İsteğe Bağlı Bulut Sunucusu Fiyatlandırması

İsteğe Bağlı Bulut Sunucuları, veritabanınız için uzun vadeli taahhüt veya peşin ücret olmaksızın ödeme yapmanıza imkan tanır. Bu sayede gereksinimleriniz ortaya çıkmadan önce veritabanı kapasitesi planlama ve satın alma maliyetinden ve karmaşıklığından kurtulursunuz. Kullandıkça ödeme imkanı tanıyan İsteğe Bağlı fiyatlandırması, geliştirme, test ve diğer kısa süreli iş yükleri için idealdir.

Bulut sunucusu fiyatlandırması hem okuma-yazma iş yükleri için kullanılan birincil bulut sunucuları hem de okuma işlemlerinin ölçeklendirilmesi ve yük devretmenin iyileştirilmesi için kullanılan Amazon Neptune replikaları için geçerlidir. Neptune, kesinti gerçekleşmesi durumunda replikalarınızdan birine yük devri için Multi-AZ mimarisini kullanır. Multi-AZ dağıtımlarının maliyeti basitçe birincil bulut sunucusunun maliyetine her Amazon Neptune replikasının maliyeti eklenerek hesaplanır. Erişilebilirliğin en üst düzeye çıkarılması için en az bir replikanın birincil bulut sunucusundan farklı bir Erişilebilirlik Alanına yerleştirilmesini öneririz.

T3 CPU Kredisi

Amazon Neptune T3 DB bulut sunucuları Sınırsız modda çalıştığından, 24 ardışık saatten oluşan bir dönemde ortalama CPU kullanımınız bulut sunucusunun taban çizgisini aşarsa ücret ödersiniz. CPU Kredileri, vCPU Saati başına 0,15 ABD doları olarak ücretlendirilir. CPU Kredisi fiyatlandırması tüm bölgelerde T3 bulut sunucuları için aynıdır. 

Veritabanı Depolama Alanı ve G/Ç'ler

Amazon Neptune veritabanınız tarafından tüketilen depolama alanı GB-ay üzerinden faturalanırken, tüketilen GÇ'ler bir milyon istek başına faturalanır. Yalnızca Amazon Neptune veritabanınızın kullandığı depolama ile G/Ç'ler için ücret ödersiniz ve bunları önceden tedarik etmeniz gerekmez.

Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

Yedek Depolama Alanı

Amazon Neptune için yedek depolama alanı, otomatik veritabanı yedeklemeleriniz ve varsa müşteri tarafından başlatılan veritabanı kümesi anlık yedekleri ile ilişkili depolama alanıdır. Yedek tutma dönemini uzattığınızda veya veritabanı kümesi anlık yedekleri aldığınızda tüketilen yedek depolama alanı artar.

 • Yedek depolama alanı bölgeye göre tahsis edilir. Toplam yedek depolama alanı, ilgili bölgedeki tüm yedekler için kullanılan depolama alanının toplamına eşittir.
 • Bir veritabanı anlık yedeğinin başka bir bölgeye taşınması, hedef bölgede tahsis edilen yedek depolama alanını artırır.
 • Toplam Neptune veritabanı depolama alanınızın %100'ü dolana kadar yedek depolama alanı için ek ücret uygulanmaz. Yedekleme tutma süreniz 1 günse ve tutma süresinin ötesinde hiç anlık görüntünüz yoksa, tutma depolaması için hiçbir ek ücret olmayacaktır.
 • Yedekleme depolaması ve aynı zamanda veritabanı kümeniz silindikten sonra depoladığınız anlık görüntüler, yukarıdaki fiyatlarla ücretlendirilecektir.

Veri Aktarımı

Aşağıdaki fiyatlandırma, Amazon Neptune'de “içe” ve “dışa” aktarılan verileri temel alır.

Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

 • Aynı Erişilebilirlik Alanında Amazon Neptune ile Amazon EC2 Bulut Sunucuları arasında veri aktarımı ücretsizdir.
 • Multi-AZ dağıtımlarının replikasyonu için Erişilebilirlik Alanları arasında veri aktarımı ücretsizdir.
 • VPC dışındaki Amazon Neptune veritabanı Bulut Sunucuları: Aynı Bölgenin farklı Erişilebilirlik Alanlarındaki bir Amazon EC2 bulut sunucusu ile Amazon Neptune veritabanı Bulut Sunucusu arasında veri aktarımı söz konusu olduğunda, Amazon Neptune veritabanı Bulut Sunucusuna yönelik gelen veya giden trafik için Veri Aktarımı ücreti uygulanmaz. Yalnızca Amazon EC2 bulut sunucusunda içeri veya dışarı Veri Aktarımı için ücret ödersiniz ve standart Amazon EC2 Bölgesel Veri Aktarımı ücretleri (giren/çıkan GB başına 0,01 USD) geçerli olur.
 • VPC içindeki Amazon Neptune Veritabanı Bulut Sunucuları: Aynı Bölgenin farklı Erişilebilirlik Alanlarındaki bir Amazon EC2 bulut sunucusu ile Amazon Neptune Veritabanı Bulut Sunucusu arasında veri aktarımı söz konusu olduğunda, aktarımın her iki tarafı için de Amazon EC2 Bölgesel Veri Aktarımı ücretleri geçerli olur.

