Sınavdan beklemeniz gerekenleri, sınavın yapısını ve soruları nasıl yorumlamanız gerektiğini öğrenin. Örnek sınav sorularıyla pratik yapın.

AWS Certified Solutions Architect – Associate sınavı AWS platformunda ölçeklenebilir, yüksek oranda erişilebilir ve hata toleranslı sistemler tasarlama ve dağıtma alanındaki teknik uzmanlığı doğrular. Bu orta düzeydeki yarım günlük atölye çalışmasında sınavın konularını inceleyecek ve AWS mimarisi ile belirli çalışma alanlarıyla eşleştireceğiz. Konularla ilgili örnek sınav sorularını gözden geçirecek ve hatalı yanıtları daha kolay eleyebilmeniz için test edilen kavramları nasıl yorumlayacağınızı öğreteceğiz.

Düzey

Orta

Yöntem

Sınıfta eğitim, grup tartışması, örnek alıştırma soruları

Süre

4 saat

Bu kurs aşağıdakilere yöneliktir:

 • Çözüm mimarları

Bu kursta şunları öğrenirsiniz:

 • Sınavdan beklemeniz gerekenler
 • Soru türleri dahil olmak üzere sınavın yapısı
 • AWS mimari kavramlarıyla ilgili soruları belirleme
 • Sınav sorusuyla test edilen kavramları yorumlama şekli
 • Sınav için ayırdığınız çalışma süresini planlama şekli

Bu kursa aşağıdaki ön koşulları karşılayan katılımcıların katılmasını öneririz:

 • AWS platformunda ölçeklenebilir, yüksek oranda erişilebilir ve hata toleranslı sistemler tasarlama ve dağıtma alanında en az bir yıllık uygulamalı deneyim
 • En az bir üst düzey programlama diline ileri düzeyde hakim olma
 • AWS’de mimari veya eşdeğer bilgi

Bu kurs, aşağıdaki yöntemlerin harmanlanmasıyla elde edilen bir yöntemle sunulur:

 • Sınıfta eğitim
 • Grup tartışması
 • Örnek alıştırma soruları
Certification Bootcamp Thumbnail

aws.training adresine gidin