Yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Minimum ücret yoktur. Verilerinizi depolamak ve yönetmek için dikkate alınacak altı Amazon S3 maliyet bileşeni vardır: depolama fiyatlandırması, istek ve veri alma fiyatlandırması, veri aktarımı ve aktarım hızlandırma fiyatlandırması, veri yönetimi ve analiz fiyatlandırması, S3 Object Lambda ile veri işleme fiyatlandırması.

 • Depolama
 • İstekler ve veri alma
 • Veri aktarımı
 • Yönetim ve Analiz
 • Replikasyon
 • S3 Object Lambda
 • Depolama
 • S3 klasörlerinizde nesneleri depolamak için ödeme yaparsınız. Size yansıtılan ücret; nesnelerinizin boyutuna, ay boyunca nesneleri ne kadar süre depolamış olduğunuza ve depolama sınıfına (S3 Standard, S3 Intelligent-Tiering, S3 Standard-Infrequent Access, S3 One Zone-Infrequent Access, S3 Glacier, S3 Glacier Deep Archive) bağlıdır. Erişim düzenlerini izlemek ve nesneleri erişim katmanları arasında taşımak için S3 Intelligent-Tiering depolama sınıfında depolanan her nesne için aylık bir izleme ve otomasyon ücreti ödersiniz. S3 Intelligent-Tiering'de alma ücreti talep edilmez. Ayrıca, nesneler erişim katmanları arasında taşındığında ek bir katmanlama ücreti alınmaz.

  Verileri S3 depolama sınıfına taşımak için PUT, COPY veya yaşam döngüsü kuralları kullanılırken istek başına alma ücreti vardır. Nesneleri herhangi bir depolama sınıfına taşımadan önce alma veya geçiş maliyetini dikkate alın. AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı'nı kullanarak maliyetlerinizi tahmin edebilirsiniz. 

  Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dâhil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinmek için tüketim vergisi hakkında SSS bölümümüzü ziyaret edin.

  Amazon S3 depolama kullanımı, 1 GB'ın 230 byte olduğu ikili gigabyte (GB) cinsinden hesaplanır. Bu ölçü birimi, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından tanımlanan gibibyte (GiB) olarak da bilinir. Benzer şekilde, 1 TB, örneğin 1024 GB olmak üzere 240 byte'tır.

  Reduced Redundancy Storage fiyatlandırması için lütfen S3 Reduced Redundancy ayrıntı sayfasını ziyaret edin.

  S3 fiyatlandırma örnekleri için S3 faturalama hakkında SSS bölümüne gidin veya AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı'nı kullanın.

  * S3 Intelligent-Tiering, 128 KB'tan küçük nesneleri depolayabilse de otomatik katmanlama için uygun minimum nesne boyutu 128 KB'tır. Daha küçük nesneler izlenmeyecek ve hiçbir izleme ve otomasyon ücreti olmaksızın, daima Frequent Access katmanı fiyatlarında ücretlendirilecektir. S3 Intelligent-Tiering'de Archive Access katmanı veya Deep Archive Access katmanında arşivlenmiş her nesne için Amazon S3, nesnenin adı ve diğer meta veriler için 8 KB'lık depolama (S3 Standard depolama fiyatlarında faturalandırılır) ve dizin ile ilgili meta veriler için 32 KB'lık depolama kullanır (S3 Glacier ve S3 Glacier Deep Archive depolama fiyatlarında faturalandırılır).

  ** S3 Standard-IA ve S3 One Zone-IA depolama, 128 KB'lık bir minimum faturalandırılabilir nesne boyutuna sahiptir. Daha küçük nesneler depolanabilir ancak bunlar için de uygun depolama sınıfı fiyatıyla 128 KB depolama ücreti alınır. S3 Standard-IA ve S3 One Zone-IA depolama sınıfları için minimum 30 günlük depolama süresi ücreti alınır ve 30 gün dolmadan önce silinen nesneler, geri kalan günlere ait depolama ücretinin günlere bölünmesiyle elde edilen bir ücrete tabi olur. 30 gün içinde silinen, üzerine yazılan veya başka bir depolama sınıfına geçirilen nesnelere, normal depolama kullanım ücretine ek olarak minimum 30 günlük sürenin geriye kalanı için günlere eşit olarak dağıtılan bir istek ücreti uygulanır. Bu, File Gateway tarafından gerçekleştirilen dosya işlemleri sonucunda silinen nesneleri içerir. 30 gün veya daha uzun süre boyunca depolanan nesnelere minimum 30 gün istek ücreti uygulanmaz.

