Yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Minimum ücret yoktur. Verilerinizi depolamak ve yönetmek için dikkate alınacak altı Amazon S3 maliyet bileşeni vardır: depolama fiyatlandırması; istek ve veri alma fiyatlandırması; veri aktarımı ve aktarım hızlandırma fiyatlandırması; veri yönetimi ve analiz fiyatlandırması; S3 Object Lambda ile veri işleme fiyatlandırması.

 • Depolama
 • İstekler ve veri alma
 • Veri aktarımı
 • Yönetim ve Analiz
 • Replikasyon
 • S3 Object Lambda
 • Depolama
 • S3 klasörlerinizde nesneleri depolamak için ödeme yaparsınız. Size yansıtılan ücret, nesnelerinizin boyutuna, ay boyunca nesneleri ne kadar süre depolamış olduğunuza ve depolama sınıfına (S3 Standard, S3 Intelligent-Tiering, S3 Standard - Infrequent Access, S3 One Zone - Infrequent Access, S3 Glacier, S3 Glacier Deep Archive ve Reduced Redundancy Storage (RRS)) bağlıdır S3 Intelligent-Tiering'de erişim katmanları arasında nesneleri taşımak ve erişim düzenlerini izlemek için S3 Intelligent-Tiering depolama sınıfında depolanan her nesne için aylık bir izleme ve otomasyon ücreti ödersiniz. 

  Verileri S3 depolama sınıfına taşımak için PUT, COPY veya yaşam döngüsü kuralları kullanılırken istek başına alma ücreti vardır. Nesneleri herhangi bir depolama sınıfına taşımadan önce veri alma veya geçiş maliyetini dikkate alın. AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı'nı kullanarak maliyetlerinizi tahmin edebilirsiniz. 

  Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dâhil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinmek için tüketim vergisi hakkında SSS bölümümüzü ziyaret edin.

  Amazon S3 depolama kullanımı, 1 GB'ın 230 byte olduğu ikili gigabyte (GB) cinsinden hesaplanır. Bu ölçü birimi, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından tanımlanan gibibyte (GiB) olarak da bilinir. Benzer şekilde, 1 TB, örneğin 1024 GB olmak üzere 240 byte'tır.

  Reduced Redundancy Storage fiyatlandırması için lütfen S3 Reduced Redundancy ayrıntı sayfasını ziyaret edin.

  S3 fiyatlandırma örnekleri için S3 faturalama hakkında SSS bölümüne gidin veya AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı'nı kullanın.

  * S3 Intelligent-Tiering otomatik katmanlama için 128 KB'lık bir minimum uygun nesne boyutuna sahiptir. Daha küçük nesneler depolanabilir, ancak her zaman Frequent Access katmanı ücretleri üzerinden ücretlendirilir. S3 Standard-IA ve S3 One Zone-IA depolama, 128KB'lık bir minimum faturalandırılabilir nesne boyutuna sahiptir. Daha küçük nesneler depolanabilir, ancak bunlar için de uygun depolama sınıfı tarifesiyle 128 KB depolama ücreti alınır. S3 Intelligent-Tiering, S3 Standart – IA ve S3 Bir Bölge – IA depolama sınıfları için minimum 30 günlük depolama süresi ücreti alınır ve 30 gün dolmadan önce silinen nesneler, geri kalan günlere ait depolama ücretinin günlere bölünmesiyle elde edilen bir ücrete tabi olur. 30 gün içinde silinen, üzerine yazılan veya başka bir depolama sınıfına geçirilen nesnelere, normal depolama kullanım ücretine ek olarak minimum 30 günlük sürenin geriye kalanı için günlere eşit olarak dağıtılan bir istek ücreti uygulanır. Bu, File Gateway tarafından gerçekleştirilen dosya işlemleri sonucunda silinen nesneleri içerir. 30 gün veya daha uzun süre boyunca depolanan nesnelere en az 30 gün istek ücreti uygulanmaz. S3 Intelligent-Tiering'de Archive Access katmanı veya Deep Archive Access katmanında arşivlenmiş her nesne için Amazon S3 nesnenin ismi ve diğer meta veriler için 8 KB'lık depolama (S3 Standard depolama oranlarında faturalandırılır) ve indeks ve ilgili meta veriler için 32 KB'lık depolama kullanır (S3 Glacier ve S3 Glacier Deep Archive depolama oranlarında faturalandırılır).

