Amazon S3 Bölgeler Arası Replikasyon (CRR)

S3 Bölgeler Arası Replikasyon (CRR) sayesinde nesneleri (ilgili meta veriler ve nesne etiketleri ile birlikte) gecikmeyi azaltma, uygunluk, güvenlik, olağanüstü durum kurtarma ve başka kullanım örnekleri için diğer AWS Bölgelerine çoğaltabilirsiniz. S3 CRR, nesneleri tek bir kaynak S3 klasöründen, başka bir AWS Bölgesindeki bir veya birden fazla hedef klasöre çoğaltacak şekilde yapılandırılabilir.

Amazon S3 CRR, farklı AWS Bölgelerinde bulunan klasörler arasındaki verileri otomatik olarak çoğaltır. CRR sayesinde, S3 nesne etiketlerini kullanarak klasör seviyesinde, ortak ön ek seviyesinde veya nesne seviyesinde replikasyon oluşturabilirsiniz. Farklı coğrafi bölgelerde daha düşük gecikmeli veri erişimi sağlamak için CRR'yi kullanabilirsiniz. CRR, aralarında yüzlerce kilometre mesafe olan veri kopyalarını depolamak için bağlı olduğunuz bir mevzuat uyumluluğu gereksinimi konusunda da size yardımcı olabilir. Verilerin yanlışlıkla silinmesini önlemek için CRR kullanarak çoğaltılan nesnelerin hesap sahibini değiştirebilirsiniz. CRR hakkında daha fazla bilgi edinmek için S3 Replikasyon belgelerini ziyaret edin.

Kullanım örnekleri

Uygunluk – Amazon S3, verilerinizi varsayılan olarak, birbirinden coğrafi olarak uzak olan birden çok Erişilebilirlik Alanında depolar. Ancak uygunluk gereksinimleri, verileri daha da uzun mesafelerde depolamanızı gerektirebilir. CRR, bu gereksinimleri yerine getirmek için uzak AWS Bölgeleri arasında verileri çoğaltmanızı sağlar.

Gecikme süresi performansı - Müşterileriniz veya son kullanıcılarınız bir ya da daha fazla coğrafi konuma dağılmış durumdaysa, nesnelerin birden fazla kopyasını müşterilerinize coğrafi olarak daha yakın olan AWS Bölgelerinde saklayarak veri erişiminde yaşanan gecikme süresini en aza indirebilirsiniz.

Bölgesel verimlilik - İki veya daha fazla AWS Bölgesinde aynı nesne kümesini analiz eden işlem kümeleriniz varsa, nesne kopyalarını bu AWS bölgelerinin tümünde saklamayı seçebilirsiniz.

Amazon S3 Aynı Bölgede Replikasyon (SRR)

Amazon S3 SRR, verileri otomatik olarak aynı AWS Bölgesindeki klasörler arasında çoğaltan bir Amazon S3 özelliğidir. SRR sayesinde klasör seviyesinde, ortak ön ek seviyesinde veya S3 nesne etiketlerini kullanarak nesne seviyesinde replikasyon oluşturabilirsiniz. Aynı AWS Bölgesinde verilerinizin bir veya birden fazla kopyasını oluşturmak için SRR’yi kullanabilirsiniz. SRR, orijinal verilerinizin bir kopyasını aynı bölgedeki farklı bir AWS hesabında tutarak veri bağımsızlığı ve uygunluk gereksinimlerini karşılamanıza yardımcı olur. Verilerin yanlışlıkla silinmesini önlemek için, SRR kullanarak çoğaltılan nesnelerin hesap sahibini değiştirebilirsiniz. Bölge içi işlemler için farklı S3 klasörlerinden günlükleri kolayca toplamak, test ve geliştirme ortamları arasında canlı çoğaltmayı yapılandırmak için de SRR’yi kullanabilirsiniz. 

Kullanım örnekleri

Günlükleri tek bir klasöre toplama - Günlükleri birden çok klasörde veya birden çok hesapta depoluyorsanız bunları kolayca bölge içi tek bir klasöre çoğaltabilirsiniz. Bu işlem tek bir konumdaki günlüklerin daha kolay işlenmesini sağlar.

Geliştirici ve test hesapları arasında replikasyon - Sizin veya müşterilerinizin, aynı verileri kullanan geliştirici ve test hesapları varsa, SRR kuralları uygulayarak hem bu birden fazla hesap arasında nesneleri çoğaltabilir hem de nesne meta verilerini koruyabilirsiniz.

Veri bağımsızlığı kanunlarına uyma - Genellikle müşterilerin, verilerin belirli bir bölgeden ayrılması yasakken, bunları ayrı AWS hesaplarında depolamaları gerekir. Aynı Bölgede replikasyon, verilerin ülkenizin dışında depolanması uygunluk mevzuatı nedeniyle engellendiğinde kritik verileri yedeklemenize yardımcı olabilir.

