Amazon Web Services (AWS) cung cấp cơ sở hạ tầng theo nhu cầu để khách hàng có thể kiểm soát dung lượng tài nguyên của mình và chỉ trả tiền cho những gì họ sử dụng. Một phương pháp đơn giản để giảm thiểu chi phí là dừng những tài nguyên hiện không sử dụng rồi sau đó khởi động các tài nguyên đó trở lại khi cần sử dụng đến dung lượng của chúng.

Trình lập lịch phiên bản AWS là một giải pháp đơn giản do AWS cung cấp, cho phép khách hàng dễ dàng cấu hình lịch khởi động và dừng tùy chỉnh cho phiên bản Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) và Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Giải pháp này dễ triển khai và có thể giúp giảm thiểu chi phí vận hành cho cả môi trường triển khai và sản xuất. Khách hàng sử dụng giải pháp này để chạy phiên bản trong khung giờ làm việc thông thường có thể tiết kiệm tới 70% so với chạy các phiên bản này 24 giờ một ngày.

Trang web này giới thiệu những biện pháp thực hành tốt nhất để triển khai các tác vụ tự động trên tài nguyên cũng như thông tin tổng quan về thiết kế và tính năng của Trình lập lịch phiên bản.

instance-scheduler-savings

Khi chạy cơ sở hạ tầng trên đám mây, tự động hóa quá trình giám sát và quản lý tài nguyên bất kể khi nào có thể và đảm bảo dừng tài nguyên khi không sử dụng chúng nữa. Các tác vụ tự động tin cậy hơn so với quá trình thủ công, giúp tối đa hóa tiết kiệm và xác định xu hướng dự phòng quá mức. Để đạt hiệu năng tối ưu và tiết kiệm chi phí, hãy xem xét những biện pháp thực hành tốt nhất này khi triển khai giải pháp khởi động-dừng tự động:

  • Có kế hoạch chuẩn bị cho những ngoại lệ và tính đến nhiều lịch biểu và kịch bản sử dụng khác nhau. Rất khó để có một cách tiếp cận phù hợp cho tất cả, thậm chí là trong cùng một phòng/ban. Chọn một công cụ linh hoạt và có thể tùy chỉnh có khả năng đáp ứng nhu cầu của bạn.
  • Triển khai một hệ thống nhận diện tài nguyên, chẳng hạn như thẻ dùng cho phiên bản. Việc này giúp đảm bảo áp dụng được các tác vụ tự động cho tài nguyên phù hợp, đồng thời cho phép dễ dàng lọc, chỉnh sửa và xử lý lỗi theo danh mục do bạn xác định.
  • Cấp quyền truy cập đặc quyền tối thiểu cho những cá nhân hoặc hệ thống triển khai các tác vụ tự động trên tài nguyên.  

AWS cung cấp một giải pháp đơn giản cho phép bạn tạo lịch khởi động và dừng tự động cho phiên bản Amazon EC2 và Amazon RDS của bạn. Sơ đồ dưới đây trình bày các thành phần và tính năng bạn có thể xây dựng bằng cách sử dụng hướng dẫn triển khai Trình lập lịch phiên bản và biểu mẫu AWS CloudFormation đi kèm.

instance-scheduler-architecture
  1. Sự kiện Amazon CloudWatch kích hoạt chức năng AWS Lambda để kiểm tra trạng thái hiện hành của mỗi phiên bản được đánh dấu phù hợp so với trạng thái đích được xác định trong lịch biểu liên kết trên Amazon DynamoDB.
  2. Khi đó chức năng sẽ áp dụng tác vụ khởi động hoặc dừng thích hợp cho phiên bản.
  3. Chức năng Lambda cũng ghi lại tên của lịch biểu, số phiên bản được liên kết với lịch biểu đó và số phiên bản đang chạy dưới dạng thông số tùy chỉnh tùy chọn trên Amazon CloudWatch.  
Triển khai giải pháp
Hướng dẫn triển khai

Những gì bạn sẽ hoàn tất:

Triển khai Trình lập lịch phiên bản AWS bằng cách sử dụng AWS CloudFormation. Biểu mẫu CloudFormation sẽ tự động khởi chạy và cấu hình các thành phần cần thiết để tự động khởi động và dừng phiên bản Amazon EC2 và Amazon RDS trên tất cả các Khu vực AWS thuộc tài khoản của bạn.

Cấu hình nhiều lịch khởi động và dừng khác nhau bằng cách triển khai nhiều Trình lập lịch phiên bản khác nhau hoặc chỉnh sửa các thẻ tài nguyên riêng lẻ. Giải pháp Trình lập lịch phiên bản giúp bạn có thể tự động quản lý nhiều lịch biểu khác nhau một cách linh hoạt khi cần thiết.

Xem xét các thông số Trình lập lịch phiên bản để đánh giá tốt hơn dung lượng và mức độ sử dụng Phiên bản, đồng thời tính toán mức tiết kiệm chi phí của bạn.

Những gì bạn cần trước khi bắt đầu:

Một tài khoản AWS: Bạn sẽ cần có một tài khoản AWS để bắt đầu cung cấp tài nguyên. Đăng ký sử dụng AWS.

Trình độ: Giải pháp này được thiết kế dành cho cơ sở hạ tầng CNTT và chuyên gia DevOps, những người có kinh nghiệm thực tế về tự động hóa và kiến trúc trên đám mây AWS.

Câu hỏi: Làm thế nào để tôi đặt lịch phiên bản của mình?

Trước tiên, bạn xác định lịch biểu trong bảng cấu hình Amazon DynamoDB của giải pháp. Sau đó, bạn đánh dấu những phiên bản Amazon EC2 và Amazon RDS thích hợp bằng tên của lịch biểu thích hợp.

Câu hỏi: Trình lập lịch phiên bản sử dụng thời gian khởi động và dừng mặc định nào?

Bạn xác định lịch biểu có chứa những khoảng thời gian chạy xác định thời gian khởi động và dừng phiên bản. Nếu bạn chỉ xác định thời gian khởi động, bạn phải dừng phiên bản bằng phương pháp thủ công. Tương tự, nếu bạn chỉ xác định thời gian dừng, bạn phải khởi động phiên bản bằng phương pháp thủ công. Bạn cũng có thể chọn chạy phiên bản trong các ngày cụ thể trong tuần, các ngày trong tháng hoặc các tháng trong năm. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Hướng dẫn triển khai.

Câu hỏi: Tôi có thể tạo nhiều lịch khởi động-dừng khác nhau cho một phiên bản không?

Có. Mỗi lịch biểu có thể chứa nhiều khoảng thời gian khác nhau. Khi nhiều hơn một khoảng thời gian được sử dụng trên một lịch biểu, Trình lập lịch phiên bản sẽ áp dụng tác vụ khởi động thích hợp khi tối thiểu một trong các quy tắc của khoảng thời gian có giá trị đúng. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Hướng dẫn triển khai.

Câu hỏi: Trình lập lịch phiên bản có thể khởi động và dừng phiên bản của tôi theo (những) khoảng thời gian nào?

Theo mặc định, chức năng AWS Lambda sẽ kiểm tra trạng thái của mỗi phiên bản năm phút một lần, tức là giải pháp sẽ thực hiện tác vụ khởi động và dừng năm phút một lần. Bạn có thể thay đổi khoảng thời gian mặc định này, tuy nhiên việc này có thể làm giảm mức độ chi tiết của các lịch biểu của bạn. Ví dụ: chức năng Lambda được thiết lập để chạy theo khoảng mười lăm phút một lần sẽ chỉ thực hiện tác vụ khởi động và dừng 15 phút một lần.

Câu hỏi: Tôi có thể cấu hình thời gian khởi động và dừng theo múi giờ địa phương của mình không?

Trong lần cấu hình ban đầu, bạn xác định một múi giờ mặc định để sử dụng cho tất cả các phiên bản do bạn đặt lịch bằng giải pháp. Bạn cũng có thể xác định một múi giờ cho một lịch biểu chỉ được sử dụng cho những phiên bản có sử dụng lịch biểu đó.

Bạn cần thêm tài nguyên để bắt đầu sử dụng AWS? Truy cập Trung tâm tài nguyên để bắt đầu sử dụng để tham khảo sách hướng dẫn, dự án và video để bắt đầu sử dụng AWS.

Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn