Phân tích trên AWS

Cách nhanh nhất để tất cả người dùng nhận câu trả lời từ mọi dữ liệu của bạn

Tổng quan

AWS cung cấp bộ dịch vụ phân tích toàn diện, phù hợp với mọi nhu cầu phân tích dữ liệu đồng thời cho phép các tổ chức thuộc mọi quy mô và lĩnh vực làm mới lại công việc kinh doanh của họ bằng dữ liệu. Từ lưu trữ và quản lý, quản trị dữ liệu, thao tác và trải nghiệm, AWS cung cấp các dịch vụ chuyên dụng có tỷ lệ giá/hiệu năng tốt nhất, có khả năng điều chỉnh quy mô và có chi phí thấp nhất.

Khả năng phân tích trên AWS

Truy cập dễ dàng và gần như theo thời gian thực vào tất cả dữ liệu của bạn, bất kể dữ liệu đó nằm ở đâu – cơ sở dữ liệu, luồng bản ghi, ứng dụng, thị trường dữ liệu, hồ dữ liệu hoặc kho – trong AWS, tại cơ sở của bạn hoặc trong các đám mây khác. AWS cung cấp bộ dịch vụ toàn diện nhất để quản lý dữ liệu – cơ sở dữ liệu, luồng và bản ghi, kho dữ liệu hoặc hồ dữ liệu, ứng dụng và thị trường dữ liệu.

Cung cấp dữ liệu theo cách chủ động để mọi thành viên trong doanh nghiệp khám phá, hiểu và đổi mới sáng tạo, với các quy tắc bảo vệ đáng tin cậy để tuyển chọn và bảo vệ dữ liệu nhằm đáp ứng nghĩa vụ tuân thủ. 

Quản trị dữ liệu với AWS giúp các tổ chức đẩy nhanh các quyết định dựa trên dữ liệu bằng cách giúp người và ứng dụng phù hợp dễ dàng tìm kiếm, truy cập và chia sẻ dữ liệu phù hợp một cách bảo mật và an toàn khi cần. Bạn có thể tuyển chọn dữ liệu bằng cách tự động tích hợp dữ liệu và chất lượng dữ liệu để hạn chế số lượng bản sao dữ liệu. Bạn có thể khám phá và hiểu dữ liệu bằng các danh mục tập trung giúp tăng khả năng thông hiểu dữ liệu. Bạn có thể bảo vệ dữ liệu bằng các quyền chính xác, cho phép chia sẻ dữ liệu một cách chắc chắn. Và bạn có thể giảm thiểu rủi ro và cải thiện khả năng tuân thủ quy định bằng cách theo dõi và kiểm tra hoạt động truy cập vào dữ liệu.

Nhận quyền truy cập vào bộ công cụ phong phú nhất để đổi mới – từ SQL, Spark, PyTorch, tìm kiếm đến bảng điều khiển và AI tạo sinh. Các dịch vụ phân tích của AWS là những công cụ chuyên dụng giúp bạn nhanh chóng trích xuất thông tin chuyên sâu từ dữ liệu bằng cách sử dụng công cụ phù hợp nhất cho tác vụ, cũng như được tối ưu hóa để đem đến cho bạn hiệu suất, quy mô tốt nhất cũng như chi phí phù hợp với nhu cầu của bạn. 

AWS là dịch vụ có nhiều lựa chọn phi máy chủ nhất cho việc phân tích dữ liệu trên đám mây bao gồm cả các lựa chọn về lưu kho dữ liệu, phân tích dữ liệu lớn, dữ liệu theo thời gian thực, tích hợp dữ liệu, v.v. Chúng tôi quản lý cơ sở hạ tầng cơ bản để bạn có thể chỉ cần tập trung vào ứng dụng của mình.

Trải nghiệm trực quan và đơn giản hơn trong việc viết truy vấn, viết mã trong sổ tay, xây dựng bảng điều khiển hoặc ứng dụng để bạn có thể dành phần lớn thời gian cho các sáng kiến kinh doanh (bao gồm cả AI tạo sinh). Tiền đẻ ra tiền và an tâm nhờ các hoạt động an toàn, đáng tin cậy. 

AWS cho phép mọi người dùng tận dụng tối đa dữ liệu, dễ dàng truy cập vào dữ liệu phù hợp và trải nghiệm trực quan để làm việc với dữ liệu và cộng tác trên toàn tổ chức.

