AWS SDK'yı kullanarak güvenli ve ölçeklenebilir bulut uygulamaları geliştirmeyi öğrenin. AWS ile kod kullanarak etkileşim kurmaya yönelik önemli kavramlar, en iyi uygulamalar ve sorun giderme ipuçlarına ilişkin derinlikli bir bilgi birikimi edinin.

Bu kursta AWS SDK'yı kullanarak güvenli ve ölçeklenebilir bulut uygulamaları geliştirmeyi öğreneceksiniz. Kod kullanarak AWS ile etkileşim kurmayı görecek ve önemli kavramlar, en iyi uygulamalar ve sorun giderme ipuçlarına göz atacağız.

Düzey

Orta

Yöntem

Sınıfta eğitim, gösterimler, uygulamalı laboratuvarlar

Süre

3 gün

Bu kurs aşağıdakilere yöneliktir:

 • Orta düzey yazılım geliştiricileri

Bu kursta öğrenecekleriniz:

 • Java, C#/.NET, Python ve JavaScript için AWS SDK’yı ve geliştirici kimlik bilgilerini ayarlama
 • AWS SDK’yı kullanarak AWS hizmetleriyle etkileşim kurma ve çözüm geliştirme
 • Hizmet yetkilendirmesi için AWS Identity and Access Management (IAM) hizmetini kullanma
 • Veri deposu olarak Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ve Amazon DynamoDB hizmetlerini kullanma
 • AWS Lambda, Amazon API Gateway, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ve AWS Step Functions hizmetlerini kullanarak uygulama ve veri entegre etme
 • Kullanıcı kimlik doğrulaması için Web Identity Framework ve Amazon Cognito hizmetlerini kullanma
 • Uygulama ölçeklenebilirliğini geliştirmek için Amazon ElastiCache hizmetini kullanma
 • Geliştirme sürecinde kapsayıcıları kullanma
 • AWS'de uygulama dağıtmak için CI/CD işlem hattını kullanma

Bu kursa aşağıdaki ön koşulları karşılayan katılımcıların katılmasını öneririz:

 • En az bir üst düzey programlama diline ileri düzeyde hakim olma
 • Temel AWS hizmetleri ve genel bulut uygulamalarıyla ilgili pratik bilgi

Bu kurs, aşağıdaki yöntemlerin harmanlanmasıyla elde edilen bir yöntemle sunulur:

 • Sınıfta eğitim
 • Gösterimler
 • Uygulamalı laboratuvarlar

 

Bu kurs, çeşitli pratik alıştırmalar aracılığıyla yeni becerilerinizi test etmenize ve bilgilerinizi çalışma ortamınıza uygulamanıza imkan tanır.

Developing Thumbnail

aws.training adresine gidin