  *** Amazon S3 Glacier ve S3 Glacier Deep Archive, S3 Glacier'ın dizin ve meta verileri için nesne başına ek 32 KB veri gerektirir ve bu, uygun depolama sınıfı fiyatıyla ücretlendirilir. Amazon S3, S3 Glacier'a ve S3 Glacier Deep Archive'a arşivlenen nesnelerin kullanıcı tanımlı adını ve meta verilerini depolayıp korumak için nesne başına 8 KB gerektirir. Böylece S3 LIST API veya S3 Inventory raporunu kullanarak tüm S3 nesnelerinizin gerçek zamanlı listesini alabilirsiniz. S3 Glacier ve S3 Glacier Deep Archive'da arşivlenen nesnelerin en az depolama süresi sırayla 90 gün ve 180 gündür. 90 gün ve 180 gün dolmadan silinen nesneler, geri kalan günlere ait depolama ücretinin günlere bölünmesiyle elde edilen bir ücrete tabi olur. En az depolama süresinden önce silinen, üzerine yazılan veya başka bir depolama sınıfına geçirilen nesnelere, normal depolama kullanım ücretine ek olarak en az depolama süresinin geriye kalanı için günlere eşit olarak dağıtılan bir istek ücreti uygulanır. En az depolama süresinden uzun süre depolanan nesnelere en az istek ücreti uygulanmaz. Amazon S3 veya S3 Glacier Deep Archive'da depolanan her nesne için Amazon S3, S3 Standard tarifesiyle ücretlendirilmiş 8 KB ve S3 Glacier veya S3 Deep Archive tarifesiyle ücretlendirilmiş 32 KB olacak şekilde meta veriler için 40 KB'lık ücretlendirilebilir iş yükü ekler. S3 Glacier doğrudan API'sini kullanan müşteriler için API fiyatlandırmasını S3 Glacier API fiyatlandırma sayfasında bulabilirsiniz.

 • İstekler ve veri alma
 • S3 klasörlerinize ve nesnelerinize yapılan istekler için ödeme yaparsınız. S3 istek maliyetleri, isteğin türüne bağlıdır ve aşağıdaki tabloda listelendiği gibi istek türüne göre ücretlendirilir. Depolama alanınıza göz atmak için Amazon S3 konsolunu kullandığınızda, göz atmayı kolaylaştırmak amacıyla yapılan GET, LIST ve diğer istekler için ücret ödersiniz. Ücretler, API/SDK kullanarak yapılan isteklerle aynı fiyatlar üzerinden yansıtılır. Şu istek türleriyle ilgili teknik ayrıntılar için S3 geliştirici kılavuzuna başvurun: PUT, COPY, POST, LIST, GET, SELECT, Yaşam Döngüsü Geçişi ve Veri Alma. DELETE ve CANCEL istekleri ücretsizdir.

  Herhangi bir depolama sınıfı için LIST istekleri, S3 Standard PUT, COPY ve POST istekleriyle aynı fiyattan ücretlendirilir.

  S3 Standard – Infrequent Access, S3 One Zone – Infrequent Access, S3 Glacier ve S3 Glacier Deep Archive depolama sınıfında depolanan nesnelerin alınması için ödeme yaparsınız. Veri Alma ile ilgili teknik ayrıntılar için S3 geliştirici kılavuzuna başvurun.

  Aşağıdaki S3 Yaşam Döngüsü Geçişi isteği fiyatlandırması, bu depolama sınıfına yapılan istekleri temsil etmektedir. Örneğin, S3 Standard'dan S3 Standard-Infrequent Access'e veri geçişi, 1.000 istek başına 0,01 USD ile ücretlendirilir.

  S3 Intelligent-Tiering'de alma ücreti yoktur. Infrequent Access katmanındaki bir nesneye daha sonra erişilirse bu nesne otomatik olarak Frequent Access katmanına geri taşınır. Nesneler, S3 Intelligent-Tiering depolama sınıfı içindeki erişim katmanları arasında taşındığında, ek katman ücretleri alınmaz.

  Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dâhil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinmek için tüketim vergisi hakkında SSS bölümümüzü ziyaret edin.

  Amazon S3 depolama kullanımı, 1 GB'ın 230 byte olduğu ikili gigabyte (GB) cinsinden hesaplanır. Bu ölçü birimi, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından tanımlanan gibibyte (GiB) olarak da bilinir. Benzer şekilde, 1 TB, örneğin 1024 GB olmak üzere 240 bayttır.

  S3 fiyatlandırma örnekleri için S3 faturalama hakkında SSS bölümüne gidin veya AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı'nı kullanın.