  ** Amazon S3 Glacier ve S3 Glacier Deep Archive, S3 Glacier'ın dizin ve meta verileri için uygun depolama sınıfı tarifesiyle ücretlendirilmiş nesne başına ek 32 KB veri gerektirir. Amazon S3, S3 Glacier'a ve S3 Glacier Deep Archive'a arşivlenen nesnelerin kullanıcı tanımlı adını ve meta verilerini depolayıp korumak için nesne başına 8 KB gerektirir. Böylece S3 LIST API veya S3 Inventory raporunu kullanarak tüm S3 nesnelerinizin gerçek zamanlı listesini alabilirsiniz. S3 Glacier ve S3 Glacier Deep Archive'da arşivlenen nesnelerin en az depolama süresi sırayla 90 gün ve 180 gündür. 90 gün ve 180 gün dolmadan silinen nesneler, geri kalan günlere ait depolama ücretinin günlere bölünmesiyle elde edilen bir ücrete tabi olur. En az depolama süresinden önce silinen, üzerine yazılan veya başka bir depolama sınıfına geçirilen nesnelere, normal depolama kullanım ücretine ek olarak en az depolama süresinin geriye kalanı için günlere eşit olarak dağıtılan bir istek ücreti uygulanır. En az depolama süresinden uzun süre depolanan nesnelere en az istek ücreti uygulanmaz. Amazon S3 veya S3 Glacier Deep Archive'da depolanan her nesne için Amazon S3, S3 Standard tarifesiyle ücretlendirilmiş 8 KB ve S3 Glacier veya S3 Deep Archive tarifesiyle ücretlendirilmiş 32 KB olacak şekilde meta veriler için 40 KB'lık ücretlendirilebilir iş yükü ekler. S3 Glacier doğrudan API'sini kullanan müşteriler için API fiyatlandırmasını S3 Glacier API fiyatlandırma sayfasında bulabilirsiniz.

 • İstekler ve veri alma
 • S3 klasörlerinize ve nesnelerinize yapılan istekler için ödeme yaparsınız. S3 istek maliyetleri, isteğin türüne bağlıdır ve aşağıdaki tabloda listelendiği gibi istek türüne göre ücretlendirilir. Depolama alanınıza göz atmak için Amazon S3 konsolunu kullandığınızda, göz atmayı kolaylaştırmak amacıyla yapılan GET, LIST ve diğer istekler için ücret ödersiniz. Ücretler, API/SDK kullanarak yapılan isteklerle aynı fiyatlar üzerinden yansıtılır. Şu istek türleriyle ilgili teknik ayrıntılar için S3 geliştirici kılavuzuna başvurun: PUT, COPY, POST, LIST, GET, SELECT, Yaşam Döngüsü Geçiş ve Veri Alma. DELETE ve CANCEL istekleri ücretsizdir.

  Herhangi bir depolama sınıfı için LIST istekleri, S3 Standard PUT, COPY ve POST istekleriyle aynı oranda ücretlendirilir.

  S3 Standard – Infrequent Access, S3 One Zone – Infrequent Access, S3 Glacier ve S3 Glacier Deep Archive depolama sınıfında depolanan nesnelerin alınması için ödeme yaparsınız. Veri Alma ile ilgili teknik ayrıntılar için S3 geliştirici kılavuzuna başvurun.

  Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dâhil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinmek için tüketim vergisi hakkında SSS bölümümüzü ziyaret edin.

  Amazon S3 depolama kullanımı, 1 GB'ın 230 byte olduğu ikili gigabyte (GB) cinsinden hesaplanır. Bu ölçü birimi, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından tanımlanan gibibyte (GiB) olarak da bilinir. Benzer şekilde, 1 TB, örneğin 1024 GB olmak üzere 240 bayttır.

  S3 fiyatlandırma örnekleri için S3 faturalama hakkında SSS bölümüne gidin veya AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı'nı kullanın.

  Yukarıdaki S3 Yaşam Döngüsü Geçişi isteği fiyatlandırması, bu depolama sınıfına yapılan istekleri temsil etmektedir. 

