Amazon Redshift, en hızlı ve en yaygın kullanılan bulut veri ambarıdır. Redshift, data lake'inize entegre edilmiştir ve diğer tüm veri ambarlarından 3 kata kadar daha iyi fiyat performansı sunar.

Özellikler ve avantajlar

Her sene, müşteri kullanım örnekleri ve geri bildirimler ışığında yüzlerce özellik ve ürün geliştirmesi sunarız. Yenilikler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Data lake ve AWS hizmetlerinizle en temelden entegrasyon

Verilerinizle açık biçimlerde, hızla ve basit bir şekilde çalışmanızı sağlayan Amazon Redshift, AWS ekosistemine kolayca entegre olur ve bağlanır.

Data lake'inizde veri sorgulama ve data lake'inizle veri aktarımı yapma: Diğer hiçbir veri ambarında hem veri sorgulamak hem de data lake'inize verileri açık biçimlerde geri yazmak bu kadar kolay değildir. Bildiğiniz ANSI SQL'i kullanarak Parquet, ORC, JSON, Avro, CSV ve doğrudan S3 gibi açık dosya biçimlerini sorgulayabilirsiniz. Data lake'inize veri aktarmak için SQL kodunuzda Redshift UNLOAD komutunu kullanmanız ve dosya biçimi olarak Parquet belirtmeniz yeterlidir. Redshift, veri biçimlendirme ve S3'e veri taşıma işlemleriyle otomatik olarak ilgilenir. Böylece yüksek düzeyde yapılandırılmış ve sıklıkla erişilen verileri bir Redshift veri ambarında depolarken aynı zamanda eksabaytlara ulaşabilecek boyutlarda yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriyi S3'e barındırabilme esnekliğine sahip olursunuz. Redshift'ten data lake'inize verileri geri aktarmak, Amazon Athena, Amazon EMR ve Amazon SageMaker gibi AWS hizmetleriyle verileri daha fazla analiz edebilmenize olanak tanır. 

Birleştirilmiş Sorgu: Redshift'teki yeni birleştirilmiş sorgu özelliği ile operasyonel ve ilişkisel veritabanınıza ulaşabilirsiniz. Uçtan uca işletme işlemleri üzerinde veri taşımaya gerek kalmadan anında görünürlük kazanmak için bir veya daha fazla Amazon RDS ve Aurora PostgreSQL, önizleme aşamasındaki RDS MySQL ve Aurora MySQL veritabanlarında canlı veri sorgulayın. Redshift veri ambarınızdaki, data lake'inizdeki ve artık operasyonel depolarınızdaki verileri birleştirerek veriler ışığında daha iyi kararlar alabilirsiniz. Redshift, ağ üzerinden taşınan veriyi azaltmak için çok yönlü optimizasyonlar sunar ve bunu, yüksek performanslı sorgular için büyük oranda paralel veri işleme ile destekler. Daha fazla bilgi edinin.

Redshift ML: Redshift ML, veri analistlerinin ve veritabanı geliştiricilerinin SQL kullanarak Amazon SageMaker modelleri oluşturmasını, eğitmesini ve dağıtmasını kolaylaştırır. Amazon Redshift ML sayesinde müşteriler, Amazon Redshift'te kendi verileri üzerinde Amazon SageMaker modelleri oluşturmak ve eğitmek üzere SQL ifadeleri kullanabilir ve ardından bu modelleri doğrudan sorgularında ve raporlarında kayıp saptama ve risk puanlaması gibi tahminler için kullanabilir. Kullanmaya nasıl başlayacağınızı öğrenmek için Redshift belgelerini ziyaret edin. Daha fazla bilgi edinin. 

