AWS Batch

Xử lý theo lô được quản lý toàn phần theo quy mô yêu cầu

AWS Batch cho phép nhà phát triển, nhà khoa học và kỹ sư chạy hàng trăm nghìn tác vụ xử lý thông tin theo lô trên AWS một cách dễ dàng và hiệu quả. AWS Batch tự động cung cấp số lượng và loại tài nguyên xử lý thông tin tối ưu (ví dụ: phiên bản được tối ưu hóa cho CPU hay bộ nhớ) dựa trên khối lượng và yêu cầu tài nguyên cụ thể của các tác vụ xử lý theo lô được gửi đến. Sử dụng AWS Batch, không cần cài đặt và quản lý phần mềm điện toán theo lô hay các cụm máy chủ bạn dùng để chạy các tác vụ của mình, cho phép bạn tập trung phân tích kết quả và khắc phục sự cố. AWS Batch lên kế hoạch, đặt lịch và thực thi khối lượng công việc điện toán theo lô của bạn trên toàn bộ dịch vụ và tính năng tính toán của AWS như AWS Fargate, Amazon EC2Phiên bản dùng ngay.

Chúng tôi không tính thêm phí khi sử dụng AWS Batch. Bạn chỉ trả tiền cho các tài nguyên AWS (ví dụ: phiên bản EC2 hoặc tác vụ Fargate) mà bạn tạo ra để lưu trữ và chạy các tác vụ theo lô của mình.

Lợi ích

Quản lý toàn phần

AWS Batch loại bỏ sự cần thiết phải vận hành các giải pháp xử lý thương mại hay nguồn mở theo lô của bên thứ ba. Không cần cài đặt hay quản lý phần mềm xử lý theo lô hay máy chủ. AWS Batch quản lý toàn bộ cơ sở hạ tầng cho bạn, tránh được những vấn đề phức tạp khi phải cung cấp, quản lý, giám sát và thay đổi quy mô các tác vụ xử lý thông tin theo lô của bạn.

Được tích hợp với AWS

AWS Batch được tích hợp sẵn với nền tảng AWS, cho phép bạn tận dụng các tính năng thay đổi quy mô, nối mạng và quản lý truy cập của AWS. Việc này giúp bạn dễ dàng chạy những tác vụ truy xuất và ghi dữ liệu từ và đến các kho dữ liệu AWS chẳng hạn như Amazon S3 hay Amazon DynamoDB một cách an toàn và bảo mật. Bạn cũng có thể chạy AWS Batch trên AWS Fargate, cho kiến trúc hoàn toàn phi máy chủ, loại bỏ nhu cầu quản lý cơ sở hạ tầng tính toán.

Cung cấp tài nguyên tối ưu về mặt chi phí

AWS Batch cung cấp tài nguyên xử lý thông tin và tối ưu hóa hoạt động phân phối tác vụ dựa trên khối lượng và yêu tài nguyên của các tác vụ xử lý theo lô được gửi đến. AWS Batch tự động thay đổi quy mô tài nguyên tính toán theo bất kỳ số lượng nào cần có để chạy các tác vụ xử lý theo lô. Bạn không bị bó buộc bởi những giới hạn của các cụm công suất cố định nữa. AWS Batch sẽ sử dụng Phiên bản dùng ngay hoặc gửi đến Fargate Spot thay mặt bạn, giúp giảm hơn nữa chi phí chạy các tác vụ xử lý theo lô.

Trường hợp sử dụng

Dịch vụ tài chính: Phân tích hậu giao dịch

Tự động phân tích chi phí giao dịch trong ngày, báo cáo quá trình thực thi và hiệu quả thị trường.

phân tích sau giao dịch với Batch

Khoa học đời sống: Kiểm tra sử dụng ma túy cho sinh dược

Nhanh chóng tìm kiếm trong thư viện các cụm phân tử nhỏ bé để phát hiện ma túy.

kiểm tra sử dụng ma túy với Batch

Phương tiện truyền thông kỹ thuật số: Kết xuất hiệu ứng hình ảnh

Tự động hóa các khối lượng công việc kết xuất nội dung và giảm bớt nhu cầu cần có sự can thiệp của con người do các yếu tố phụ thuộc trong quá trình thực thi hoặc việc đặt lịch tài nguyên.

kết xuất hiệu ứng hình ảnh với Batch

Bắt đầu sử dụng AWS

Step 1 - Sign up for an AWS account

Đăng ký tài khoản AWS

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS.

Tìm hiểu bằng hướng dẫn 10 phút

Khám phá và tìm hiểu bằng những hướng dẫn đơn giản.

Bắt đầu xây dựng với AWS

Bắt đầu dựng với các hướng dẫn từng bước để giúp bạn khởi tạo dự án AWS của mình.

Tìm hiểu thêm về AWS Batch

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS Batch
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi