Những biện pháp thực hành tốt nhất về kiến trúc cho hoạt động lưu trữ

Duyệt tìm những biện pháp thực hành tốt nhất để tận dụng các dịch vụ lưu trữ đối tượng, lưu trữ tệp và lưu trữ khối dữ liệu của AWS, cũng như các tùy chọn sao lưu và di chuyển dữ liệu giúp xây dựng nền móng kiến trúc CNTT trên đám mây của bạn.

Tìm hiểu cách chọn kiến trúc lưu trữ tối ưu cho trường hợp sử dụng của bạn tại mục Lựa chọn kiến trúc lưu trữ trong Nội dung chủ đạo về hiệu quả năng suất - AWS Well-Architected Framework.

Nội dung nổi bật

Di chuyển dung lượng lưu trữ lên đám mây

Giải pháp giúp bạn xây dựng và triển khai các kiến trúc để đồng bộ hóa dữ liệu, hợp nhất dữ liệu từ các trung tâm dữ liệu khác nhau và tự động hóa việc di chuyển quy mô lớn.

Tối ưu hóa lưu trữ đám mây

Hướng dẫn và mẫu thiết kế kiến trúc giúp bạn đạt hiệu suất cao nhất từ các giải pháp lưu trữ, cũng như giúp tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa tài nguyên.

Bàn lại về những đề tài cơ bản: Cung cấp khả năng kết nối bảo mật nhờ các ứng dụng SaaS với PrivateLink

Trang này có giúp gì cho bạn không?

Ngày (Giảm dần)
  • Ngày (Giảm dần)
1

Không tìm thấy kết quả nào. 
Vui lòng chọn tiêu chí khác, kiểm tra lại chính tả hoặc thử từ khóa khác.

Bài đăng trên blog về lưu trữ

Thêm…
Không tìm thấy blog phù hợp với tiêu chí đó.