Amazon Neptune; kimlik grafikleri, bilgi grafikleri ve dolandırıcılık algılama gibi kullanım örnekleri için yüksek oranda bağlı veri kümeleriyle çalışan uygulamalar oluşturup çalıştırmayı kolaylaştıran hızlı, güvenilir ve tam olarak yönetilen bir grafik veritabanı hizmetidir.

Amazon Neptune'da, uzun vadeli taahhütler veya peşin ücretler yoktur. İstek üzerine bulut sunucuları kullanarak veritabanınız için saatlik ödeme yaparsınız. Bu sayede donanım planlama, satın alma ve donanım bakımı yapmanın getirdiği maliyetlerden ve karmaşıklıklardan kurtulabilir, genellikle büyük ve sabit olan maliyetleri daha küçük, değişken maliyetlere dönüştürebilirsiniz.

Amazon Neptune'u ücretsiz olarak kullanmaya başlayın

AWS Ücretsiz Kullanım kapsamında Amazon Neptune'u ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Kuruluşunuz 20 Nisan 2022 tarihine kadar veya sonrasında bir Amazon Neptune kümesi oluşturmadıysa 750 saat Neptune db.t3.medium veya db.t4g.medium bulut sunucusu kullanımından, 10 milyon G/Ç isteğinden, 1 GB depolama alanından ve 1 GB yedek depolama alanından 30 gün boyunca ücretsiz yararlanabilirsiniz.

Ücretsiz denemeniz, ilk Amazon Neptune kümenizi oluşturduğunuz gün başlar. Ücretsiz denemeniz sona erdiğinde veya kullanımınız ücretsiz olarak sunulan miktarı aştığında, kümenizi standart istek üzerine fiyatlarımıza tabi olarak çalıştırmaya devam edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Neptune Ücretsiz Deneme sayfasına göz atın. 

İstek üzerine bulut sunucusu fiyatlandırması

İstek üzerine bulut sunucuları, veritabanınız için uzun vadeli taahhüt veya peşin ücret olmaksızın ödeme yapmanıza imkan tanır. Bu sayede donanım planlama, satın alma ve donanım bakımı yapmanın getirdiği maliyetlerden ve karmaşıklıklardan kurtulabilir, genellikle büyük ve sabit olan maliyetleri daha küçük, değişken maliyetlere dönüştürebilirsiniz.

Bulut sunucusu fiyatlandırması hem okuma-yazma iş yükleri için kullanılan birincil bulut sunucuları hem de okuma işlemlerinin ölçeklendirilmesi ve yük devretmenin iyileştirilmesi için kullanılan Amazon Neptune replikaları için geçerlidir. Neptune, kesinti gerçekleşmesi durumunda replikalarınızdan birine yük devri için Çoklu Erişilebilirlik Alanı (Multi-AZ) mimarisini kullanır. Multi-AZ dağıtımlarının maliyeti, birincil bulut sunucusunun maliyetine her Amazon Neptune replikasının maliyeti eklenerek hesaplanır. Erişilebilirliğin en üst düzeye çıkarılması için en az bir replikanın birincil bulut sunucusundan farklı bir Erişilebilirlik Alanına yerleştirilmesini öneririz.

T4g ve T3 CPU Kredileri

Amazon Neptune T4g ve T3 veritabanı bulut sunucuları Sınırsız modda çalıştığından, 24 ardışık saatten oluşan bir dönemde ortalama CPU kullanımınız bulut sunucusunun taban çizgisini aşarsa ücret ödersiniz. CPU Kredileri, vCPU Saati başına 0,15 USD olarak ücretlendirilir. CPU Kredisi fiyatlandırması, tüm bölgelerde T4g ve T3 bulut sunucuları için aynıdır. 

Veritabanı depolama alanı ve G/Ç'ler

Amazon Neptune veritabanınız tarafından kullanılan depolama alanı GB-ay üzerinden faturalanırken, kullanılan G/Ç'ler bir milyon istek başına faturalanır. Yalnızca Amazon Neptune veritabanınızın kullandığı depolama ile G/Ç'ler için ücret ödersiniz ve bunları önceden tedarik etmeniz gerekmez.

Aksi belirtilmediği sürece, fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı, Japonya Tüketim Vergisi'ne tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

Küresel Veri Tabanı

Amazon Neptune Küresel Veri Tabanı, düşük gecikme süresine sahip küresel okuma işlemleri ve bölge genelindeki olası kesintiler için olağanüstü durum kurtarma olanakları sağlayan isteğe bağlı bir özelliktir. Birincil bölge ile her bir ikincil bölge arasındaki replikasyon amaçlı yazma G/Ç işlemine göre ödeme yaparsınız. Her bir ikincil bölgeye gerçekleştirilen replikasyon amaçlı yazma G/Ç işlemi sayısı, birincil bölge tarafından gerçekleştirilen bölge içi yazma G/Ç işlemi sayısına eşittir. Replikasyon amaçlı yazma G/Ç işlemlerine ek olarak bulut sunucuları, depolama alanı, bölgeler arası veri aktarımı ve yedekleme depolama alanı için standart Neptune ücretlerini ödersiniz.

Yedek depolama alanı

Amazon Neptune için yedek depolama alanı, otomatik veritabanı yedeklemeleriniz ve varsa müşteri tarafından başlatılan veritabanı kümesi anlık yedekleri ile ilişkili depolama alanıdır. Yedek tutma dönemini uzattığınızda veya veritabanı kümesi anlık yedekleri aldığınızda tüketilen yedek depolama alanı artar.

Yedek depolama alanı bölgeye göre tahsis edilir. Toplam yedek depolama alanı, ilgili bölgedeki tüm yedekler için kullanılan depolama alanının toplamına eşittir.

Bir veritabanı anlık yedeğinin başka bir bölgeye taşınması, hedef bölgede tahsis edilen yedek depolama alanını artırır.

Her bir Neptune veritabanı kümesi için toplam Neptune veritabanı depolama alanınızın yüzde 100'ü dolana kadar yedek depolama alanı için ek ücret uygulanmaz. Yedekleme tutma süreniz bir günse ve tutma süresinin ötesinde hiç anlık görüntünüz yoksa tutma depolaması için hiçbir ek ücret olmayacaktır.

Yedek depolama alanı ve aynı zamanda veritabanı kümeniz silindikten sonra depoladığınız anlık görüntüler, yukarıdaki fiyatlar üzerinden ücretlendirilir.

Veri aktarımı

Aşağıdaki fiyatlandırma, Amazon Neptune'da "içeri" ve "dışarı" aktarılan verileri temel alır.

Aksi belirtilmediği sürece, fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı, Japonya Tüketim Vergisi'ne tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

Aynı Erişilebilirlik Alanında Amazon Neptune ile Amazon EC2 Bulut Sunucuları arasında veri aktarımı ücretsizdir.

Multi-AZ dağıtımlarının replikasyonu için Erişilebilirlik Alanları arasında veri aktarımı ücretsizdir.

VPC dışındaki Amazon Neptune veritabanı Bulut Sunucuları: Aynı Bölgenin farklı Erişilebilirlik Alanlarındaki bir Amazon EC2 bulut sunucusu ile Amazon Neptune veritabanı Bulut Sunucusu arasında veri aktarımı söz konusu olduğunda, Amazon Neptune veritabanı Bulut Sunucusuna yönelik gelen veya giden trafik için Veri Aktarımı ücreti uygulanmaz. Yalnızca Amazon EC2 bulut sunucusunda içeri veya dışarı Veri Aktarımı için ücret ödersiniz ve standart Amazon EC2 Bölgesel Veri Aktarımı ücretleri (giren/çıkan GB başına 0,01 USD) geçerli olur.

VPC içindeki Amazon Neptune Veritabanı Bulut Sunucuları: Aynı Bölgenin farklı Erişilebilirlik Alanlarındaki bir Amazon EC2 bulut sunucusu ile Amazon Neptune Veritabanı Bulut Sunucusu arasında veri aktarımı söz konusu olduğunda, aktarımın her iki tarafı için de Amazon EC2 Bölgesel Veri Aktarımı ücretleri geçerli olur.

Amazon Neptune Workbench

Amazon Neptune Workbench, grafik sorguları çalıştırmak ve Amazon SageMaker tarafından barındırılan Jupyter not defterlerindeki sonuçları görselleştirmek için kullanabileceğiniz Neptune not defterleri sunar. Bir Neptune not defteri bulut sunucusu, Hazır Durumda çalışan bulut sunucusu saati başına ücretlendirilir.

Fiyatlandırma örnekleri

Fiyatlandırma örneği 1

Amazon Neptune veritabanınızın, ABD Doğu (K. Virginia) bölgesindeki bir db.r5.large bulut sunucusu (istek üzerine) üzerinde çalıştığını varsayalım. 100 GB yedeğe sahip 50 GB veri depoluyorsunuz ve ayda 50 GB İÇERİ veri aktarımı ve ayda 10 GB DIŞARI veri aktarımı ile ayda 200 milyon G/Ç gerçekleştiriyorsunuz. Ödeyeceğiniz ücretler şu şekilde hesaplanır:

Bulut sunucusu ücretleri

db.r5.large bulut sunucusu için istek üzerine fiyatlandırma saatte 0,348 USD olduğundan bulut sunucusu için aylık maliyetiniz 250,56 USD (0,348 USD * 24 * 30) olur.

Depolama alanı ücretleri

Depolama maliyetiniz GB-ay başına 0,10 USD olduğundan 50 GB depolama alanı için 30 günden oluşan bir ayda maliyetiniz 5 USD (0,10 USD * 50) olur. İlk 50 GB yedek depolama alanı için ek ücret alınmaz. Kalan 50 GB yedek depolama alanı 1,05 USD (0,021 USD * 50) olur.

G/Ç ücretleri

G/Ç maliyetiniz her bir milyon istek için 0,20 USD'lik artışlarla belirlendiğinden ayda 200 Milyon G/Ç kullanımı için maliyetiniz 40 USD (0,20 USD * 200) olur.

Veri aktarımı ücretleri

Amazon Neptune veritabanınıza İÇERİ veri aktarımı için herhangi bir ücret alınmaz. DIŞARI veri aktarımı da (ayda 100 GB'a kadar) ücretsizdir.  DIŞARI veri aktarımı maliyeti 0,00 USD (0,00 USD * 10) olur.

Toplam ücretler:

250,56 USD bulut sunucusu ücreti
5 USD depolama alanı ücreti
1,05 USD yedek depolama alanı ücreti
40 USD G/Ç ücreti
1,08 USD veri aktarımı ücreti
Toplam = 297,69 USD

Fiyatlandırma örneği 2

Amazon Neptune veritabanınızın, Avrupa (Frankfurt) bölgesindeki bir birincil db.r5d.2xlarge bulut sunucusu (istek üzerine) ve üç replika r5d.2xlarge bulut sunucusu (istek üzerine) ile çalıştığını varsayalım. Ayrıca aynı bölgede bir ml.t3.xlarge not defteri bulut sunucusu (istek üzerine) çalıştırmak için Neptune Workbench kullanıyorsunuz. 75 GB yedeğe sahip 100 GB veri depoluyor ve ayda 150 milyon G/Ç gerçekleştiriyorsunuz. Ödeyeceğiniz ücretler şu şekilde hesaplanır:

Bulut sunucusu ücretleri

db.r5d.2xlarge için istek üzerine fiyatlandırma saatlik 1,92 USD'dir. Kümenizde dört bulut sunucusu olduğundan küme için 30 günden oluşan bir ayda maliyetiniz 5.529,60 USD (1,92 USD * 4 * 24 * 30) olur.

Depolama alanı ücretleri

Depolama maliyetiniz GB-ay başına 0,119 USD olduğundan 100 GB depolama alanı için 30 günden oluşan bir ayda maliyetiniz 11,90 USD (0,119 USD * 100) olur. Her bir Neptune kümesi için toplam Neptune veritabanı depolama alanınızın yüzde 100'ü dolana kadar yedek depolama alanı için ek ücret uygulanmaz. Yedekleme maliyetiniz 0,00 USD olur.

G/Ç ücretleri

G/Ç maliyetiniz her 1 milyon istek için 0,22 USD olduğundan ayda 150 milyon G/Ç için maliyetiniz 33,00 USD (0,22 USD * 150) olur.

Not defteri ücretleri

Not defterleri, Amazon SageMaker'ın not defteri hizmeti üzerinden barındırılır ve faturalanır. Müşteriler, bulut sunucusu Hazır durumdayken not defteri bulut sunucusu için ücretlendirilir. ml.t3.xlarge için istek üzerine fiyatlandırma saatlik 0,23 USD olduğundan not defteri bulut sunucusu için 30 günden oluşan bir ayda maliyetiniz 165,60 USD (0,23 USD * 24 * 30) olur.

Toplam ücretler:

5.529,60 USD veritabanı bulut sunucusu ücreti
11,90 USD depolama alanı ücreti
0,00 USD yedekleme ücreti
33,00 USD G/Ç ücreti
165,60 USD not defteri bulut sunucusu ücreti
Toplam = 5.740,10 USD

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Fiyatlandırma yardımı alın

Kişiselleştirilmiş bir fiyat teklifi almak için AWS uzmanlarıyla iletişime geçin

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Ürünlerle ilgili diğer kaynaklara göz atın

Amazon Neptune hakkında daha fazla bilgi edinmek için kaynakları inceleyin.

Daha fazla bilgi edinin 
Sign up for a free account
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Management Console’da Amazon Neptune ile oluşturmaya başlayın.

Oturum açın