AWS analiz ekosistemi: AWS analiz ekosistemiyle yerel entegrasyon, uçtan uca analiz iş akışlarını sorunsuz bir şekilde idare etmenizi kolaylaştırır. Örneğin AWS Lake Formation, günler içinde güvenli bir data lake kurmanızı kolay hale getiren bir hizmettir. AWS Glue Redshift'te veri ayıklayabilir, dönüştürebilir ve yükleyebilir (ETL). Amazon Kinesis Data Firehose neredeyse gerçek zamanlı analizler için veri yakalama, dönüştürme ve akış verilerini Redshift'e yüklemenin en kolay yoludur. Verileri Hadoop/Spark kullanarak işlemek ve çıkışı BI ve analiz için Amazon Redshift'e yüklemek amacıyla Amazon EMR'yi kullanabilirsiniz. Amazon QuickSight oturum başına ödeme ile fiyatlandırılan ve Redshift verileriyle rapor, görselleştirme ve pano oluşturmak için kullanabileceğiniz ilk BI hizmetidir. Verilerinizi Amazon Sagemaker ile makine öğrenimi iş yüklerini çalıştırmak üzere hazırlamak için Redshift'i kullanabilirsiniz. Amazon Redshift'e geçişleri hızlandırmak için AWS Schema Conversion Tool ve AWS Database Migration Service (DMS) ürünlerini kullanabilirsiniz. Amazon Redshift ayrıca güvenlik, izleme ve uygunluk için Amazon Key Management Service (KMS) ve Amazon CloudWatch ile temelden entegredir. Dahası, SQL sorgularınızdan bir Lambda işlevi çağırmak istediğinizde, sanki Redshift'te bir Kullanıcı Tanımlı İşlev çağırıyormuş gibi Lambda UDF'lerini kullanabilirsiniz. Hem AWS çözüm ortağı hizmetleriyle entegrasyon kurmak hem de Amazon DynamoDB ve Amazon SageMaker gibi diğer popüler AWS hizmetlerine erişmek için Lambda UDF'leri yazabilirsiniz.

Redshift çözüm ortağı konsol entegrasyonu (önizleme): Redshift konsolunda seçili çözüm ortağı çözümleriyle entegrasyon sağlayarak verilerin kullanma alımını hızlandırabilir ve sadece birkaç dakika içinde değerli işletme öngörüleri oluşturabilirsiniz. Bu çözümlerle Salesforce, Google Analytics, Facebook Ads, Slack, Jira, Splunk ve Marketo gibi uygulamalardaki verilerinizi Amazon Redshift veri ambarınıza verimli ve kolay bir şekilde taşıyabilirsiniz. Bu aynı zamanda size eyleme dönüştürülebilir öngörüler oluşturmak için farklı veri kümelerini birleştirme ve birlikte analiz etme fırsatı tanır.

En iyi performans

Amazon Redshift esnek, hızlı ve sektör lideri performans sağlar.

RA3 bulut sunucuları: RA3 bulut sunucuları diğer tüm bulut veri ambarı hizmetlerine kıyasla 3 kata kadar daha iyi fiyat performansı sağlar. Bu Amazon Redshift bulut sunucuları, büyük miktarlarda işlem kapasitesi gerektiren performans ağırlıklı iş yükleri için hızı en üst düzeye çıkarır ve ihtiyacınız olan bulut sunucusu sayısını belirtmenize olanak vererek işlem için depolamadan bağımsız ödeme yapma esnekliği sağlar. Daha fazla bilgi edinin.

Amazon Redshift için AQUA (Gelişmiş Sorgu Hızlandırıcı): AQUA, belirli sorgu türlerini otomatik olarak hızlandırarak, Redshift sorgularının diğer işletme bulut veri ambarlarına kıyasla 10 kata kadar daha hızlı çalışmasını sağlayan dağıtılmış ve donanım hızlandırmalı yeni bir önbellektir. AQUA büyük veri setlerini tarayan, filtreleyen ve küme hâline getiren aramaları hızlandırmak için yüksek hızlı katı hâl depolaması, alan açısından programlanabilir geçit tepsileri (FPGA'lar) ve AWS Nitro'yu kullanmaktadır. AQUA ek bir maliyet olmadan Redshift RA3 bulut sunucusu tipine dâhil olmaktadır. Daha fazla bilgi edinin.