  * S3 Intelligent-Tiering, S3 Standart – IA ve S3 Bir Bölge – IA depolama sınıfları için minimum 30 günlük depolama süresi ücreti alınır ve 30 gün dolmadan önce silinen nesneler, geri kalan günlere ait depolama ücretinin günlere bölünmesiyle elde edilen bir ücrete tabi olur. 30 gün içinde silinen, üzerine yazılan veya başka bir depolama sınıfına geçirilen nesnelere, normal depolama kullanım ücretine ek olarak minimum 30 günlük sürenin geriye kalanı için günlere eşit olarak dağıtılan bir istek ücreti uygulanır. Bu, File Gateway tarafından gerçekleştirilen dosya işlemleri sonucunda silinen nesneleri içerir. 30 gün veya daha uzun süre boyunca depolanan nesnelere en az 30 gün istek ücreti uygulanmaz.

  * S3 Intelligent-Tiering standart ve toplu veri getirme ve geri yükleme istekleri dört erişim katmanı için ücretsizdir: Frequent, Infrequent, Archive ve Deep Archive erişim katmanları. Yeniden yüklenen nesneler için bulunulan sonraki yeniden yükleme istekleri GET isteği olarak faturalandırılacaktır. Hızlı alma işlemleri, S3 Intelligent- Tiering Archive Access Tier için mevcuttur ve Hızlı istek ve alma işlemi oranına göre ücretlendirilir.

  ** S3 Glacier ve S3 Glacier Deep Archive'da arşivlenen nesnelerin en az depolama süresi sırayla 90 gün ve 180 gündür. 90 gün ve 180 gün dolmadan silinen nesneler, geri kalan günlere ait depolama ücretinin günlere bölünmesiyle elde edilen bir ücrete tabi olur. En az depolama süresinden önce silinen, üzerine yazılan veya başka bir depolama sınıfına geçirilen nesnelere, normal depolama kullanım ücretine ek olarak en az depolama süresinin geriye kalanı için günlere eşit olarak dağıtılan bir istek ücreti uygulanır. En az depolama süresinden uzun süre depolanan nesnelere en az istek ücreti uygulanmaz.

  *** Tedarik Edilen Kapasite Birimleri, belirli bir ay için S3 Glacier'dan hızlı almalar için kapasite tedarik etmenize imkan sağlar. Her bir tedarik edilen kapasite birimi, beş dakikada bir en az üç hızlı alma ve 150 MB/sn'ye kadar alma aktarım hızı sağlayabilir. 

 • Veri aktarımı
 • Aşağıdakiler dışında, Amazon S3'e giren ve çıkan tüm bant genişliği için ödeme yaparsınız:
  • İnternet'ten aktarılan veriler.
  • S3 klasörleri arasında aktarılan veriler. 
  • Bir Amazon S3 klasöründen herhangi bir AWS hizmetine aynı AWS Bölgesinde S3 klasörü olarak aktarılan veriler (aynı AWS bölgesinde farklı bir hesap dâhil olmak üzere).
  • Amazon CloudFront'a (CloudFront) aktarılan veriler.

  Aşağıdaki fiyatlandırma, Amazon S3'te "içeri" ve "dışarı" aktarılan (genel İnternet üzerinden) verileri temel alır†††. Amazon S3 Transfer Acceleration kullanılarak aktarılan veriler için de ücret ödersiniz. AWS Direct Connect fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgi edinin.

  Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dâhil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinmek için tüketim vergisi hakkında SSS bölümümüzü ziyaret edin.

  Aylık 500 TB'ın üzerindeki Veri Aktarımları için lütfen bize ulaşın.

  Depolama ve bant genişliği boyutuna tüm ek dosya yükleri dahildir.

  Amazon S3 depolama kullanımı, 1 GB'ın 230 byte olduğu ikili gigabyte (GB) cinsinden hesaplanır. Bu ölçü birimi, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından tanımlanan gibibyte (GiB) olarak da bilinir. Benzer şekilde, 1 TB, örneğin 1024 GB olmak üzere 240 byte'tır.

  Fiyat katmanları için tüm AWS hizmetlerinde İnternet'e yönelik Dışarı Veri Aktarımı kullanımlarınızın toplamı göz önünde bulundurulur.

  ††† Bağlantının sizin tarafınızdan zamanından önce sonlandırılması durumunda (örneğin 10 GB'lık bir nesne için istekte bulunur ve ilk 2 GB veriyi aldıktan sonra bağlantıyı sonlandırırsanız) Dışarı Veri Aktarımı uygulamanız tarafından alınan veriden farklı olabilir. Amazon S3, veri akışını durdurmayı dener ancak bu işlem anında gerçekleşmez. Bu örnekte, Dışarı Veri Aktarımı 3 GB olabilir (aldığınız 2 GB'tan 1 GB daha fazla). Sonuç olarak 3 GB Dışarı Veri Aktarımı üzerinden faturalandırma yapılır.

  Transfer acceleration

  Fiyatlandırma, aktarımınızın hızlandırılması için kullanılan AWS uç konumunu temel alır. S3 Transfer Acceleration fiyatlandırması, Veri Aktarımı fiyatlandırmasına ek olarak uygulanır. 

  İnternet'ten Amazon S3'e İÇERİ Veri Aktarımı:  
  ABD, Avrupa ve Japonya'daki AWS Uç Konumları tarafından hızlandırılanlar GB başına 0,04 USD
  Diğer tüm AWS Uç Konumları tarafından hızlandırılanlar GB başına 0,08 USD
     
  Amazon S3'ten İnternet'e DIŞARI Veri Aktarımı:  
  Herhangi bir AWS Uç Konumu tarafından hızlandırılanlar GB başına 0,04 USD
     
  Amazon S3 ile başka bir AWS bölgesi arasında veri aktarımı:  
  Herhangi bir AWS Uç Konumu tarafından hızlandırılanlar GB başına 0,04 USD

  Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dâhil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinmek için tüketim vergisi hakkında SSS bölümümüzü ziyaret edin.

  S3 fiyatlandırma örnekleri için S3 faturalama hakkında SSS bölümüne gidin veya AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı'nı kullanın.

  S3 Transfer Acceleration'ı kullanarak gerçekleştirdiğiniz her nesne yükleme işlemi için hizmetin normal bir Amazon S3 aktarımından hızlı olma olasılığının yüksek olup olmadığını denetleriz. Bir nesnenin aynı hedef AWS Bölgesine aktarılması için bunun normal bir Amazon S3 aktarımından daha hızlı olma ihtimalinin düşük olduğunu belirlersek bu aktarım için S3 Transfer Acceleration ücreti uygulamayız ve bu yükleme işlemi için S3 Transfer Acceleration sistemini kullanmayabiliriz.

  Amazon S3 Transfer Acceleration hız karşılaştırma aracı ile performansınızı kontrol edin.

 • Yönetim ve Analiz
 • Hesabınızın klasörlerinde etkinleştirilen depolama yönetimi özellikleri ve analizleri (Amazon S3 Envanter, S3 Depolama Sınıfı Analizi, S3 Depolama Lensi ve S3 Nesne Etiketleme) için ödeme yaparsınız. S3 Depolama yönetimi ve analizi için aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak gösterildiği gibi özellik başına fiyatlandırma uygulanır. Amazon CloudWatch Ölçümleri fiyatlandırmasını öğrenmek için Amazon CloudWatch fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin. AWS CloudTrail'de S3 Veri Olayları fiyatlandırmasını öğrenmek için AWS CloudTrail fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin.

  Depolama analizleri ve öngörüleri fiyatlandırması
  S3 Storage Lens fiyatlandırması
  S3 Batch Operations fiyatlandırması
  S3 Select ve S3 Glacier Select fiyatlandırması

  Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dâhil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinmek için tüketim vergisi hakkında SSS bölümümüzü ziyaret edin.

  Amazon S3 depolama kullanımı, 1 GB'ın 230 byte olduğu ikili gigabyte (GB) cinsinden hesaplanır. Bu ölçü birimi, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından tanımlanan gibibyte (GiB) olarak da bilinir. Benzer şekilde, 1 TB, örneğin 1024 GB olmak üzere 240 bayttır.

  S3 fiyatlandırma örnekleri için S3 faturalama hakkında SSS bölümüne gidin veya AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı'nı kullanın.

 • Replikasyon
 • S3 Replikasyon fiyatlandırması
 • S3 Object Lambda
 • S3 Object Lambda fiyatlandırması
  S3 Object Lambda fiyatlandırma örneği

  Pek çok uygulama tarafından oluşturulan geçmiş günlük verilerini içeren 1.000.000 nesneniz var. Gizli günlük girdileri verilerin %50'sini oluşturur. Bu günlükler S3 Standart depolama sınıfında depolanır ve ortalama nesne boyutu 1000 KB'dır. Bu verileri analiz eden bir uygulama oluşturuyorsunuz fakat gizli günlük girdilerine erişiminiz olmamalıdır.

