OpenSearch, gerçek zamanlı uygulama izleme, günlük analizi ve web sitesi araması gibi çok farklı kullanım örnekleri için kullanılan dağıtılmış, açık kaynaklı bir arama ve analiz paketidir. OpenSearch, kullanıcıların verilerini keşfetmesini kolaylaştıran entegre bir görselleştirme aracı olan OpenSearch Dashboards ile büyük hacimli verilere hızlı erişim ve yanıt sağlamak için yüksek oranda ölçeklenebilir bir sistem sunar. OpenSearch, Elasticsearch ve Apache Solr gibi Apache Lucene arama kitaplığı tarafından desteklenir. OpenSearch ve OpenSearch Dashboards, kökensel olarak Elasticsearch 7.10.2 ve Kibana 7.10.2'den türetilmiştir.

S: OpenSearch neden oluşturuldu?

Geliştiriciler açık kaynaklı yazılımları, en önemlilerinden biri yazılımı istedikleri yerde istedikleri şekilde kullanma özgürlüğü olan pek çok nedenden dolayı benimser. 21 Ocak 2021 tarihinde Elastic NV, yazılım lisanslama stratejilerini değiştireceklerini ve esnek ALv2 altında Elasticsearch ve Kibana'nın yeni sürümlerini yayınlamayacaklarını duyurdu. Bunun yerine Elastic, Elastic lisansı altında, kaynak kodu Elastic Lisansı ve Sunucu Tarafı Genel Lisans (SSPL) kapsamında sunulan Elasticsearch ve Kibana'yı yayınlıyor. Bu lisanslar açık kaynaklı değildir ve kullanıcılara aynı özgürlükleri sunmaz. Bu nedenle, Elasticsearch ve Kibana'nın son ALv2 sürümünden bir çatal oluşturmaya ve bunu sürdürmeye karar verdik. Bu çatala OpenSearch adı verildi ve ALv2 kapsamında sunuluyor.

S: OpenSearch hangi lisans altında yayınlanıyor?

OpenSearch projesi kapsamındaki tüm yazılımlar, Apache Lisansı Sürüm 2.0 (ALv2) altında yayınlanmaktadır. ALv2, insanların açık kaynaklı yazılımlardan beklediği özgürlükleri (açık kaynaklı yazılımları istenen yerde ve istenen şekilde kullanabilme, değiştirebilme, genişletebilme, paraya çevirme ve yeniden satabilme gibi özgürlükler) sunan iyi anlaşılmış ve esnek kullanım hakları verir. OpenSearch için, bu lisansın geniş çapta benimsemeyi ve katkıları mümkün kılıp topluluğun tüm üyelerine fayda sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca, tekliflerinizi tanıtmada kullanabilmeniz için OpenSearch ticari markasına yönelik esnek kullanım yönergeleri de yayınladık.

S: Elasticsearch ve Kibana açık kaynaklı mı?

Elastic artık Elasticsearch ve Kibana'nın yeni sürümlerini ALv2 altında yayınlamayacağını ve bunun yerine yeni sürümleri, SSPL'nin Elastic Lisansı altında sunulan kaynak kodu ile özel Elastic Lisansı altında yayınlayacağını duyurdu. Bu değişiklik, 7.10.2 sonrasındaki Elasticsearch ve Kibana sürümlerinin açık kaynaklı yazılım olmadığı anlamına gelmektedir.

S: Neden OpenSearch'ü kullanmalıyım?

OpenSearch, verileri kolayca almanıza, korumanıza, aramanıza, toplamanıza, görüntülemenize ve analiz etmenize olanak tanır. Bu özellikler, uygulama arama ve günlük analizi gibi kullanım örnekleri için popülerdir. OpenSearch ile istediğiniz şekilde kullanabileceğiniz, değiştirebileceğiniz, genişletebileceğiniz, para kazanabileceğiniz ve yeniden satabileceğiniz açık kaynaklı bir ürüne sahip olmanın avantajlarından yararlanırsınız. Aynı zamanda, yeni ve yenilikçi işlevlerden oluşan zengin bir yol haritası ile güvenli, yüksek kaliteli bir arama ve analiz paketi sunmaya devam edeceğiz.

S: OpenSearch, Amazon OpenSearch Service'ta (Amazon Elasticsearch Service'ın yerine geçmiştir) mevcut mu?

Evet. Amazon OpenSearch Service, OpenSearch'ün en son sürümlerini sunar.

S: Hizmetimizde sunulan Elasticsearch'ün 19 sürümü ile Elastic'in Elastic Cloud'unda sunulan sürümlerin kıyaslaması nasıldır?

Elastic'in yönetilen hizmeti, müşterilerin yalnızca üç Elasticsearch sürümünü (en son sürüm, önceki alt sürüm ve önceki ana sürümün en sonuncusu) dağıtmasına olanak tanır. Bu yaklaşım, Amazon OpenSearch Service yaklaşımımızla çelişmektedir. Müşterilerimiz, iş yükleri için dağıttıkları ve sertifikasını aldıkları Elasticsearch sürümüyle devam etme özgürlüğüne sahiptir. Müşterilerimizin yapması gereken tek şey, satıcıların değil kendi gereksinimleri doğrultusunda sürümleri yükseltmektir. Aslında, Elastic Cloud'un aksine, hizmette çalışan ve etkilenen tüm sürümler için hata ve güvenlik düzeltme eklerini eski sürümlere taşıyor ve bir hata veya güvenlik düzeltmesi almak için yükseltme yapmanızı şart koşmuyoruz.

S: AWS, OpenSearch gibi bir projeyi sürdürmek ve ilerletmek için gereken donanıma sahip mi?

AWS, açık kaynaklı bir projeye dayalı bir hizmet sunmaya karar verdiğinde, gerekirse bu hizmeti kendi başımıza sürdürmek için donanımlı ve hazır olduğumuzdan emin oluruz. Elasticsearch ve Kibana kod tabanlarıyla çalışma konusunda yılların deneyimine sahibiz ve hem Elasticsearch hem de Apache Lucene'ye (Elasticsearch'ün temel aldığı ana arama kitaplığı) yukarı akış kodu katkılarında bulunduk. Açık kaynağa güvenlik, uyarı, anormallik algılama, dizin durumu yönetimi ve izleme analizi gibi topluluğumuz ve müşterilerimiz tarafından yaygın olarak kullanılan ve üretimde dağıtılan çeşitli özellikler ekledik. Projeyi kendi başımıza sürdürecek ve ilerletecek donanıma sahibiz. Ayrıca, topluluktan güç alan kod tabanı da yeniliklerin hızlandırılmasına yardımcı olacak ve herkesin kararlılık, ölçeklenebilirlik, dayanıklılık ve performansı iyileştirmede daha hızlı hareket etmesine olanak tanıyacaktır. SAP, CapitalOne, RedHat, Logz.io, Aiven.io, Bonsai, Logit.io, Search Guard ve BAInsight gibi pek çok kuruluş halihazırda genel olarak OpenSearch'ü desteklemektedir.

S: Daha önce açık kaynaklı Elasticsearch'te olmayan ancak OpenSearch'ün sunduğu özelliklerden bazıları nelerdir?

Özellik Avantaj
Gelişmiş Güvenlik Şifreleme, kimlik doğrulama, yetkilendirme ve denetim özellikleri sunar. Active Directory, LDAP, SAML, Kerberos, JSON web belirteçleri vb. ile entegrasyonları içerir. OpenSearch ayrıca dizinleri, belgeleri ve alanları kontrol etmek için ayrıntılı ve rol tabanlı erişim de sunar.
SQL Sorgu Söz Dizimi Bilindik SQL sorgu söz dizimini sunar. Verilerinizi incelemek için toplamalar, gruplandırmalar ve where yan tümceleri kullanın. Size en uygun formatı kullanma esnekliğine sahip olmak için verileri JSON belgeleri veya CSV tabloları olarak okuyun.
Raporlama Panolar, kayıtlı aramalar, uyarılar ve görselleştirmelerdeki raporları planlayın, dışa aktarın ve paylaşın. 
Anormallik Algılama Verileriniz alındığı sırada anormallikleri otomatik olarak tespit etmek için Random Cut Forest (RCF) algoritmasına dayanan makine öğrenimi anormallik algılama özelliğinden yararlanın. Verileri neredeyse gerçek zamanlı olarak izlemek ve otomatik olarak uyarı bildirimleri göndermek için bu özelliği Uyarılarla birleştirin. 
Dizin Yönetimi Devretme ve silme gibi rutin dizin yönetimi görevlerini otomatik hale getirmek için özel politikalar belirleyin ve bunları dizinlere ve dizin modellerine uygulayın.
Performans Analizörü ve RCA Çerçevesi Çeşitli küme performansı ölçümlerini ve toplamalarını sorgulayın. Bu ölçümleri hızla göstermek ve analiz etmek için komut satırı arabirimi (CLI) PerfTop'ı kullanın. Kümelerdeki performans ve güvenilirlik sorunlarını araştırmak için temel neden analizi (RCA) çerçevesini kullanın.
Zaman Uyumsuz Arama Sorgu zaman aşımına uğramadan ve Zaman Uyumsuz Arama sorguları arka planda çalışırken karmaşık sorgular yapın. Sorgu ilerlemesini izleyin ve kullanılabilir oldukça kısmi sonuçlar alın.
İzleme Analizi Dağıtılan uygulamalar için OpenTelemetry verilerini alın ve görselleştirin. Performans sorunlarını tespit etmek için bu uygulamalar arasındaki olayların akışını görselleştirin.
Uyarılar Verileri otomatik olarak izleyin ve paydaşlara otomatik olarak uyarı bildirimleri gönderin. Sezgisel bir arabirim ve güçlü API sayesinde, uyarıları kolayca ayarlayın, yönetin ve izleyin. OpenSearch'ün tam sorgu dili ve betik oluşturma özelliklerini kullanarak son derece net uyarı koşulları oluşturun.
k-NN araması Makine öğrenimini kullanarak, sıradan bir OpenSearch sorgusu yapar gibi binlerce boyutta milyarlarca belge üzerinde en yakın komşu arama algoritmasını kolayca çalıştırın. Benzerlik arama operasyonlarını daha da iyileştirmek için toplamalar ve filtre yan tümceleri kullanın. k-NN benzerlik arama özelliği; ürün tavsiyeleri, dolandırıcılık algılama, görüntü ve video arama, ilgili belgeleri arama vb. pek çok kullanım örneğini destekler.
Hatlı İşleme Dili Hatlı İşleme Dili, verileri sorgulamak için hatlar (|) tarafından sınırlandırılmış bir dizi kapsamlı komut ile bilindik bir sorgu söz dizimi sunar.
Pano Not Defterleri Verileri analiz ederken bağlam ve ayrıntılı açıklamalar sunmak için panoları, görselleştirmeleri, metinleri ve çok daha fazlasını birleştirin.