Verimli depolama ve yüksek performanslı sorgu işleme: Amazon Redshift, gigabaytla petabayt arasında değişen boyutlara sahip veri kümelerinde hızlı sorgu performansı sunar. Sütunlu depolama, veri sıkıştırma ve alan eşlemeleri, sorgu çalıştırmak için gereken G/Ç miktarını azaltır. Amazon Redshift; LZO ve Zstandard gibi sektör standardı kodlamaların yanı sıra depolama tasarrufu ve optimize edilmiş sorgu performansı sağlamak için sayısal ve tarih/saat türlerine yönelik amaca özel tasarlanmış bir kodlama olan AZ64'ü sunar.

Gerçekleştirilmiş görünümler: Amazon Redshift gerçekleştirilmiş görünümler; pano oluşturma ve İş Zekası (BI) araçlarından gelen sorguların yanı sıra Ayıklama, Yükleme, Dönüştürme (ELT) veri işleme işleri gibi yinelemeli ya da tahmin edilebilir analiz iş yükleri için çok daha hızlı sorgu performansı elde etmenize imkan tanır. Harici tablolar dahil olmak üzere bir veya daha fazla tabloyu referans alabilen SELECT bildiriminin önceden işlenmiş sonuçlarını kolayca depolayıp yönetmek için gerçekleştirilmiş görünümleri kullanabilirsiniz. Gerçekleştirilmiş görünümleri referans alan sonraki sorgular, önceden işlenmiş sonuçları kullanarak çok daha hızlı şekilde çalışabilir. Amazon Redshift, düşük gecikmeli performans avantajları sağlamaya devam etmek için gerçekleştirilmiş görünümleri aşamalı olarak etkin bir şekilde sürdürebilir. Daha fazla bilgi edinin

Aktarım hızını ve performansı en üst düzeye çıkarmak için makine öğrenimi: Amazon Redshift'teki gelişmiş makine öğrenimi özellikleri, değişiklik gösteren iş yüklerinde veya eş zamanlı kullanıcı etkinliği sırasında bile yüksek aktarım hızı ve performans sunar. Amazon Redshift, iş açısından kritik iş yüklerinizi önceliklendirmenize yardımcı olurken aynı zamanda performansı ve eş zamanlılığı dinamik olarak yönetmek amacıyla, gelen sorguları çalıştırma sürelerine ve kaynak gereksinimlerine göre öngörmek ve sınıflandırmak için çok yönlü algoritmalardan yararlanır. Kısa sorgu hızlandırma (SQA), panolar gibi uygulamalardan gelen kısa sorguları büyük kuyruklarda bekletmek yerine anında işlenmek üzere bir ekspres kuyruğa gönderir. Otomatik iş yükü yönetimi (WLM), belleği ve eş zamanlılığı dinamik olarak yönetmek için makine öğrenimini kullanarak sorgu aktarım hızını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur. Buna ek olarak artık yüzlerce sorgu gönderilirken bile en önemli sorgularınızın önceliğini kolayca ayarlayabilirsiniz. Amazon RedShift ayrıca kullanıcı iş yükünü sürekli gözlemleyerek kullanım arttıkça performansı geliştirme fırsatlarını tespit eden, optimizasyonları sorunsuz bir şekilde uygulayan, Amazon Redshift performansını daha da artırmak için açık bir kullanıcı eylemi gerektiğinde Redshift Advisor yoluyla öneri sunan ve kendi kendine öğrenen bir sistemdir. 

