Các khu vực AWS địa phương

Chạy các ứng dụng có đòi hỏi cao về độ trễ gần hơn với người dùng cuối

Các Vùng AWS địa phương là kiểu triển khai cơ sở hạ tầng AWS mới, đưa các dịch vụ điện toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu và các dịch vụ lựa chọn khác của AWS đến gần hơn với các trung tâm có dân số lớn, trung tâm ngành và trung tâm CNTT nơi mà không có Khu vực AWS nào hiện đang tồn tại. Với các Vùng AWS Địa phương, bạn có thể dễ dàng chạy các phần đòi hỏi cao về độ trễ của ứng dụng tại địa phương dành cho người dùng cuối và các tài nguyên trong một khu vực địa lý cụ thể, cung cấp độ trễ dưới vài mili giây cho các trường hợp sử dụng như sáng tạo nội dung giải trí và truyền thông, chơi game trong thời gian thực, mô phỏng hồ chứa, tự động hóa thiết kế điện tử và machine learning.

Mỗi vị trí của Vùng AWS Địa phương là một phần mở rộng của Khu vực AWS mà ở đó bạn có thể chạy các ứng dụng có đòi hỏi cao về độ trễ bằng các dịch vụ AWS như Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon Virtual Private Cloud, Amazon Elastic Block Store, Amazon FSx, Amazon Elastic Load Balancing, Amazon EMRAmazon Relational Database Service trong phạm vi địa lý gần với người dùng cuối. Các Vùng AWS Địa phương cung cấp kết nối băng thông cao, an toàn giữa khối lượng công việc cục bộ và khối lượng đang chạy trong Khu vực AWS, cho phép bạn kết nối liền mạch trở lại với khối lượng công việc khác của bạn đang chạy trong AWS và với toàn bộ các dịch vụ trong khu vực thông qua các bộ công cụ và API giống nhau.

Các khu vực AWS địa phương được AWS quản lý và hỗ trợ, cho bạn những lợi ích về sự linh hoạt, khả năng thay đổi quy mô và bảo mật của đám mây. Với các Vùng AWS địa phương, bạn có thể dễ dàng xây dựng và triển khai các ứng dụng có đòi hỏi cao về độ trễ gần hơn với người dùng cuối bằng cách sử dụng một bộ dịch vụ AWS nhất quán, tăng hoặc giảm quy mô và chỉ phải trả tiền cho các tài nguyên bạn dùng.

Vùng AWS Địa phương tại Los Angeles đã được phát hành rộng rãi và bạn có thể chờ đón nhiều Vùng Địa phương sắp ra mắt.

Bắt đầu với các Vùng AWS địa phương tại đây.

Lợi ích

Độ trễ thấp cho người dùng cuối tại địa phương

Các khu vực AWS địa phương đưa các dịch vụ điện toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu và dịch vụ AWS chọn lọc khác đến gần hơn với người dùng cuối để cho phép bạn mở ra các khả năng mới và cung cấp cho nhiều người dùng cuối những ứng dụng và dịch vụ sáng tạo yêu cầu độ trễ dưới 10 mili giây.

Trải nghiệm nhất quán với AWS

Các khu vực AWS địa phương cho phép bạn sử dụng cùng một cơ sở hạ tầng, cùng các dịch vụ, API và bộ công cụ AWS mà bạn vốn đã quen thuộc trong đám mây. Các ứng dụng có quyền truy cập nhanh, an toàn và liền mạch vào toàn bộ các dịch vụ trong khu vực chính.

Linh hoạt và có khả năng mở rộng

Các khu vực AWS địa phương nằm trong Cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS nên có những lợi ích của Khu vực AWS hiện nay như sự kinh hoạt, độ sẵn sàng, lựa chọn cùng mức giá thấp dựa trên dạng thức trả theo mức sử dụng. Bạn có thể bắt đầu nhỏ và mở rộng khi nhu cầu tăng lên và chỉ phải trả tiền cho các tài nguyên bạn dùng đến.

Cách thức hoạt động

Cách thức hoạt động của Các khu vực AWS địa phương

Trường hợp sử dụng

Sáng tạo nội dung truyền thông và giải trí

Chạy khối lượng công việc có đòi hỏi cao về độ trễ, như sản xuất chương trình trực tiếp, chỉnh sửa video và các máy trạm ảo có yêu cầu cao về đồ họa cho nghệ sĩ ở khu vực địa lý gần với Các khu vực AWS địa phương. Loại bỏ các hạn chế về độ trễ và giới hạn về dung lượng đồng thời cải thiện hiệu quả hoạt động và bảo mật, qua đó tăng tốc quá trình sáng tạo nội dung.

Trò chơi nhiều người chơi trong thời gian thực

Triển khai các máy chủ trò chơi có đòi hỏi cao về độ trễ trong Các khu vực AWS địa phương để chạy các phiên trò chơi có nhiều người chơi trong thời gian thực và duy trì trải nghiệm chơi trò chơi ổn định. Với Các khu vực AWS địa phương, bạn có thể triển khai máy chủ trò chơi gần với người chơi hơn bao giờ hết để mang đến trải nghiệm trong trò chơi theo cách tương tác và trong thời gian thực.

Mô phỏng hồ chứa

Sử dụng dung lượng có độ trễ thấp để mở rộng cơ hội thăm dò và giảm chi phí bằng cách đặt khối lượng công việc kỹ thuật vào Các khu vực AWS địa phương. Cải thiện tỷ lệ khoan trúng và tối ưu hóa việc ra quyết định bằng cách cho phép mô phỏng hồ chứa ngầm trong đám mây.

Tự động hóa thiết kế điện tử

Tăng tốc đổi mới bằng cách cho phép các nhà thiết kế chip và kỹ sư xác minh giải quyết các vấn đề phức tạp, thiên về điện toán và có đòi hỏi cao về độ trễ sử dụng các ứng dụng và dịch vụ phát trực tuyến trên màn hình máy tính trong Các khu vực AWS địa phương.

Machine Learning

Dễ dàng tổ chức và đào tạo mô hình liên tục để đạt được khả năng suy luận độ trễ thấp và hiệu suất cao. Làm việc với dữ liệu, thử nghiệm các thuật toán và biểu diễn trực quan kết quả đầu ra nhanh hơn trong Các khu vực AWS địa phương.

Vị trí có sẵn

Khu vực AWS địa phương đầu tiên là ở Los Angeles, CA. Khu vực AWS địa phương Los Angeles liên kết với Khu vực Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon). Đối với các lệnh gọi API, lệnh CLI và Bảng điều khiển quản lý AWS, hãy dùng 'us-west-2' hoặc Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon).

AWS hiện có sẵn từ một khu vực địa phương ở Los Angeles
 
Ngày 3 tháng 12 năm 2019
 
Điện toán có độ trễ thấp với các khu vực địa phương AWS – Phần 1
 
Ngày 23 tháng 6 năm 2020
 
Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Xem các tính năng sản phẩm
Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Bắt đầu với các Vùng AWS địa phương
Bắt đầu 
Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Xem câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm