AWS IoT Core ile minimum ücret veya zorunlu hizmet kullanımı olmaksızın yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Bağlantı kullanımı, Mesajlaşma, Cihaz Gölgesi kullanımı (cihaz durumu depolama), Kayıt Defteri kullanımı (cihaz meta verilerini depolama) ve Kural Altyapısı kullanımı (mesaj dönüştürme ve yönlendirme) için ayrı ayrı faturalandırılırsınız. Bu yaklaşımda yalnızca kullandığınız AWS IoT Core bileşenleri için ücret ödediğinizden, iş yükünüzden bağımsız olarak şeffaflık ve düşük bir fiyattan yararlanabilirsiniz.

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı'nı kullanarak aylık faturanızı tahmin edebilirsiniz.

Tek bakışta fiyatlandırma

Bağlantı

Bağlantı, cihazlarınız ile AWS IoT Core arasında güvenli, kimliği doğrulanmış bir bağlantı sağlar. Bağlantı 1 dakikalık artışlarla ölçülür ve cihazlarınızın AWS IoT Core’a bağlı kaldığı toplam süreyi temel alır.

Örneğin, ABD Doğu (K. Virginia) bölgesinde 7/24 bağlantı için cihaz başına yıllık 0,042 USD (1 bağlantı * 0,08 USD/1.000.000 dakika bağlantı * 525.600 dakika/yıl) ödersiniz. Cihazların bağlı kalabilmesi için 20 dakika ile 30 saniye arasında değişen aralıklarla etkin tutma (“Ping”) mesajları göndermesi gerekebilir ve bu mesajlar ek maliyete yol açmaz. Ek bağlantı fiyatlandırma ayrıntılarına göz atın »

Mesajlaşma

Mesajlar cihaz verilerini AWS IoT Core ile cihaz arasında taşır. Mesajlaşma, cihazlarınız ile AWS IoT Core arasında aktarılan mesaj sayısına göre ölçülür.

MQTT ve HTTP için Basic Ingest veya AWS IoT Core İçin Alexa Voice Service Entegrasyonu'nun rezerve konuları kullanılarak gönderilen veya alınan Mesajlar için Mesaj ücreti ödemezsiniz. 

Boyutu 128 kilobayta (KB) kadar olan mesajları gönderip alabilirsiniz. Mesajlar 5 KB’lık artışlarla ölçülür. Örneğin, 8 KB’lık bir mesaj, iki mesaj olarak ölçülür.

Ek mesajlaşma fiyatlandırma ayrıntılarına göz atın »

 

Cihaz Gölgesi ve Kayıt Defteri

Cihaz Gölgesi, bir cihazın istenen durumunu veya gerçek durumunu depolar ve cihazların adlandırılıp yönlendirilmesi için Kayıt Defteri kullanılır. Cihaz Gölgesi ve Kayıt Defteri kullanımı, Cihaz Gölgesi veya Kayıt Defteri verilerine erişen ya da bunları değiştiren işlem sayısına göre ölçülür.

Cihaz Gölgesi ve Kayıt Defteri işlemleri, Cihaz Gölgesi veya Kayıt Defteri boyutunun 1 KB’lık artışlarıyla ölçülür. Örneğin, 1,5 KB boyutlu bir Cihaz Gölgesi kaydına yönelik bir güncelleme iki işlem olarak ölçülür. Ek Cihaz Gölgesi ve Kayıt Defteri fiyatlandırma ayrıntılarına göz atın >>

Kural Altyapısı

Kural Altyapısı, cihaz verilerini aritmetik işlemler veya AWS Lambda gibi harici işlevler kullanarak dönüştürmenize, sonra da verileri Amazon S3, Amazon DynamoDB veya Amazon Kinesis gibi bir AWS hizmetine yönlendirmenize olanak sağlar. Kural Altyapısı kullanımı, her kural tetiklendiğinde kural başına en az bir eylem olacak şekilde bir kural içinde yürütülen eylem sayısına göre ölçülür.

Kurallar ve eylemler, mesaj boyutunun 5 KB’lık artışlarıyla ölçülür. Örneğin, 5 KB’lık bir mesaj işleyen ve herhangi bir eylem gerçekleştirmeyen bir kural, bir kural ve bir eylem olarak ölçülür. 8 KB’lık bir mesaj işleyen ve iki eylem gerçekleştiren bir kural ise iki kural ve dört eylem olarak ölçülür. Ayrıca, belirli kural eylemleri için bölgenin dışında “içeri” ve “dışarı” veri aktarımı gerçekleştiriliyorsa, buradaki “Veri Aktarımı” bölümünde listelenen EC2 veri aktarımı fiyatları uygulanır. Ek Kural Altyapısı fiyatlandırma ayrıntılarına buradan göz atın.