Amazon S3 Toplu Replikasyon

CRR ve SRR gibi canlı replikasyon işlemleri, yeni yüklenen nesneleri klasörünüze yazıldıkça otomatik olarak çoğaltırken S3 Toplu Replikasyon mevcut nesneleri çoğaltmanıza olanak tanır. Yeni oluşturulan bir klasörü mevcut nesnelerle geri doldurmak, önceden çoğaltılamayan nesneleri yeniden denemek, hesaplar arasında veri geçişi gerçekleştirmek ve data lake'inize yeni klasörler eklemek için S3 Toplu Replikasyon'u kullanabilirsiniz. S3 Toplu Replikasyon dilediğiniz miktarda veri üzerinde çalışarak veri bağımsızlığı ve uygunluğu, olağanüstü durum kurtarma ve performans optimizasyonu ihtiyaçlarınızı karşılamak için size tam olarak yönetilen bir yol sağlar. S3 konsolunda birkaç tıklamayla veya tek bir API isteğiyle S3 Toplu Replikasyon'u kullanmaya başlayabilirsiniz.

S3 Toplu Replikasyon, Aynı Bölgede Replikasyon (SRR) ve Bölgeler Arası Replikasyon'u (CRR) tamamlayıcı niteliktedir. S3 Toplu Replikasyon; mevcut nesneleri çoğaltırken, SRR ve CRR yeni nesne yüklemelerini izler ve bunları klasörler arasında çoğaltır.

Kullanım örnekleri

Yeni oluşturulan klasörleri geri doldurma: Yeni klasörler ayarlayıp bunları başka bir klasördeki mevcut nesnelerle geri doldurmanızı gerektiren yeni bir çok bölgeli depolama girişiminiz varsa bu nesneleri çoğaltmak için Toplu Replikasyon'u kullanabilirsiniz.

Replikasyonu yeniden deneme: Replikasyonu çeşitli nedenlerle yeniden denemeniz gerekiyorsa (nesneleri çoğaltma işleminin önceden başarısız olması, önceden belirli bir hedefe başarılı şekilde çoğaltılmış olmasına rağmen nesnelerin şimdi de başka bir hedefe çoğaltılmasının gerekli olması veya başka bir kaynaktan kopya nesnelerin çoğaltılması dahil), replikasyonu yeniden denemek için Toplu Replikasyon'u kullanabilirsiniz.

Geçiş: Mevcut nesnelerin ister farklı bir Bölgede ister farklı bir hesapta bulunan klasörler arasında geçişini sağlamanız gerekiyorsa meta verileri ve sürüm kimliğini muhafaza etmek üzere geçiş için Toplu Replikasyon'u kullanabilirsiniz.

Amazon S3 Çoğaltma Zamanı Denetimi

Amazon S3 Çoğaltma Zamanı Denetimi, veri çoğaltmaya yönelik uygunluk "veya işletme gerekliliklerini" karşılamanıza yardımcı olur ve Amazon S3 çoğaltma etkinliklerine ilişkin görünürlük sağlar. Çoğaltma zamanı denetimi, Amazon S3'e "yüklediğiniz" çoğu nesneyi saniyeler içinde ve bu nesnelerin yüzde 99,99'unu 15 dakikada çoğaltır. S3 Çoğaltma Zamanı Denetimi, çoğaltma bekleyen S3 API operasyonlarının toplam sayısını, çoğaltma bekleyen nesnelerin toplam boyutunu ve maksimum çoğaltma zamanını izleyebileceğiniz S3 Çoğaltma ölçümlerini ve S3 Olay Bildirimlerini varsayılan olarak içerir.

S3 Çoğaltma Zamanı Denetimi, herhangi bir fatura dönemi boyunca nesnelerin %99,9'unun 15 dakikada çoğaltılması konusunda Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (SLA) ile desteklenir.

S3 Replikasyon Zaman Denetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için S3 Replikasyon belgeleri sayfasını veya S3 Replikasyon ile ilgili SSS bölümünü ziyaret edin.

S3 Replikasyon Zaman Denetimi nasıl çalışır?

S3 Replikasyon Zaman Denetimi’ne ayrıntılı bakış

S3 Replikasyon'u kullanmaya başlama

Amazon S3 Replikasyon (CRR, SRR) ve S3 Replikasyon Zaman Denetimi; S3 klasörü düzeyinde, ortak ön ek düzeyinde veya S3 nesne etiketleri kullanılarak nesne düzeyinde yapılandırılabilir. Buna ek olarak S3 Çoğaltma Zaman Denetimi bir veya birden fazla bölge çifti için etkinleştirilebilir.

S3 Çoğaltma’yı kullanmaya başlamak için S3 Çoğaltma öğreticisine ve S3 Toplu Çoğaltma öğreticisine erişip S3 Çoğaltma SSS'lerini ve S3 Çoğaltma belgelerini görüntüleyin. S3 Çoğaltma fiyatlandırması için S3 fiyatlandırma sayfasını görüntüleyin.