Trung tâm kiến trúc AWS

Hướng dẫn từ các chuyên gia về xây dựng kiến trúc trong Đám mây AWS

Trung tâm kiến trúc AWS cung cấp các sơ đồ kiến trúc tham khảo, các giải pháp kiến trúc được hiệu chỉnh, các biện pháp thực hành tốt nhất, các mẫu, biểu tượng cho kiến trúc tối ưu và nhiều nội dung khác. Hướng dẫn từ chuyên gia được các chuyên gia kiến trúc đám mây AWS đóng góp, trong đó có Kiến trúc sư giải pháp AWS, Nhà tư vấn dịch vụ chuyên nghiệp và các Đối tác.

Miền công nghệ nổi bật

Hướng dẫn và biện pháp thực hành tốt nhất về kiến trúc

security-icon-60x60

Bảo mật, định danh và tuân thủ

Tìm hiểu cách đáp ứng các mục tiêu về bảo mật và tuân thủ của bạn bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng và dịch vụ AWS.

Quản lý nhận dạng & truy cập
Quản lý truy cập một cách bảo mật vào các tài nguyên và dịch vụ AWS.
Bảo vệ dữ liệu
Tìm hiểu cách triển khai và vận hành các dịch vụ bảo mật giúp bảo vệ dữ liệu của bạn.
Phát hiện và phản hồi sự cố
Giám sát các nguồn lực của bạn để tìm hoạt động đáng ngờ và ứng phó với rủi ro.
Tuân thủ
Tìm hiểu về các tính năng và dịch vụ mà AWS cung cấp nhằm hỗ trợ mục tiêu tuân thủ của khách hàng.
Bảo vệ cơ sở hạ tầng
Giám sát và kiểm soát cơ sở hạ tầng mạng của bạn.
Icon_Category_Analytics_48

Phân tích & Dữ liệu lớn

Xây dựng kiến trúc xử lý dữ liệu an toàn, đáng tin cậy, tiết kiệm chi phí.

Hồ dữ liệu
Các biện pháp thực hành tốt nhất để thiết lập và quản lý các hồ dữ liệu.
Quản lý dữ liệu
Lưu trữ và quản lý dữ liệu của bạn trên đám mây.
Phân tích dữ liệu
Phân tích dữ liệu của bạn theo quy mô lớn trong Đám mây AWS.
Xu hướng mới nhất
Các chủ đề thịnh hành trong phân tích và dữ liệu lớn.
Lưu kho dữ liệu
Tìm hiểu cách di chuyển kho dữ liệu của bạn sang đám mây.
Icon_Category_Compute_48

Điện toán & HPC

Tìm hiểu cách phát triển, triển khai, chạy và mở rộng các ứng dụng của bạn.

Điện toán lõi
Triển khai năng lực điện toán an toàn, đáng tin cậy.
Điện toán hiệu năng cao
Những biện pháp thực hành tốt nhất cho điện toán hiệu năng cao.
EC2 Spot & EC2 Fleet
Hướng dẫn chạy phiên bản EC2 dùng ngay và nhóm Spot.
Icon_Category_Containers_48

Bộ chứa

Tìm hiểu cách thức bảo mật, đáng tin cậy và quy mô linh hoạt nhất để chạy các bộ chứa.

Biện pháp thực hành DevOps
Tận dụng các bộ chứa để kích hoạt quy trình làm việc DevOps.
Bảo mật bộ chứa
Các biện pháp thực hành tốt nhất để bảo mật bộ chứa của bạn.
Khả năng quan sát
Kích hoạt khả năng hiển thị và phát hiện sự bất thường cho bộ chứa của bạn.
Bộ chứa cho khối lượng công việc ML
Tìm hiểu cách tận dụng các bộ chứa cho khối lượng công việc máy học.
Database_Category-Icon_64

Cơ sở dữ liệu

Chọn cơ sở dữ liệu phù hợp cho trường hợp sử dụng và các mẫu truy cập của bạn.

Cách chọn cơ sở dữ liệu
Chọn dịch vụ phù hợp cho cơ sở dữ liệu của bạn.
Di chuyển cơ sở dữ liệu của bạn
Các biện pháp thực hành tốt nhất để di chuyển dữ liệu của bạn sang Đám mây AWS.
Hiện đại hóa cơ sở dữ liệu của bạn
Tìm hiểu cách xây dựng cơ sở dữ liệu cho các ứng dụng hiện đại.
machine-learning-icon-60x60

Machine Learning

Xây dựng kiến trúc ML hiệu quả và năng suất.

Bắt đầu
Mô hình ML giúp bạn thêm tính năng thông minh cho ứng dụng một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Vận hành
Xây dựng quy trình ML để khởi chạy và quản lý quy trình làm việc của mô hình.
ML trong thực tiễn
Áp dụng ML cho trường hợp sử dụng cụ thể của bạn bằng các ví dụ thực tiễn.
icon_migration

Di chuyển

Tìm hiểu cách di chuyển các ứng dụng hiện có sang Đám mây AWS.

Mẫu di chuyển
Các phương pháp tốt nhất để di chuyển nhiều ứng dụng khác nhau.
Tại sao nên di chuyển sang AWS?
Di chuyển khối lượng công việc hiện có sang Đám mây AWS.
Di chuyển dữ liệu
Tìm hiểu cách di chuyển dữ liệu sang đám mây.
Storage Icon 60

Dung lượng lưu trữ

Thiết kế kiến trúc lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy, quy mô linh hoạt và bảo mật.

Di chuyển dung lượng lưu trữ
Các phương pháp hay nhất để di chuyển dữ liệu của bạn sang Đám mây AWS.
Lưu trữ tệp
Triển khai lưu trữ tệp được quản lý toàn phần, có độ tin cậy cao, quy mô linh hoạt.
Lưu trữ đối tượng
Tìm hiểu cách lưu trữ và bảo vệ bất kỳ lượng dữ liệu nào.

Bạn chưa tìm thấy nội dung mình cần? Hãy cho chúng tôi biết.

Blog về kiến trúc AWS

Đọc thêm >>