Device Advisor

Device Advisor kullanımı ücretsizdir. Ancak müşteriler testlerinin bir parçası olarak AWS kullanımı ile ilişkili her türlü maliyetten sorumlu olacaklardır (örneğin testin bir parçası olarak AWS IoT kullanımı veya Amazon CloudWatch’taki her bir test için günlükler). AWS kaynak kullanımını müşteriler AWS hesaplarından görebilecekler ve bu kullanımlar için ücretler geliştiricilerin AWS faturalarına yansıtılacaktır.

AWS IoT Core ile AWS Ücretsiz Kullanım

 • 2.250.000 dakika bağlantı
 • 500.000 mesaj
 • 225.000 Kayıt Defteri veya Cihaz Gölgesi işlemi
 • Tetiklenen 250.000 kural ve yürütülen 250.000 eylem

Örneğin, Ücretsiz Kullanım ile her bir cihaz şunları gerçekleştirecek şekilde 50 cihazlık bir iş yükü çalıştırabilirsiniz:

 • Günde 24 saat bağlantı
 • Günde 300 mesaj alışverişi (mesaj boyutu 5 KB veya daha küçük)
 • Günde 130 Kayıt Defteri veya Cihaz Gölgesi işlemi tetikleme (Kayıt Defteri veya Cihaz Gölgesi kayıt boyutu 1 KB veya daha küçük)
 • Her biri bir eylem çağıran 150 kural tetikleme/gün (işlenen mesaj boyutu 5 KB veya daha küçük)

AWS Ücretsiz Kullanımından AWS hesabınızı oluşturduğunuz tarihten itibaren 12 ay boyunca yararlanabilirsiniz. Ücretsiz kullanımınızın süresi dolduğunda veya uygulama kullanımınız ücretsiz kullanım katmanlarını aşarsa basitçe yukarıdaki fiyatlar üzerinden ödeme yaparsınız. Ücretsiz kullanım katmanı GovCloud (ABD) dışındaki tüm AWS Bölgelerinde kullanılabilir. Her ay tüm bölgeler için kullanımınız hesaplanır ve otomatik olarak faturanıza yansıtılır. Kullanılmayan ücretsiz kullanım kotası bir sonraki aya devretmez.

AWS IoT Core bileşenleri için fiyatlandırma örnekleri

Bağlantı ücretleri

Fiyatlandırma Örneği 1

AWS IoT Core’a 30 gün boyunca 10.000 cihaz bağlama maliyetiniz aşağıdaki gibi olur:

 • Bağlantı dakika sayısı = 10.000 bağlantı * 60 dakika/saat * 24 saat/gün * 30 gün = 432.000.000 dakika bağlantı
 • Bağlantı Ücreti Toplamı = 432.000.000 dakika bağlantı * 0,08 USD/1.000.000 dakika bağlantı = 34,56 USD

Fiyatlandırma örneği 2

AWS IoT Core’a 30 gün boyunca saatte 15’er dakikadan 10.000 cihaz bağlarsanız maliyetiniz aşağıdaki gibi olur:

 • Bağlantı dakika sayısı = 10.000 bağlantı * 15 dakika/saat * 24 saat/gün * 30 gün = 108.000.000 dakika bağlantı
 • Toplam Bağlantı Ücreti = 108.000.000 dakika bağlantı * 0,08 USD/1.000.000 dakika bağlantı = 8,64 USD
 

Mesajlaşma ücretleri

Fiyatlandırma Örneği 1

30 gün boyunca cihazınız saatte bir kere AWS IoT Core’a 2 KB boyutlu bir mesaj yayımlıyor ve AWS IoT Core her mesajı 5 başka cihaza gönderiyor. Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:

AWS IoT Core’a yayımlama maliyeti

 • Yayımlanan mesaj sayısı: 1 mesaj/saat * 24 saat/gün * 30 gün = 720 mesaj
 • Yayımlanan mesaj ücretleri: 720 mesaj * 1 USD/1.000.000 mesaj = 0,00072 USD

Cihazlara teslimat maliyeti

 • Teslim edilen mesaj sayısı: 5 mesaj/saat * 24 saat/gün * 30 gün = 3.600 mesaj
 • Teslim edilen mesaj ücretleri: 3.600 mesaj * 1 USD/1.000.000 mesaj = 0,0036 USD

Mesajlaşma Ücretleri Toplamı

 • Mesajlaşma Ücretleri Toplamı = Yayımlanan mesaj ücretleri + Teslim edilen mesaj ücretleri
 • Mesajlaşma Ücretleri Toplamı = 0,00072 USD + 0,0036 USD = 0,00432 USD

Fiyatlandırma örneği 2

30 gün boyunca cihazınız saatte bir kere AWS IoT Core’a on adet 8 KB boyutlu mesaj yayımlıyor. On mesajdan dördü Basic Ingest aracılığıyla Kural Altyapısına gönderilir. Ödeyeceğiniz mesajlaşma ücreti şu şekilde hesaplanır:

AWS IoT Core’a yayımlama maliyeti

 • Her mesaj 5 KB’tan büyük olduğundan 2 (5 KB) mesaj olarak ölçülür.
 • Basic Ingest aracılığıyla yayımlanan mesaj sayısı: 2 * (4 mesaj/saat * 24 saat/gün * 30 gün) = 5.760 mesaj
 • Kalan yayımlanan mesaj sayısı: 2 * (6 mesaj/saat * 24 saat/gün * 30 gün) = 8.640 mesaj
 • Basic Ingest aracılığıyla yayımlanan mesajlar için mesajlaşma ücreti: Ücretsiz
 • Kalan yayımlanan mesajlar için mesajlaşma ücretleri: 8.640 mesaj * 1 USD/1.000.000 mesaj = 0,00864 USD
 • Mesajlaşma Ücreti Toplamı = Basic Ingest aracılığıyla yayımlanan mesajlar için mesajlaşma ücreti + Kalan yayımlanan mesajlar için mesajlaşma ücretleri = 0 USD + 0,00864 USD = 0,00864 USD
 
Fiyatlandırma Örneği 3
 
30 gün boyunca LoRaWAN cihazınız her 15 dakikada bir LoRaWAN için AWS IoT Core’a bir mesaj yayınlamaktadır. Uygulamanız cihaz durumunu değiştirmek için günde iki kez cihaza mesaj göndermektedir. Cihaz aynı zamanda cihaz oturumunu koruma altına almak için haftada bir kez katılım isteği göndermektedir. Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:
 
Yer-uydu bağı maliyeti:
 
 • Yer-Uydu Bağı Mesajı sayısı: 4 mesaj/saat * 24 saat/gün * 30 gün = 2880 mesaj
 • Yer-Uydu Bağı mesajı ücretleri: 2880 mesaj * 2,3 USD/1.000.000 mesaj = 0,006624 USD

Uydu-yer bağı maliyeti:

 • Uydu-yer bağı mesajı sayısı: 2 mesaj/gün * 30 gün = 60 mesaj
 • Uydu-yer bağı mesaj ücretleri: 60 mesaj * 2,3 USD/1.000.000 mesaj = 0,000138 USD

Katılım maliyeti:

 • Katılım mesaj sayısı: 1 mesaj/hafta * 4 hafta = 4 mesaj
 • Katılım mesaj ücretleri: 4 mesaj * 2,3 USD/1.000.000 mesaj = 0,0000092 USD

Mesajlaşma Ücretleri Toplamı

 • Mesajlaşma Ücretleri Toplamı = Yer-Uydu bağı mesaj ücretleri + Uydu-yer bağı mesaj ücretleri + Katılım mesaj ücretleri
 • Mesajlaşma Ücretleri Toplamı = 0,0067712 USD

Cihaz Gölgesi ve Kayıt Defteri ücretleri

Fiyatlandırma Örneği 1

Cihazlarınız 1 milyon Cihaz Gölgesi güncellemesi tetikliyor. Her güncelleme için Cihaz Gölgesi kayıt boyutu 1,5 KB. Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:

 • Cihaz Gölgesi boyutu 1 KB’tan büyük olduğundan, işlemler bir sonraki kat aralığından (2 KB) iki işlem olarak ölçülür.
 • Cihaz Gölgesi Ücretleri Toplamı = 2 işlem * 1.000.000 * 1,25 USD/1.000.000 işlem = 2,50 USD

Fiyatlandırma örneği 2

30 gün boyunca ListThing API’sine 100 kez çağrı yapıyorsunuz. Her seferinde API 500 kayıt döndürüyor ve her kaydın boyutu 1 KB. Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:

 • Kayıt Defteri istekleri = 100 istek * 500 = 50.000 istek
 • Toplam Kayıt Defteri Ücreti = 50.000 istek * 1,25 USD/1.000.000 istek = 0,0625 USD

Kural Altyapısı ücretleri

Fiyatlandırma Örneği 1

Cihazlarınız 1 milyon kural tetikliyor. Her kural verileri Amazon S3’e ileterek bir eyleme yol açıyor. Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:

 • Kural ücretleri = Tetiklenen 1.000.000 kural * 0,15 USD/tetiklenen 1.000.000 kural = 0,15 USD
 • Eylem ücretleri = Tetiklenen 1.000.000 kural * yürütülen 1 eylem/tetiklenen kural * 0,15 USD/yürütülen 1.000.000 eylem = 0,15 USD
 • Toplam Kural Altyapısı Ücretleri = Kural ücretleri + Eylem ücretleri = 0,15 USD + 0,15 USD = 0,30 USD

Fiyatlandırma örneği 2

Cihazlarınız 1 milyon kural tetikliyor. Her kural harici bir işleve çağrı yapıyor ve sonra verileri Amazon S3’e ileterek iki eylem gerçekleşmesine neden oluyor. Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:

 • Kural Ücretleri = Tetiklenen 1.000.000 kural * 0,15 USD/tetiklenen 1.000.000 kural = 0,15 USD
 • Eylem Ücretleri = Tetiklenen 1.000.000 kural * yürütülen 2 eylem/tetiklenen kural * 0,15 USD/yürütülen 1.000.000 eylem = 0,30 USD
 • Toplam Kural Altyapısı Ücretleri = Kural Ücretleri + Eylem Ücretleri = 0,15 USD + 0,30 USD = 0,45 USD

Tüm AWS IoT Core bileşenlerini kullanan bir iş yükü için fiyatlandırma örneği

100.000 cihaz, 30 gün boyunca AWS IoT Core’a sürekli bağlı halde kalıyor. Her gün cihazların her biri 1 KB boyutlu 325 mesaj alışverişi yapıyor. Bu 325 mesajın 100’ü bir Cihaz Gölgesi güncellemesi, 200’ü ise bir eylem gerçekleştiren bir kuralı tetikliyor. Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:

Bağlantı Ücretleri

 • Bağlantı dakika sayısı = 100.000 bağlantı * 60 dakika/saat * 24 saat/gün * 30 gün = 4.320.000.000 dakika bağlantı
 • Bağlantı ücretleri = 4.320.000.000 dakika bağlantı * 0,08 USD/1.000.000 dakika bağlantı = 345,60 USD

Mesajlaşma Ücretleri

 • Mesajlar = 100.000 cihaz * 325 mesaj/cihaz-gün * 30 gün = 975.000.000 mesaj
 • Mesajlaşma ücretleri = 975.000.000 mesaj * 1,00 USD/1.000.000 mesaj = 975,00 USD

Cihaz Gölgesi ve Kayıt Defteri Ücretleri

 • Cihaz Gölgesi İstekleri = 100.000 cihaz * 100 istek/cihaz-gün * 30 gün = 300.000.000 istek
 • Cihaz Gölgesi Boyutu 1 KB olduğundan en yakın KB (1 KB) değerine yuvarlanır
 • Cihaz Gölgesi Ücretleri = 300,000,000 istek * 1,25 USD/1.000.000 işlem = 375,00 USD

Kural Altyapısı Ücretleri

 • Tetiklenen Kural Sayısı = 100.000 cihaz * 200 tetiklenen kural/cihaz-gün * 30 gün = 600.000.000 tetiklenen kural
 • Yürütülen Eylemler = Tetiklenen 600.000.000 kural * 1 yürütülen eylem/tetiklenen kural = 600.000.000 tetiklenen eylem
 • Kural Ücretleri = Tetiklenen 600.000.000 kural * 0,15 USD/tetiklenen 1.000.000 kural = 90,00 USD
 • Eylem Ücretleri = Yürütülen 600.000.000 eylem * 0,15 USD/yürütülen 1.000.000 eylem = 90.00 USD
 • Toplam Kural Altyapısı ücretleri = 90,00 USD + 90,00 USD = 180,00 USD

Toplam İş Yükü Ücretleri

 • Toplam Ücret = 346,60 USD + 975,00 USD + 375,00 USD + 180,00 USD = 1.876,60 USD

 

AWS IoT Core’un telekomünikasyon hizmetlerinin yeniden satışını kapsamadığını ve bağlantının üçüncü taraflarca sağlanacağını unutmayın.

Daha fazla AWS IoT Core kaynağını keşfedin

Kaynakların yer aldığı sayfayı ziyaret edin
Başlamaya hazır mısınız?
Kaydolun
Başka sorunuz mu var?
Bize ulaşın