indirerek Alexa Hizmeti Yerleşik cihazlarının üretim maliyetini %50'ye kadar düşürür.

Yoğun işlem ve bellek kullanan iş yüklerinin buluta geçirilmesi ve AVS'yi entegre etmek için gereken cihaz gereksinimlerin azaltılması, Alexa'nın lamba düğmeleri, termostatlar ve küçük ev aletleri gibi kaynakları kısıtlı ve düşük maliyetli ürünlere eklenmesini sağlar. Alexa Hizmeti Yerleşik yeni cihaz kategorilerinin piyasaya çıkmasıyla birlikte son kullanıcılar, Alexa Cihazları Ailesi yerine artık doğrudan kendi çevrelerine konuştukları gerçek bir ortam deneyimi için evlerinin, ofislerinin veya otel odalarının farklı kısımlarında Alexa'yı deneyebilirler.

Çözüm ortaklarımız, AWS IoT için AVS'ye yönelik donanım geliştirme setleri sunarak kullanmaya başlamanızı kolaylaştırır. Geliştirme setleri, FreeRTOS gibi mikro denetleyiciler için gerçek zamanlı işletim sistemi tarafından etkinleştirilir ve kullanıma hazır AWS IoT bağlantısı sunar. Ayrıca setler, içerilerinde bulunan Uzak Alan ses algılaması için AVS'ye uygun Ses Algoritmaları, Eko İptali ve Alexa Uyandırma Sözcüğünün yanı sıra AWS IoT için AVS uygulama kodu sayesinde ses uygulamanızı sıfırdan geliştirme ihtiyacını ortadan kaldırır. Özellik uygulama kodunu kullanarak hızlı bir şekilde cihaz prototipi oluşturabilir, hazır olduğunuzda test ve cihaz oluşturma için seçtiğiniz MCU tasarımına uygulamayı aktarabilirsiniz.

AVS Entegrasyonu, AWS IoT Core'da yeni bir rezerve konu olarak kullanılabilir. AWS IoT rezerve konularında AVS için cihazdaki gönderilen ve alınan mesajlar ücretsizdir. AWS IoT Core İçin AVS Entegrasyonunu Kullanmaya Başlama Kılavuzu ile uygun maliyetli, Alexa Hizmeti Yerleşik cihazları nasıl oluşturacağınızı öğrenin.

 

LoRaWAN için AWS IoT Core

LoRaWAN için AWS IoT Core, müşterilerin düşük güçte çalışan uzun menzilli ve geniş alan ağı (LoRaWAN) teknolojisi kullanan kablosuz cihazları bağlamalarını sağlar. AWS IoT Core ile LoRaWAN Ağ Sunucusu (LNS) geliştirme ve çalıştırma gereği olmadan müşteriler kendi LoRaWAN cihazlarını ve ağ geçitlerini AWS buluta bağlayarak özel LoRaWAN ağı kurabilir. Bu, tekdüze geliştirme işini ve LNS’yi ve ilgili altyapıyı yönetmekten dolayı oluşan operasyonel yükü ortadan kaldırarak ağ kurulum süresini hızlandırır.

LoRaWAN için AWS IoT Core, LoRaWAN ağ geçitlerini AWS IoT Core’a bağlamak için geren özel ağ geçidi yazılımlarını yazma veya test etme gereği duyulmadığı anlamına gelen Basic Station olarak adlandırılan açık kaynak LoRaWAN ağ geçidi-LNS iletişim protokolü için desteği içermektedir. LoRaWAN ağ geçitleri ve cihazları bağlandığında cihaz verileri otomatik olarak AWS IoT Core Rules Engine’e yönlendirilmektedir ve böylece IoT uygulama gelişimi hızlanmaktadır.

Geliştiriciler, AWS IoT Core Rules Engine'i kullanarak cihaz verilerini dönüştürmek ve bunlar üzerinde işlem yapmak, uyarıları yükseltmek veya Amazon S3 gibi diğer AWS hizmetlerine yönlendirmek için basit SQL sorguları gibi kurallar yazabilir. Mühendisler aynı zamanda konsoldan bağlantı problemlerini gidermek için bağlı cihazlar ve ağ geçitleri için ölçüm sorgulayabilirler. Kullandıkça öde fiyatlandırması yapılması ve aylık taahhütlerin olmaması ile müşteriler, LoRaWAN cihaz filolarını güvenilir bir şekilde bağlayabilir ve ölçeklendirebilir ve AWS hizmetleri ile hızlı ve verimli bir şekilde uygulamalar oluşturulabilir.

AWS IoT Çözüm Ortakları, gömülü yazılımları değiştirmeye gerek duymadan kutudan yeni çıkıp AWS IoT Core’a bağlanan LoRaWAN için AWS IoT Core’a uyumlu ağ geçitleri sağlayarak işinizi kolaylaştırır. LoRaWan için AWS IoT Core ile kullanıma uygun ağ geçitleri bulmak için AWS Partner Device Catalog belgesini arayın.

Daha fazla bilgi almak ve kullanmaya başlama kaynaklarına erişmek için LoRaWAN için AWS IoT Core öğesini ziyaret edin

Amazon Sidewalk Entegrasyonu

Amazon Sidewalk, bağlı cihazların iyileştirilmiş bağlantı seçenekleri üzerinden daha iyi çalışmasına yardımcı olan paylaşımlı bir ağdır. Müşterilere ücretsiz olarak sunalan ve Amazon’un işlettiği Sidewalk, yeni cihaz kurulumunu kolaylaştırmaya, cihazların düşük bant genişliği çalışma aralığını genişletmeye ve ev Wi-Fi’sinin menzilinin dışında olsalar da cihazlarının çevrim içi kalmasına yardımcı olur.

Amazon Sidewalk Entegrasyonu Sidewalk cihaz filolarınızı AWS IoT Core’a kolayca taşımanızı sağlar. Amazon Sidewalk, ev hayvanı veya değerli eşya konum takipçisi gibi geniş yelpazede müşteri cihazlarını desteklemek, ev güvenliği ve aydınlatma kontrolünü akıllılaştırmak ve ev araç gereçlerini uzaktan tanımak için tasarlanmıştır.

Sidewalk Developer Service (SDS) Console’daki Sidewalk Hızlı Başlangıç Kılavuzunu inceleyerek Sidewalk cihazları oluşturmayı ve kullanmaya başlamayı öğrenin.

LoRaWAN, LoRa Çözüm Ortaklığının lisansı altında kullanılan bir markadır.

AWS IoT Core fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgi edinin

Fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin
Başlamaya hazır mısınız?
Kaydolun
Başka sorunuz mu var?
Bize ulaşın