  Yukarıdaki S3 Yaşam Döngüsü Geçişi isteği fiyatlandırması, bu depolama sınıfına yapılan istekleri temsil etmektedir. 

  * S3 Standard-IA ve S3 One Zone-IA depolama sınıfları için minimum 30 günlük depolama süresi ücreti alınır ve 30 gün dolmadan önce silinen nesneler, geri kalan günlere ait depolama ücretinin günlere bölünmesiyle elde edilen bir ücrete tabi olur. 30 gün içinde silinen, üzerine yazılan veya başka bir depolama sınıfına geçirilen nesnelere, normal depolama kullanım ücretine ek olarak minimum 30 günlük sürenin geriye kalanı için günlere eşit olarak dağıtılan bir istek ücreti uygulanır. Bu, File Gateway tarafından gerçekleştirilen dosya işlemleri sonucunda silinen nesneleri içerir. 30 gün veya daha uzun süre boyunca depolanan nesnelere en az 30 gün istek ücreti uygulanmaz.

  * S3 Intelligent-Tiering standart ve toplu veri getirme ve geri yükleme istekleri dört erişim katmanı için ücretsizdir: Frequent, Infrequent, Archive ve Deep Archive erişim katmanları. Yeniden yüklenen nesneler için bulunulan sonraki yeniden yükleme istekleri GET isteği olarak faturalandırılacaktır. Hızlı alma işlemleri, S3 Intelligent- Tiering Archive Access Tier için mevcuttur ve Hızlı istek ve alma işlemi oranına göre ücretlendirilir.

  ** S3 Glacier ve S3 Glacier Deep Archive'da arşivlenen nesnelerin en az depolama süresi sırayla 90 gün ve 180 gündür. 90 gün ve 180 gün dolmadan silinen nesneler, geri kalan günlere ait depolama ücretinin günlere bölünmesiyle elde edilen bir ücrete tabi olur. En az depolama süresinden önce silinen, üzerine yazılan veya başka bir depolama sınıfına geçirilen nesnelere, normal depolama kullanım ücretine ek olarak en az depolama süresinin geriye kalanı için günlere eşit olarak dağıtılan bir istek ücreti uygulanır. En az depolama süresinden uzun süre depolanan nesnelere en az istek ücreti uygulanmaz.

  *** Tedarik Edilen Kapasite Birimleri, belirli bir ay için S3 Glacier'dan hızlı almalar için kapasite tedarik etmenize imkan sağlar. Her bir tedarik edilen kapasite birimi, beş dakikada bir en az üç hızlı alma ve 150 MB/sn'ye kadar alma aktarım hızı sağlayabilir. 

 • Veri aktarımı
 • Aşağıdakiler dışında, Amazon S3'e giren ve çıkan tüm bant genişliği için ödeme yaparsınız:

  • İnternet'ten aktarılan veriler.
  • Veriler aynı AWS Bölgesinde bulunan S3 klasörleri arasında aktarılır. 
  • Bir Amazon S3 klasöründen herhangi bir AWS hizmetine aynı AWS Bölgesinde S3 klasörü olarak aktarılan veriler (aynı AWS bölgesinde farklı bir hesap dâhil olmak üzere).
  • Amazon CloudFront'a (CloudFront) aktarılan veriler.

  Aşağıdaki fiyatlandırma, Amazon S3'te "içeri" ve "dışarı" aktarılan (genel İnternet üzerinden) verileri temel alır†††. AWS Direct Connect fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgi edinin.

  Aylık 500 TB'ın üzerindeki Veri Aktarımları için lütfen bize ulaşın.

  S3 Çok Bölgeli Erişim Noktaları fiyatlandırması

  Amazon S3 Çok Bölgeli Erişim Noktaları, birden fazla AWS Bölgesine çoğaltılan veri kümelerine erişilirken %60'a varan performans artışı sağlar. AWS Global Accelerator'ı temel alan S3 Çok Bölgeli Erişim Noktaları, isteklerinizi AWS ağı üzerinde verilerinizin en düşük gecikme süreli kopyasına dinamik şekilde yönlendirmek için ağ yoğunluğu ve isteği gönderen uygulamanın konumu gibi faktörleri dikkate alır. Bu otomatik yönlendirme, uygulama mimarinizi basit tutarken AWS'nin küresel altyapısını kullanmanıza imkan tanır.

  S3 Çok Bölgeli Erişim Noktaları veri yönlendirme fiyatlandırması

  AWS içindeki istekleri yönlendirmek için bir S3 Çok Bölgeli Erişim Noktası kullandığınızda, işlenen her gigabayt (GB) için bir veri yönlendirme maliyetinin yanı sıra S3 istekleri, depolama, veri aktarımı ve çoğaltma için standart ücretler ödersiniz.