  Gizli günlük girdilerini filtrelemek için S3 Object Lambda'yı kullanabilirsiniz. Bu filtreleme standart S3 GET istekleri ile günlükleriniz S3'den alınırken gerçekleşir. Verinizi filtrelemek için Lambda fonksiyonuna 512MB bellek tahsis edilmiştir ve 1 saniye çalışma zamanına sahiptir ve (ortalama) 500 KB boyutunda olan filtrelenen nesneleri uygulamanıza geri gönderir. Bu örnek her nesne için ay başına bir alma olduğunu varsayar. Bu örnek ABD Doğu (K. Virginia) bölgesini kullanır.

  Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:

  Amazon S3 GET istek ücreti

  S3 Standart depolama sınıfından S3 GET istekleri 1.000 istek başına 0,0004 USD tutar.

  S3 GET Talebi ücreti: 1.000.000 istek * 0,0004/bin istek = 0,40 USD

  AWS Lambda Ücretleri

  Lambda işlem maliyeti GB-saniye başına 0,0000167 USD'dir. GB-saniye, bir Lambda fonksiyonunun çalıştığı saniye sayısına göre hesaplanır, tahsis edilen bellek miktarına göre ayarlanır.

  Lambda istek fiyatı, 1 milyon istek başına 0,20 USD'dir.

  Lambda işlem ücreti: 1.000.000 istek * 1 saniye * 0,5 GB (512 MB/1024) tahsis edilen bellek * GB-saniye başına 0,0000167 USD = 8,35 USD

  Lambda talep ücreti = 1.000.000 istek * 1 milyon istek başına 0,20 USD = 0,20 USD

  Toplam Lambda ücreti = 8,35 USD + 0,20 USD = 8,55 USD

  S3 Object Lambda Ücreti
  Lambda fonksiyonu nesneyi filtreledikten sonra gönderilen veri başına 0.005 USD/GB ücretiyle 500KB uygulamaya gönderilir.

  Gönderilen Veri Ücreti: 1.000.000 * 500KB * 0,005/GB = 2,50 USD

  Toplam Ücretler:

  Amazon S3 GET talep ücretleri = 0,40 USD

  AWS Lambda ücretleri = 8,55 USD

  Amazon S3 Object Lambda ücretleri = 2,50 USD

  Toplam = 11,45 USD

  Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dâhil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinmek için tüketim vergisi hakkında SSS bölümümüzü ziyaret edin.

  Amazon S3 depolama kullanımı, 1 GB'ın 230 byte olduğu ikili gigabyte (GB) cinsinden hesaplanır. Bu ölçü birimi, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından tanımlanan gibibyte (GiB) olarak da bilinir. Benzer şekilde, 1 TB, örneğin 1024 GB olmak üzere 240 bayttır.

  S3 fiyatlandırma örnekleri için S3 faturalama hakkında SSS bölümüne gidin veya AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı'nı kullanın.

AWS Ücretsiz Kullanım

AWS Ücretsiz Kullanımı kapsamında Amazon S3 hizmetini ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Yeni AWS müşterileri kaydolduktan sonra bir yıl boyunca her ay S3 Standart depolama sınıfında 5 GB Amazon S3 depolama alanı; 20.000 GET İsteği; 2.000 PUT, COPY, POST veya LIST İsteği ve 15 GB Dışarı Veri Aktarımı hakkına sahip olur.

Her ay AWS GovCloud Bölgesi hariç tüm AWS Bölgelerindeki ücretsiz katman kullanımınız hesaplanır ve otomatik olarak faturanıza yansıtılır; kullanılmayan aylık haklar bir sonraki aya devretmez. Bazı kısıtlamalar geçerlidir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için teklif koşullarına bakın.

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Depolama çözümünüzün maliyetini tahmin edin. Amazon S3 ile İşletmenize özel bir maliyet tahminini veya kişisel ihtiyaçlarınızı yapılandırın. AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracını deneyin

Başlamaya hazır mısınız?

Amazon S3 özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin
Amazon S3 özelliklerine göz atın

Veri yönetimi, güvenlik, erişim yönetimi, analitik ve daha fazlasına yönelik özellikler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha fazla bilgi edinin 
Ücretsiz AWS hesabı için kaydolun
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım'a anında erişim elde edin ve Amazon S3'ü denemeye başlayın. 

Kaydolun 
Konsolda Amazon S3 ile oluşturmaya başlayın
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Konsolunda Amazon S3 ile oluşturmaya başlayın.

Kullanmaya başlayın