Sonuç önbelleğe alma: Amazon Redshift, tekrarlanan sorgular için saniyenin altında yanıt süreleri sağlamak adına sonuç önbelleğe alma kullanır. Tekrarlanan sorgu deneyimini yürüten pano, görselleştirme ve iş zekası araçları büyük oranda performans artışı yaşar. Bir sorgu yürütüldüğünde Amazon Redshift, önceki çalıştırmalardan önbelleğe alınmış bir sonuç olup olmadığına bakmak için önbelleği arar. Önbelleğe alınmış bir sonuç bulunursa ve veriler değiştirilmediyse, sorguyu yeniden çalıştırmak yerine hemen bu sonuç döndürülür.

En yüksek ölçeklenebilirlik

İster veri ister kullanıcı ölçeklendiriyor olun, Amazon Redshift neredeyse sınırsızdır. 

Petabayt ölçekli veri ambarı: Amazon Redshift basittir ve ihtiyaçlarınız değiştikçe hızla ölçeklendirilebilir. Konsolda yalnızca birkaç tıklamayla veya basit bir API çağrısıyla veri ambarınızdaki düğümlerin sayısını veya türünü kolaylıkla değiştirebilir, ihtiyaçlarınız değiştikçe ölçek artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Yönetilen depolama sayesinde 8 PB'a kadar sıkıştırılmış veri içeren iş yüklerini desteklemek için otomatik olarak kapasite eklenir. Kümenizi yönetme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Petabayt ölçekli data lake analizi: Amazon S3'te, Redshift Spectrum özelliğiyle veri yüklemeye veya dönüştürmeye gerek kalmadan petabaytlarca veride sorgu çalıştırabilirsiniz. S3'ü, açık veri biçimlerinde sınırsız veri depolamak için yüksek oranda erişilebilir, güvenli ve uygun maliyetli bir data lake olarak kullanabilirsiniz. Amazon Redshift Spectrum, sorgunun karmaşıklığını veya veri miktarını önemsemeksizin hızlı sonuçlar sağlamak amacıyla binlerce paralel düğüm genelinde sorgular yürütür.  

Sınırsız eş zamanlılık: Amazon Redshift, Amazon Redshift veri ambarınızda veya doğrudan Amazon S3 data lake'inizde veri sorgulayan binlerce eş zamanlı sorgu olsa bile tutarlı ve hızlı performans sağlar. Amazon Redshift Eş Zamanlı Ölçeklendirme, eş zamanlılık arttıkça saniyeler içinde geçici kapasite ekleyerek neredeyse sınırsız sayıda eş zamanlı kullanıcıyı ve eş zamanlı sorguyu tutarlı hizmet düzeyleriyle destekler. 

Veri paylaşımı: Amazon Redshift veri paylaşımı, canlı verileri Redshift kümeleri üzerinde paylaşarak ölçeklemenin güvenli ve kolay bir yolunu mümkün kılar. Veri Paylaşımı, kopyalama veya taşıma ihtiyacı olmadan herhangi bir Redshift kümesindeki verilere anında, ayrıntılı ve yüksek performanslı erişim imkânı sunarak kuruluşların çevikliğini artırır. Daha fazla bilgi edinin.

En iyi değer

Bulut veri ambarınız olarak Amazon Redshift'i kullanmak size işlem ve depolama için ayrı ayrı ödeme yapma esnekliği, kümenizi duraklatma ve devam ettirme kabiliyeti, denetimli ve öngörülebilir maliyet ve kullandıkça ödeme veya Rezerve Edilmiş Bulut Sunucusu taahhüdüyle %75'e kadar tasarruf etme imkanı sağlar.

Esnek fiyatlandırma seçenekleri: Amazon Redshift en uygun maliyetli veri ambarıdır ve veri ambarınız için ödeme yapma şeklinizi optimize etme seçenekleri sunar. Taahhüt olmaksızın saatte yalnızca 0,25 USD fiyatla küçük ölçekte başlayabilir ve terabayt başına yılda 1000 USD ile ölçeği genişletebilirsiniz. Ön ödeme olmadan İstek Üzerine fiyatlandırma, 1 veya 3 yıllık taahhütle %75'e kadar tasarruf sağlayan Rezerve Edilmiş Bulut Sunucusu ve Amazon S3 data lake'inizde taranan veri miktarına göre sorgu başına fiyatlandırma sunan tek bulut veri ambarı Amazon Redshift'tir. Amazon Redshift'in fiyatlandırmasına yerleşik güvenlik, veri sıkıştırma, yedekleme depolama ve veri aktarımı dahildir. Veri boyutu arttıkça, yönetilen depolamada verileri aylık 0,024 USD gibi uygun bir fiyatla depolamak için RA3 bulut sunucuları kullanabilirsiniz.