  S3 Çok Bölgeli Erişim Noktaları veri yönlendirmesi Fiyatlandırma  
  Veri yönlendirme maliyeti GB başına 0,0033 USD  
  S3 Çok Bölgeli Erişim Noktaları internet hızlandırma fiyatlandırması

  Uygulamanız AWS dışında çalışıyorsa ve S3'e internet üzerinden erişiyorsa S3 Çok Bölgeli Erişim Noktaları, isteklerinizi bir AWS uç konumu aracılığıyla küresel özel AWS ağı üzerinden, erişim gecikme süresine dayalı olarak verilerinizin en yakın kopyasına otomatik olarak yönlendirerek performansı artırır. İnternet üzerinden yapılan istekleri hızlandırdığınızda, yukarıda açıklanan veri yönlendirme maliyetini ve internet hızlandırma maliyetini ödersiniz.

  S3 Çok Bölgeli Erişim Noktaları internet hızlandırma fiyatlandırması, kaynak istemcinin hedef AWS Bölgesi ile aynı veya farklı bir konumda olmasına göre değişir ve standart S3 veri aktarımı fiyatlandırmasına ektir. 

  S3 Çok Bölgeli Erişim Noktaları'nın AWS Bölgelerinde kullanılabilirliği konusunda lütfen bkz. kullanıcı kılavuzu.

  Konumlar arası internet hızlandırma fiyatlandırması
  • Kuzey Amerika
   Kuzey Amerika DAHİLİNDE internet hızlandırma
   Fiyatlandırma
   İnternetten Amazon S3'e İÇERİ veri aktarımı GB başına 0,0025 USD
   Amazon S3'ten internete DIŞARI veri aktarımı GB başına 0,0050 USD
      
   Kuzey Amerika İLE diğer herhangi bir konum ARASINDA internet hızlandırma  
   İnternetten Amazon S3'e İÇERİ veri aktarımı GB başına 0,0500 USD
   Amazon S3'ten internete DIŞARI veri aktarımı GB başına 0,0500 USD
  • Avrupa
   Avrupa DAHİLİNDE internet hızlandırma
   Fiyatlandırma
   İnternetten Amazon S3'e İÇERİ veri aktarımı GB başına 0,0025 USD
   Amazon S3'ten internete DIŞARI veri aktarımı GB başına 0,0050 USD
      
   Avrupa İLE diğer herhangi bir konum ARASINDA internet hızlandırma  
   İnternetten Amazon S3'e İÇERİ veri aktarımı GB başına 0,0500 USD
   Amazon S3'ten internete DIŞARI veri aktarımı GB başına 0,0500 USD
  • Asya Pasifik
   Asya Pasifik DAHİLİNDE internet hızlandırma
   Fiyatlandırma
   İnternetten Amazon S3'e İÇERİ veri aktarımı GB başına 0,0100 USD
   Amazon S3'ten internete DIŞARI veri aktarımı GB başına 0,0150 USD
      
   Asya Pasifik İLE diğer herhangi bir konum ARASINDA internet hızlandırma  
   İnternetten Amazon S3'e İÇERİ veri aktarımı GB başına 0,0600 USD
   Amazon S3'ten internete DIŞARI veri aktarımı GB başına 0,0600 USD
  • Güney Amerika
   Güney Amerika DAHİLİNDE internet hızlandırma
   Fiyatlandırma
   İnternetten Amazon S3'e İÇERİ veri aktarımı GB başına 0,0250 USD
   Amazon S3'ten internete DIŞARI veri aktarımı GB başına 0,0400 USD
      
   Güney Amerika İLE diğer herhangi bir konum ARASINDA internet hızlandırma  
   İnternetten Amazon S3'e İÇERİ veri aktarımı GB başına 0,0600 USD
   Amazon S3'ten internete DIŞARI veri aktarımı GB başına 0,0600 USD
  S3 Çok Bölgeli Erişim Noktaları fiyatlandırma örnekleri
  Örnek 1: Bir AWS Bölgesinde S3 Çok Bölgeli Erişim Noktaları kullanma

  ABD Doğu (K. Virginia) bölgesinde bir uygulamanız ve istekleri dinamik olarak ABD Doğu (K. Virginia) veya ABD Batı (Oregon) bölgesindeki bir S3 klasörüne yönlendirmek üzere yapılandırılmış bir S3 Çok Bölgeli Erişim Noktanız var. Uygulamanız, bir S3 Çok Bölgeli Erişim Noktası aracılığıyla 10 GB'lık bir dosya gönderiyor. Bu durumda, uygulamanız için en düşük gecikme süreli klasör, ABD Doğu (K. Virginia) bölgesindeki klasör olacaktır, dolayısıyla istekleriniz bu bölge içinde kalacaktır. Maliyetinizi aşağıdaki gibi hesaplarız.