Amazon Neptune Workbench

Aşağıdaki fiyatlandırma, Hazır (Ready) durumunda çalışan ml.t3.medium bulut sunucusunun saati içindir.

Bölgeler Bulut Sunucusu Tipi Saatlik Fiyat
ABD Doğu (K. Virginia) ml.t3.medium 0,06 USD
ABD Doğu (Ohio) ml.t3.medium 0,06 USD
ABD Batı (Oregon)    ml.t3.medium 0,06 USD
Kanada (Montreal)     ml.t3.medium
0,07 USD
AB (İrlanda)        ml.t3.medium
0,06 USD
AB (Frankfurt)        ml.t3.medium
0,07 USD
AB (Londra)        ml.t3.medium
0,07 USD
AB (Stockholm)             ml.t3.medium
0,06 USD
Asya Pasifik (Seul)        ml.t3.medium
0,07 USD
Asya Pasifik (Sidney)    ml.t3.medium
0,07 USD
Asya Pasifik (Tokyo)    ml.t3.medium
0,08 USD
Asya Pasifik (Mumbai)     ml.t3.medium 0,06 USD
Asya Pasifik (Singapur)  ml.t3.medium
0,07 USD
Orta Doğu (Bahreyn)     ml.t3.medium
0,07 USD
AB (Paris)  ml.t3.medium 0,066 USD

Fiyatlandırma Örneği

Neptün veritabanınızın ABD Doğu'daki (K.Virginia) bir db.r4.large bulut sunucusunda (isteğe bağlı) çalıştığını, 100 GB yedeklemeyle birlikte 50 GB veri depoladığınızı, aylık 200 Milyon G/Ç gerçekleştirdiğinizi ve aylık içeri yönlü (IN) 50 GB ve aylık dışarı yönlü (OUT) 10 GB veri aktarımı gerçekleştiridğinizi varsayalım.

 • db.r4.large bulut sunucusu için isteğe bağlı fiyatlandırma saatte 0,348 USD olduğundan, bulut sunucusu için aylık maliyetiniz 250,56 USD (0,348 USD*24*30) olacaktır.
 • Depolama maliyetiniz GB-ay başına 0,10 USD olduğundan, 50 GB depolama alanı için (30 günlük) aylık maliyetiniz 5 USD (0,10 USD*50) olacaktır. İlk 50 GB yedek depolama alanı için ek ücret alınmayacaktır. Kalan 50 GB yedek depolama alanı 1,05 USD (0,021 USD * 50) olacaktır.
 • G/Ç maliyetiniz her bir milyon istek için 0,20 USD’lik artışlarla belirlendiğinden, ayda 200 Milyon G/Ç kullanımınız için maliyetiniz 40 USD (0,20 USD*200) olacaktır.
 • Neptune veritabanınıza içeri yönlü (IN) veri aktarımı için herhangi bir ücret alınmaz. Aylık 1 GB’a kadar dışarı yönlü veri aktarımı için ilave ücret alınmaz. Sonraki aylık 9,999 TB dışarı yönlü (OUT) Veri aktarımı için maliyetiniz aylık GB başına 0,12 USD olacaktır.
 • Dışarı yönlü (OUT) aktarım maliyetiniz 1,08 USD (0,12*9) olacaktır.

Bu örnek durumda Neptune için toplam aylık maliyetiniz 297,69 USD (bulut sunucusu için 250,56 USD + depolama için 5,00 USD + yedek depolama için 1,05 USD + G/Ç için 40,00 USD + Dışarı Yönlü (OUT) Veri Aktarımı için 1,08 USD) olacaktır.

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Ekonomi Kaynak Merkezi

AWS'ye geçişle ilgili ek kaynaklar

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Ürünlerle ilgili diğer kaynaklara göz atın

Amazon Neptune hakkında daha fazla bilgi edinmek için kaynakları inceleyin.

Daha fazla bilgi edinin 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanımı için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Management Console’da Amazon Neptune ile oluşturmaya başlayın.

Oturum açın