Tác động kinh tế tổng thể của chiến lược dữ liệu hiện đại của AWS

Khả năng tiết kiệm chi phí và lợi ích kinh doanh nhờ sự hỗ trợ của Chiến lược dữ liệu hiện đại của Amazon Web Services, theo báo cáo của Forrester.

Số liệu thống kê

Hàng trăm nguồn dữ liệu

được khách hàng sử dụng để tải nhập dữ liệu vào AWS Glue

15 GB/giây

Các khách hàng lớn nhất sử dụng Luồng dữ liệu Amazon Kinesis tải nhập dữ liệu thời gian thực ở tốc độ 15 Gigabyte trên giây đối với các luồng riêng lẻ

10x

tích hợp nhanh hơn với Apache Spark nhờ sử dụng Amazon Redshift

Hàng nghìn tỷ

yêu cầu xử lý mỗi tháng với Dịch vụ OpenSearch của Amazon

Dịch vụ phân tích của AWS

Giải pháp nổi bật trên AWS

Khám phá Dịch vụ được xây dựng cho mục đích nhất định, Giải pháp AWS, Giải pháp đối tác và Hướng dẫn để nhanh chóng áp dụng vào các trường hợp sử dụng kinh doanh và kỹ thuật của bạn.

Xây dựng nền tảng phân tích bản ghi tập trung với Dịch vụ OpenSearch của Amazon trên AWS trong 20 phút.

Bắt đầu

Giải pháp truyền dữ liệu trực tiếp theo thời gian thực cho phép bạn liên tục thu thập dữ liệu để xử lý 

Bắt đầu

Phát triển và triển khai khối lượng công việc cá nhân hóa thông qua tính năng tự động hóa toàn diện và lên lịch cập nhật cho tài nguyên trong dịch vụ Amazon Personalize.

Bắt đầu

Kiến trúc dữ liệu hiện đại

Có được sự hỗ trợ từ Amazon S3, dịch vụ có độ sẵn sàng bậc nhất, các hồ dữ liệu do AWS cung cấp có thể mang đến quy mô, tốc độ và tính linh hoạt cần có để kết hợp các phương pháp phân tích và dữ liệu khác nhau. Xây dựng và lưu trữ các hồ dữ liệu của bạn trên AWS để có thông tin chuyên sâu hơn so với khi sử dụng các kho và silo dữ liệu truyền thống.
Các dịch vụ phân tích của AWS là những công cụ chuyên dụng giúp bạn nhanh chóng trích xuất thông tin chuyên sâu từ dữ liệu bằng cách sử dụng công cụ phù hợp nhất cho tác vụ, cũng như được tối ưu hóa để đem đến cho bạn hiệu suất, quy mô tốt nhất cũng như chi phí phù hợp với nhu cầu của bạn.
AWS là dịch vụ có nhiều lựa chọn phi máy chủ nhất cho việc phân tích dữ liệu trên đám mây bao gồm cả các lựa chọn về lưu kho dữ liệu, phân tích dữ liệu lớn, dữ liệu theo thời gian thực, tích hợp dữ liệu, v.v. Chúng tôi quản lý cơ sở hạ tầng cơ bản để bạn có thể chỉ cần tập trung vào ứng dụng của mình.
AWS cho phép bạn xác định và quản lý một cách tập trung các chính sách bảo mật, quản trị và kiểm tra nhằm đáp ứng những quy định cụ thể của ngành và khu vực địa lý. Với AWS, bạn có thể truy cập dữ liệu của mình bất kể dữ liệu nằm ở đâu và chúng tôi sẽ bảo mật dữ liệu đó, bất kể bạn lưu trữ nó ở đâu.
AWS cung cấp tiện ích ML tích hợp sẵn trong các dịch vụ phân tích chuyên dụng. Bạn có thể xây dựng, đào tạo và triển khai mô hình máy học bằng các lệnh SQL quen thuộc mà không cần kinh nghiệm về máy học.

Điểm nổi bật về khách hàng

adidas: Xây dựng ứng dụng phân tích hoạt động phát trực tuyến với dịch vụ Phân tích của AWS
GlobalFoundries: Chuyển đổi nền tảng dữ liệu với hồ dữ liệu và dịch vụ Phân tích của AWS
Đại học California, Irvine: Thúc đẩy thành công của sinh viên với dịch vụ Phân tích của AWS