  S3 Çok Bölgeli Erişim Noktası veri yönlendirme maliyeti: S3 Çok Bölgeli Erişim Noktası veri yönlendirme maliyeti GB başına 0,0033 USD'dir. Bu örnekte, S3 Çok Bölgeli Erişim Noktanız tarafından 10 GB veri yönlendirilmiştir.

  Toplam S3 Çok Bölgeli Erişim Noktası veri yönlendirme maliyeti = 0,0033 USD * 10 GB = 0,033 USD

  Toplam ücretler:

  S3 Çok Bölgeli Erişim Noktası veri yönlendirmesi = 0,033 USD

  Toplam = 0,033 USD

  Örnek 2: AWS Bölgeleri boyunca S3 Çok Bölgeli Erişim Noktaları kullanma

  ABD Doğu (K. Virginia) bölgesinde bir uygulamanız ve istekleri dinamik olarak ABD Doğu (Ohio) veya ABD Batı (Oregon) bölgesindeki bir S3 klasörüne yönlendirmek üzere yapılandırılmış bir S3 Çok Bölgeli Erişim Noktanız var. Uygulamanız, bir S3 Çok Bölgeli Erişim Noktası aracılığıyla 10 GB'lık bir dosya gönderiyor. Bu durumda, uygulamanız için en düşük gecikme süreli klasör, ABD Doğu (Ohio) bölgesindeki klasör olacaktır.

  Uygulamanız ABD Doğu (K. Virginia) bölgesinde ve en düşük gecikme süreli klasörünüz ABD Doğu (Ohio) bölgesinde olduğundan, istekleriniz otomatik olarak bir AWS Bölgesinden başka bir AWS Bölgesine uzanan özel AWS ağını geçecektir. Sonuç olarak, S3 Çok Bölgeli Erişim Noktası veri yönlendirme maliyetine ek olarak standart AWS bölgeler arası veri aktarım ücretlerine tabi olursunuz. Maliyetinizi aşağıdaki gibi hesaplarız.

  S3 Çok Bölgeli Erişim Noktası veri yönlendirme maliyeti

  S3 Çok Bölgeli Erişim Noktası veri yönlendirme maliyeti GB başına 0,0033 USD'dir. Bu örnekte, S3 Çok Bölgeli Erişim Noktanız tarafından 10 GB veri yönlendirilmiştir.

  Toplam S3 Çok Bölgeli Erişim Noktası veri yönlendirme maliyeti = 0,0033 USD * 10 GB = 0,033 USD 

  ABD Doğu (K. Virginia) bölgesindeki Amazon EC2'den ABD Doğu (Ohio) bölgesindeki Amazon S3'e veri aktarım ücretleri

  ABD Doğu (K. Virginia) bölgesinden ABD Doğu (Ohio) bölgesine veri aktarım ücreti GB başına 0,01 USD'dir. Bu örnekte, 10 GB'lık veri S3 Çok Bölgeli Erişim Noktanızdan geçti ve özel AWS ağı üzerinden ABD Doğu (K. Virginia) bölgesindeki uygulamanızdan ABD Doğu (Ohio) bölgesindeki bir S3 klasörüne yönlendirildi.

  Toplam S3 veri aktarım maliyeti = 0,01 USD * 10 GB = 0,10 USD

  Toplam Ücretler:

  S3 Çok Bölgeli Erişim Noktası veri yönlendirme maliyeti = 0,033 USD

  S3 veri aktarım ücretleri - ABD Doğu (K. Virginia) bölgesinden ABD Doğu (Ohio) bölgesine = 0,10 USD

  Toplam = 0,133 USD

  Örnek 3: İnternet üzerinden S3 Çok Bölgeli Erişim Noktaları kullanma

  Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki müşterileri destekleyen bir uygulamanız var. Bu müşteriler, ABD Doğu (K. Virginia) veya Avrupa (İrlanda) bölgesindeki bir S3 klasörüne internet üzerinden veri gönderip alıyor. Müşteri isteklerini kendilerine en yakın S3 klasörüne yönlendirerek uygulamanızı hızlandırmak için bir S3 Çok Bölgeli Erişim Noktası oluşturdunuz.

  Müşterilerinizden biri, Kuzey Amerika'daki bir istemciden S3'e internet üzerinden 10 GB gönderiyor. Bu istek otomatik olarak ABD Doğu (K. Virginia) bölgesindeki klasöre yönlendirilir. İkinci bir müşteri, Avrupa'daki bir istemciye S3'ten internet üzerinden 10 GB veri indiriyor. Bu istek otomatik olarak Avrupa (İrlanda) bölgesindeki klasöre yönlendirilir. Üçüncü bir müşteri, Asya'daki bir istemciye S3'ten internet üzerinden 10 GB veri indiriyor. Bu istek de otomatik olarak Avrupa (İrlanda) bölgesindeki klasöre yönlendirilir.

  Müşterilerinizden ikisi internet üzerinden S3'ten veri aktardığından, S3 Çok Bölgeli Erişim Noktası veri yönlendirme maliyetine ek olarak standart AWS veri aktarım ücretlerine tabi olursunuz. Maliyetinizi aşağıdaki gibi hesaplarız.

  S3 Çok Bölgeli Erişim Noktası veri yönlendirme maliyeti

  S3 Çok Bölgeli Erişim Noktası veri yönlendirme maliyeti GB başına 0,0033 USD'dir. Bu örnekte, 30 GB'lık veri, S3 Çok Bölgeli Erişim Noktanız tarafından klasörlerinize yönlendirilmiştir.

  Toplam S3 Çok Bölgeli Erişim Noktası veri yönlendirme maliyeti = 0,0033 USD * 30 GB = 0,099 USD

  S3 Çok Bölgeli Erişim Noktası internet hızlandırma maliyeti:

  Kuzey Amerika'daki bir istemciden bir S3 Çok Bölgeli Erişim Noktası aracılığıyla Kuzey Amerika'daki bir klasöre yüklenen 10 GB, GB başına 0,0025 USD ücrete tabi olacaktır.

  Avrupa'daki bir klasörden bir S3 Çok Bölgeli Erişim Noktası aracılığıyla Avrupa'daki bir istemciye indirilen 10 GB, GB başına 0,005 USD ücrete tabi olacaktır.

  Avrupa'daki bir klasörden bir S3 Çok Bölgeli Erişim Noktası aracılığıyla Asya'daki bir istemciye indirilen 10 GB, GB başına 0,05 USD ücrete tabi olacaktır.

  Toplam S3 Çok Bölgeli Erişim Noktası internet hızlandırma maliyeti = 0,0025 USD * 10 GB + 0,005 USD * 10 GB + 0,05 USD * 10 GB = 0,575 USD

  Avrupa (İrlanda) bölgesindeki Amazon S3'ten internete DIŞARI S3 veri aktarımı

  Avrupa (İrlanda) bölgesindeki Amazon S3'ten internete dışarı Veri Aktarımı ücreti GB başına 0,09 USD'dir. Bu örnekte, biri Avrupa'daki bir istemciye, diğeri Asya'daki bir istemciye olmak üzere 20 GB dışarı aktarılmıştır.

  Toplam veri aktarım maliyeti = 0,09 USD * 20 GB = 1,80 USD

  Toplam Ücretler:

  S3 Çok Bölgeli Erişim Noktası veri yönlendirme maliyeti = 0,099 USD

  S3 Çok Bölgeli Erişim Noktası internet hızlandırma maliyeti = 0,575 USD

  S3 veri aktarım ücretleri - Avrupa (İrlanda) internete DIŞARI veri aktarımı = 1,80 USD

  Toplam = 2,474 USD


  S3 Transfer Acceleration fiyatlandırması

  S3 Transfer Acceleration, istemci ile tek bir S3 klasörü arasındaki internet transferlerini hızlandırır. Fiyatlandırma, aktarımınızın hızlandırılması için kullanılan AWS uç konumunu temel alır. S3 Transfer Acceleration fiyatlandırması, Veri Aktarımı fiyatlandırmasına ek olarak uygulanır. 

  S3 Transfer Acceleration'ı kullanarak gerçekleştirdiğiniz her nesne yükleme işlemi için hizmetin normal bir Amazon S3 aktarımından hızlı olma olasılığının yüksek olup olmadığını denetleriz. Bir nesnenin aynı hedef AWS Bölgesine aktarılması için bunun normal bir Amazon S3 aktarımından daha hızlı olma ihtimalinin düşük olduğunu belirlersek bu aktarım için S3 Transfer Acceleration ücreti uygulamayız ve bu yükleme işlemi için S3 Transfer Acceleration sistemini kullanmayabiliriz.

  Amazon S3 Transfer Acceleration hız karşılaştırma aracı ile performansınızı kontrol edin.

  İnternet'ten Amazon S3'e İÇERİ Veri Aktarımı:  
  ABD, Avrupa ve Japonya'daki AWS Uç Konumları tarafından hızlandırılanlar GB başına 0,04 USD
  Diğer tüm AWS Uç Konumları tarafından hızlandırılanlar GB başına 0,08 USD
     
  Amazon S3'ten İnternet'e DIŞARI Veri Aktarımı:  
  Herhangi bir AWS Uç Konumu tarafından hızlandırılanlar GB başına 0,04 USD
     
  Amazon S3 ile başka bir AWS bölgesi arasında veri aktarımı:  
  Herhangi bir AWS Uç Konumu tarafından hızlandırılanlar GB başına 0,04 USD

  Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dâhil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinmek için tüketim vergisi hakkında SSS bölümümüzü ziyaret edin.

  Aylık 500 TB'ın üzerindeki Veri Aktarımları için lütfen bize ulaşın.

  Depolama ve bant genişliği boyutuna tüm ek dosya yükleri dahildir.

  Amazon S3 depolama kullanımı, 1 GB'ın 230 byte olduğu ikili gigabyte (GB) cinsinden hesaplanır. Bu ölçü birimi, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından tanımlanan gibibyte (GiB) olarak da bilinir. Benzer şekilde, 1 TB, örneğin 1024 GB olmak üzere 240 byte'tır.

  Fiyat katmanları için tüm AWS hizmetlerinde İnternet'e yönelik Dışarı Veri Aktarımı kullanımlarınızın toplamı göz önünde bulundurulur.

  ††† Bağlantının sizin tarafınızdan zamanından önce sonlandırılması durumunda (örneğin 10 GB'lık bir nesne için istekte bulunur ve ilk 2 GB veriyi aldıktan sonra bağlantıyı sonlandırırsanız) Dışarı Veri Aktarımı uygulamanız tarafından alınan veriden farklı olabilir. Amazon S3, veri akışını durdurmayı dener ancak bu işlem anında gerçekleşmez. Bu örnekte, Dışarı Veri Aktarımı 3 GB olabilir (aldığınız 2 GB'tan 1 GB daha fazla). Sonuç olarak 3 GB Dışarı Veri Aktarımı üzerinden faturalandırma yapılır.

  S3 fiyatlandırma örnekleri için S3 faturalama hakkında SSS bölümüne gidin veya AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı'nı kullanın.

 • Yönetim ve Analiz
 • Hesabınızın klasörlerinde etkinleştirilen depolama yönetimi özellikleri ve analizleri (Amazon S3 Envanter, S3 Depolama Sınıfı Analizi, S3 Depolama Lensi ve S3 Nesne Etiketleme) için ödeme yaparsınız. S3 Depolama yönetimi ve analizi için aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak gösterildiği gibi özellik başına fiyatlandırma uygulanır. Amazon CloudWatch Ölçümleri fiyatlandırmasını öğrenmek için Amazon CloudWatch fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin. AWS CloudTrail'de S3 Veri Olayları fiyatlandırmasını öğrenmek için AWS CloudTrail fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin.

  Depolama analizleri ve öngörüleri fiyatlandırması
  S3 Storage Lens fiyatlandırması
  S3 Batch Operations fiyatlandırması
  S3 Select ve S3 Glacier Select fiyatlandırması

  Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dâhil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinmek için tüketim vergisi hakkında SSS bölümümüzü ziyaret edin.

  Amazon S3 depolama kullanımı, 1 GB'ın 230 byte olduğu ikili gigabyte (GB) cinsinden hesaplanır. Bu ölçü birimi, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından tanımlanan gibibyte (GiB) olarak da bilinir. Benzer şekilde, 1 TB, örneğin 1024 GB olmak üzere 240 bayttır.

  S3 fiyatlandırma örnekleri için S3 faturalama hakkında SSS bölümüne gidin veya AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı'nı kullanın.

 • Replikasyon
 • S3 Replikasyon fiyatlandırması
 • S3 Object Lambda
 • S3 Object Lambda fiyatlandırması
  S3 Object Lambda fiyatlandırma örneği

  Pek çok uygulama tarafından oluşturulan geçmiş günlük verilerini içeren 1.000.000 nesneniz var. Gizli günlük girdileri verilerin %50'sini oluşturur. Bu günlükler S3 Standard depolama sınıfında depolanır ve ortalama nesne boyutu 1000 KB'dır. Bu verileri analiz eden bir uygulama oluşturuyorsunuz fakat gizli günlük girdilerine erişiminiz olmamalıdır.