Öngörülemeyen iş yüklerinde bile öngörülebilir maliyet: Amazon Redshift, her bir kümeye günlük bir saatlik ücretsiz Eş Zamanlı Ölçeklendirme kredisi vererek müşterilerin minimum maliyet farkıyla ölçeklendirme yapmasına imkan tanır. Bu ücretsiz krediler, müşterilerin %97'sinin eş zamanlılık ihtiyaçları için yeterlidir. Bu sayede, analiz talebinin dalgalandığı dönemlerde bile aylık masraflarınızı öngörebilirsiniz. 

İş yükleriniz için en iyi değeri almak adına düğüm tipinizi seçme: Veri ambarı ihtiyaçlarınız için Amazon Redshift'i optimize etmek üzere üç bulut sunucusu tipinden birini seçebilirsiniz.

RA3 düğümleri işlemden bağımsız olarak depolamayı ölçeklendirmenizi sağlar. RA3 ile verileri ayrı bir depolama katmanında depolayan yüksek performanslı bir veri ambarı elde edersiniz. İhtiyacınız olan sorgu performansı için veri ambarını boyutlandırmanız yeterlidir.

Yoğun İşlem (DC) düğümleri hızlı CPU'lar, büyük miktarda RAM ve katı hal diskleri (SSD) kullanarak çok yüksek performanslı veri ambarları oluşturmanızı sağlar ve 500 GB'tan az miktarda veriler için en iyi seçenektir.

DS2 (Yoğun Depolama) düğümleri, 3 yıllık Rezerve Edilmiş Bulut Sunucusu satın aldığınızda düşük bir fiyatla sabit disk sürücüleri (HDD) kullanarak büyük veri ambarları oluşturmanızı sağlar. DS2 kümeleri çalıştıran çoğu müşteri, iş yüklerini RA3 kümelerine taşıyarak DS2 ile aynı maliyetle 2 kat daha fazla performans ve daha fazla depolama elde edebilir.

Kümenizi ölçeklendirmek veya düğüm tipleri arasında geçiş yapmak için tek bir API çağrısı veya AWS Konsolu'nda birkaç tıklama yapmanız yeterlidir. Daha fazla bilgi için fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin.

Kolay yönetim

Amazon RedShift, veri ambarınız yerine veri öngörülerinize odaklanabilmeniz için sıradan bakım görevlerini otomatikleştirir.

Otomatik sağlama: Amazon Redshift'in tedariği ve işletimi basittir. AWS konsolunda yalnızca birkaç tıklamayla yeni bir veri ambarı dağıtabilirsiniz, Amazon Redshift altyapıyı sizin için otomatik olarak tedarik eder. Yedekleme ve replikasyon gibi çoğu yönetim görevi otomatiktir. Denetim isterseniz belirli iş yüklerinize özel ayarlamalar yapmanıza yardımcı olacak seçenekler mevcuttur. Yeni özellikler şeffaf bir şekilde sunulur, yükseltme ve düzeltme eklerini planlama ve uygulama ihtiyacı ortadan kalkar.

Otomatik yedeklemeler: Amazon Redshift'teki veriler otomatik olarak Amazon S3'e depolanır ve Amazon Redshift, olağanüstü durum kurtarma için anlık yedeklerinizi başka bir bölgedeki S3'e zaman uyumsuz olarak çoğaltabilir. Kümenizi geri yüklemek için sistem veya kullanıcı anlık yedeklerinden herhangi birini AWS Management Console veya Redshift API'leri aracılığıyla kullanabilirsiniz. Sistem meta verileri geri yüklenir yüklenmez kümeniz erişilebilir olur. Kullanıcı verisi arka planda biriktirilirken sorgu çalıştırmaya başlayabilirsiniz.

Otomatik Tablo Tasarımı: Amazon Redshift, kullanıcı iş yüklerini devamlı olarak izler ve sorgu hızlarını optimize etmek üzere verilerin fiziksel yerleşimini iyileştirmek için sofistike algoritmalar kullanır. Otomatik Tablo Tasarımı, performansı kümenin iş yüküne göre optimize etmek için en iyi sıralama ve dağıtım anahtarlarını seçer. Amazon Redshift bir anahtarı uygulamanın küme performansını iyileştireceğini belirlerse, yöneticinin müdahalesine gerek kalmadan tablolar otomatik olarak değiştirilir. Otomatik Vakum Silme, Otomatik Tablo Sıralama ve Otomatik Analiz ek özellikleri de Redshift kümeleri için manuel bakım ve iyileştirme ihtiyacını ortadan kaldırarak hem yeni kümeler hem de üretim iş yükleri için en yüksek performansı sağlar.  

Hata toleranslı: Veri ambarı kümenizin güvenilirliğini artıran çok sayıda özellik vardır. Örneğin Amazon Redshift, kümenin durumunu sürekli olarak izler. Arızalanan sürücülerden verileri otomatik olarak yeniden çoğaltır ve hata toleransı için düğümleri gerektikçe yeniler. Kümelerin herhangi bir veri kaybı veya uygulama değişikliği olmadan alternatif Erişilebilirlik Alanları'na (AZ) taşınması da mümkündür.

Esnek sorgulama: Amazon Redshift size konsolda sorgu yürütme veya SQL istemci araçlarına, kitaplıklarına ya da İş Zekası araçlarına bağlanma esnekliği sunar. AWS konsolundaki Sorgu Düzenleyicisi güçlü bir arabirim sağlar. Bu arabirimle Amazon Redshift kümelerinde SQL sorguları yürütebilir ve sorgularınıza bitişik sorgu sonuçlarını ve sorgu yürütme planını (işlem düğümlerinde yürütülen sorgular için) görüntüleyebilirsiniz.

Amazon Redshift ile etkileşim kuracak basit bir API: Amazon Redshift, her türlü geleneksel, bulut temelli ve container'lı, sunucusuz web hizmetleri tabanlı ve olay odaklı uygulamalarla verilere sorunsuz şekilde erişmenize olanak tanır. Amazon Redshift Veri API'si, AWS SDK tarafından desteklenen Python, Go, Java, Node.js, PHP, Ruby ve C++ gibi programlama dilleri ve platformlarından veri erişimini, alımını ve çıkışını basitleştirir. Veri API'si, sürücüleri yapılandırma ve veritabanı bağlantılarını yönetme ihtiyacını ortadan kaldırır. Bunun yerine, Veri API'si tarafından sağlanan güvenli bir API uç noktasını çağırarak bir Amazon Redshift kümesinde SQL sorguları çalıştırabilirsiniz. Veritabanı bağlantılarını yönetme ve verileri arabelleğe alma işini Veri API'si üstlenir. Veri API'si zaman uyumsuz olduğundan, sonuçlarınızı daha sonra alabilirsiniz. Sorgu sonuçlarınız 24 saat boyunca depolanır.

Gelişmiş analiz için yerel destek: NUMBER, VARCHAR ve DATETIME gibi standart skaler veri türlerini destekleyen Redshift, aşağıdaki gelişmiş analiz işlemlerini yerel olarak destekler:

Uzamsal veri işleme: Amazon Redshift çok biçimli bir veri türü olan ve Point (nokta), Linestring (çizgi), Polygon (çokgen) vb. birçok geometrik şekli destekleyen GEOMETRY'yi sunar. Redshift ayrıca geometrik şekiller oluşturmak ve uzamsal verileri içe veya dışa aktarmak, işlemek ve bu verilere erişmek için uzamsal SQL işlevleri sağlar. Redshift tablolarına GEOMETRY sütunları ekleyebilir ve hem uzamsal hem de uzamsal olmayan verileri kapsayan SQL sorguları yazabilirsiniz. Uzamsal verileri depolamanızı, almanızı ve işlemenizi mümkün kılan bu özellik, uzamsal verileri analiz sorgularınıza entegre ederek iş öngörülerinizi sorunsuz bir şekilde iyileştirir. Redshift'in data lake'leri sorunsuzca sorgulama becerisi sayesinde harici tabloları uzamsal sorgulara entegre ederek uzamsal işlemeyi kolaylıkla data lake'lere genişletebilirsiniz. Daha fazla bilgi için belgeleri inceleyin.

HyperLogLog eskizleri: HyperLogLog, bir veri kümesindeki ayrı değerlerin yaklaşık sayısını verimli bir şekilde tahmin eden yeni bir algoritmadır. HLL eskizi, veri kümesinde bulunan ayrı veriler hakkındaki bilgileri kapsayan bir yapıdır. Büyük veri kümeleri üzerinde yaklaşık kardinaliteyi hesaplayan sorgularda %0,01 ila 0,6 ortalama göreceli hata oranıyla ciddi performans avantajları yakalamak için HLL eskizlerini kullanabilirsiniz. Redshift, HyperLogLog eskizlerini oluşturmak, sürekli kılmak ve birleştirmek için HLLSKETCH birinci sınıf veri türünü ve ilgili SQL işlevlerini sağlar. Amazon Redshift'in sapma düzeltme teknikleri kullanan HyperLogLog özelliği, düşük bellek ayak iziyle yüksek doğruluk sağlar. Daha fazla bilgi için belgeleri inceleyin.

DATE ve TIME veri türleri: Amazon Redshift, tarih/saat verilerini yerel bir şekilde depolamak ve işlemek için DATE, TIME, TIMETZ, TIMESTAMP ve TIMESTAMPTZ olmak üzere birden fazla veri türü sağlar. TIME ve TIMESTAMP türleri saat verisini saat dilimi bilgisi olmadan depolarken TIMETZ ve TIMESTAMPTZ türleriyse saat verisini saat dilimi bilgisiyle birlikte depolar. Tarih ve saat değerlerini Redshift sorgularında işlemek için çeşitli tarih/saat SQL sorguları kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için belgeleri inceleyin.

Yarı yapılandırılmış veri işleme: Amazon Redshift SUPER veri türü, JSON ve diğer yarı yapılandırılmış verileri Redshift tablolarında yerel olarak depolar ve yarı yapılandırılmış verileri sorunsuzca işlemek için PartiQL sorgu dilini kullanır. SUPER veri türü yapısı gereği şemasızdır ve Redshift skaler değerlerini, iç içe dizileri ve iç içe yapıları içerebilecek iç içe değerlerin depolanmasına olanak tanır. SQL'in bir uzantısı olan PartiQL; nesnelerde ve dizilerde gezinme, dizilerin iç içe olma niteliğini kaldırma, dinamik yazma ve şemasız semantik gibi güçlü sorgulama özellikleri sağlar. Bu sayede klasik yapılandırılmış SQL verilerinin üstün performansa, esnekliğe ve kullanım kolaylığına sahip yarı yapılandırılmış SUPER verileriyle birleştirildiği gelişmiş analizlere erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için belgeleri inceleyin.

Üçüncü taraf araçlarla entegre: Sektör lideri araçlar ve uzmanlarla çalışarak Amazon Redshift'in verileri yükleme, dönüştürme ve görselleştirme özelliklerini geliştirmenin pek çok yolu vardır. Kapsamlı Çözüm Ortakları listemizdeki markalar, çözümlerinin Amazon Redshift'le çalıştığını onaylamıştır.

En yüksek güvenlik ve uyumluluk

AWS en zorlu gereksinimleri karşılamak için kapsamlı güvenlik özelliklerine sahiptir, Amazon Redshift ise ek masraf olmaksızın hazır veri güvenliği sağlar.

Uçtan uca şifreleme: Yalnızca birkaç parametreyi düzenleyerek Amazon Redshift'i aktarım halindeki verileri güvenli kılmak için SSL ve durağan verileri şifrelemek için donanım hızlandırmasına sahip AES-256 kullanmak üzere yapılandırabilirsiniz. Durağan verilerin şifrelenmesini etkinleştirmeyi seçerseniz diske yazılan tüm verilerin yanı sıra tüm yedekler de şifrelenecektir. Amazon Redshift varsayılan olarak anahtar yönetimiyle ilgilenir.

Ağ yalıtımı: Amazon Redshift, veri ambarı kümenize ağ erişimini denetleyebilmek için güvenlik duvarı kurallarını yapılandırmanızı sağlar. Veri ambarı kümenizi kendi sanal ağınızda yalıtmak için Redshift'i Amazon Virtual Private Cloud (VPC) içinde çalıştırabilir, mevcut BT altyapınıza sektör standardı şifrelenmiş IPsec VPN ile bağlayabilirsiniz.

Denetim ve uyumluluk: Amazon Redshift, tüm Redshift API çağrılarını denetlemenizi sağlamak için AWS CloudTrail ile entegre olur. Redshift bağlantı denemeleri, sorgular ve veri ambarınızda yapılan değişiklikler gibi tüm SQL işlemlerini günlük dosyasına kaydeder. Bu kayıtlara sistem tablolarında SQL sorguları çalıştırarak erişebilir veya günlükleri Amazon S3'teki güvenli bir konuma kaydetmeyi tercih edebilirsiniz. Amazon Redshift SOC1, SOC2, SOC3 ve PCI DSS Level 1 gereksinimlerine uygundur. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen AWS Cloud Uygunluğu sayfasını ziyaret edin.

Belirtece dönüştürme: Amazon Lambda kullanıcı tanımlı işlevleri (UDF), bir AWS Lambda işlevini Amazon Redshift'te bir UDF olarak kullanmanıza ve bunu Redshift SQL sorgularından çağırmanıza olanak tanır. Bu işlevsellik, diğer hizmetlerle veya üçüncü taraf ürünlerle daha sıkı entegrasyon sağlamak üzere SQL sorgunuz için özel uzantılar yazmanızı sağlar. Protegrity gibi satıcılarla entegrasyon kurarak verilerin harici olarak belirtece dönüştürülmesini, maskelenmesini, tanımlanmasını veya kimlik bilgilerinden arındırılmasını mümkün kılmak, ayrıca hassas verileri her kullanıcının izinlerine ve gruplarına bağlı olarak sorgu anında koruma altına almak ya da korumadan çıkarmak için Lambda UDF'leri yazabilirsiniz. 

Ayrıntılı erişim denetimleri: Ayrıntılı satır ve sütun düzeyi güvenlik denetimleri, kullanıcıların yalnızca erişimi olması gereken verileri görmesini sağlar. Amazon Redshift, AWS Lake Formation ile entegre olarak Lake Formation'ın sütun düzeyi erişim denetimlerinin data lake'teki verilerde yürütülen Redshift sorgularına da uygulanmasını sağlar.

Yenilikler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha ayrıntılı ürün bilgileri için Amazon Redshift Belgelerini ziyaret edin.

Amazon Redshift fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgi edinin

Fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin
Oluşturmaya hazır mısınız?
Amazon Redshift'i kullanmaya başlayın
Başka sorunuz mu var?
Bize ulaşın