  Gizli günlük girdilerini filtrelemek için S3 Object Lambda'yı kullanabilirsiniz. Bu filtreleme standart S3 GET istekleri ile günlükleriniz S3'den alınırken gerçekleşir. Verinizi filtrelemek için Lambda fonksiyonuna 512MB bellek tahsis edilmiştir ve 1 saniye çalışma zamanına sahiptir ve (ortalama) 500 KB boyutunda olan filtrelenen nesneleri uygulamanıza geri gönderir. Bu örnek her nesne için ay başına bir alma olduğunu varsayar. Bu örnek ABD Doğu (K. Virginia) bölgesini kullanır.

  Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:

  Amazon S3 GET istek ücreti

  S3 Standard depolama sınıfından S3 GET istekleri 1.000 istek başına 0,0004 USD tutar.

  S3 GET Talebi ücreti: 1.000.000 istek * 0,0004/bin istek = 0,40 USD

  AWS Lambda Ücretleri

  Lambda işlem maliyeti GB-saniye başına 0,0000167 USD'dir. GB-saniye, bir Lambda fonksiyonunun çalıştığı saniye sayısına göre hesaplanır, tahsis edilen bellek miktarına göre ayarlanır.

  Lambda istek fiyatı, 1 milyon istek başına 0,20 USD'dir.

  Lambda işlem ücreti: 1.000.000 istek * 1 saniye * 0,5 GB (512 MB/1024) tahsis edilen bellek * GB-saniye başına 0,0000167 USD = 8,35 USD

  Lambda talep ücreti = 1.000.000 istek * 1 milyon istek başına 0,20 USD = 0,20 USD

  Toplam Lambda ücreti = 8,35 USD + 0,20 USD = 8,55 USD

  S3 Object Lambda Ücreti
  Lambda fonksiyonu nesneyi filtreledikten sonra gönderilen veri başına 0.005 USD/GB ücretiyle 500KB uygulamaya gönderilir.

  Gönderilen Veri Ücreti: 1.000.000 * 500KB * 0,005/GB = 2,50 USD

  Toplam Ücretler:

  Amazon S3 GET talep ücretleri = 0,40 USD

  AWS Lambda ücretleri = 8,55 USD

  Amazon S3 Object Lambda ücretleri = 2,50 USD

  Toplam = 11,45 USD

  Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dâhil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinmek için tüketim vergisi hakkında SSS bölümümüzü ziyaret edin.

  Amazon S3 depolama kullanımı, 1 GB'ın 230 byte olduğu ikili gigabyte (GB) cinsinden hesaplanır. Bu ölçü birimi, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından tanımlanan gibibyte (GiB) olarak da bilinir. Benzer şekilde, 1 TB, örneğin 1024 GB olmak üzere 240 bayttır.

  S3 fiyatlandırma örnekleri için S3 faturalama hakkında SSS bölümüne gidin veya AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı'nı kullanın.

AWS Ücretsiz Kullanım

AWS Ücretsiz Kullanımı kapsamında Amazon S3 hizmetini ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Yeni AWS müşterileri kaydolduktan sonra bir yıl boyunca her ay S3 Standard depolama sınıfında 5 GB Amazon S3 depolama alanı; 20.000 GET İsteği; 2.000 PUT, COPY, POST veya LIST İsteği ve 15 GB Dışarı Veri Aktarımı hakkına sahip olur.

Her ay AWS GovCloud Bölgesi hariç tüm AWS Bölgelerindeki ücretsiz katman kullanımınız hesaplanır ve otomatik olarak faturanıza yansıtılır; kullanılmayan aylık haklar bir sonraki aya devretmez. Bazı kısıtlamalar geçerlidir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için teklif koşullarına bakın.

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Depolama çözümünüzün maliyetini tahmin edin. Amazon S3 ile İşletmenize özel bir maliyet tahminini veya kişisel ihtiyaçlarınızı yapılandırın. AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracını deneyin

Başlamaya hazır mısınız?

Amazon S3 özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin
Amazon S3 özelliklerine göz atın

Veri yönetimi, güvenlik, erişim yönetimi, analitik ve daha fazlasına yönelik özellikler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha fazla bilgi edinin 
Ücretsiz AWS hesabı için kaydolun
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım'a anında erişim elde edin ve Amazon S3'ü denemeye başlayın. 

Kaydolun 
Konsolda Amazon S3 ile oluşturmaya başlayın
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Konsolunda Amazon S3 ile oluşturmaya başlayın.

Kullanmaya başlayın