Phân tích trên AWS

Cách nhanh nhất để tất cả người dùng nhận câu trả lời từ tất cả dữ liệu của bạn
Hồ dữ liệu quy mô linh hoạt
Hàng chục nghìn khách hàng chạy đang hồ dữ liệu trên AWS. Việc thiết lập và quản lý hồ dữ liệu hiện nay bao gồm rất nhiều tác vụ thủ công và tốn thời gian. AWS Lake Formation tự động hóa các tác vụ này để bạn có thể xây dựng và bảo mật hồ dữ liệu trong vài ngày thay vì vài tháng. Để lưu trữ hồ dữ liệu của bạn, Amazon S3 là nơi tốt nhất để xây dựng hồ dữ liệu vì độ bền 99.999999999% chưa từng có và tính khả dụng 99,99%; khả năng bảo mật, tuân thủ và kiểm tra tốt nhất với việc ghi nhật ký kiểm tra cấp đối tượng và kiểm soát truy cập; linh hoạt nhất với 5 tầng lưu trữ; và chi phí thấp nhất với mức định giá bắt đầu dưới 1 USD/TB mỗi tháng.
Dịch vụ phân tích chuyên dụng
AWS cung cấp cho bạn danh mục sâu rộng nhất về các dịch vụ phân tích chuyên dụng được tối ưu hóa cho các trường hợp sử dụng phân tích riêng của bạn. Tất cả các dịch vụ này đều được thiết kế để trở nên tốt nhất, có nghĩa là bạn không bao giờ phải hy sinh hiệu năng, quy mô hoặc chi phí khi sử dụng chúng. Ví dụ: Amazon Redshift nhanh hơn gấp 3 lần và rẻ hơn ít nhất 50% so với các kho lưu trữ dữ liệu đám mây khác. Spark trên Amazon EMR chạy nhanh hơn 1,7 lần so với Apache Spark 3.0 tiêu chuẩn và bạn có thể chạy phân tích ở cấp độ Petabyte với chi phí ít hơn một nửa so với các giải pháp tại chỗ truyền thống.
Di chuyển dữ liệu liền mạch
Do dữ liệu trong các hồ dữ liệu và kho dữ liệu chuyên dụng của bạn tiếp tục phát triển, đôi khi bạn cần có thể dễ dàng di chuyển một phần dữ liệu đó từ kho dữ liệu này sang kho dữ liệu khác. AWS giúp bạn dễ dàng kết hợp, di chuyển và sao chép dữ liệu trên nhiều kho dữ liệu và hồ dữ liệu của bạn. Ví dụ: AWS Glue cung cấp khả năng tích hợp dữ liệu toàn diện giúp dễ dàng khám phá, chuẩn bị và kết hợp dữ liệu để phân tích, máy học và phát triển ứng dụng, trong khi Amazon Redshift có thể dễ dàng truy vấn dữ liệu trong hồ dữ liệu S3 của bạn. Không có nhà cung cấp phân tích nào khác có thể giúp bạn dễ dàng di chuyển dữ liệu của mình trên quy mô lớn đến nơi bạn cần nhất.
Quản trị hợp nhất
Một trong những phần quan trọng nhất của kiến trúc phân tích hiện đại là khả năng cho phép khách hàng ủy quyền, quản lý và kiểm tra quyền truy cập vào dữ liệu. Điều này có thể là một thách thức, bởi vì việc quản lý bảo mật, kiểm soát truy cập và theo dõi kiểm tra trên tất cả các kho dữ liệu trong tổ chức của bạn là rất phức tạp, tốn thời gian và dễ xảy ra lỗi. Với các khả năng như các chính sách và biện pháp kiểm soát truy cập tập trung cũng như lọc dữ liệu ở cấp độ cột, không có nhà cung cấp phân tích nào khác có thể cung cấp cho bạn khả năng quản trị để quản lý quyền truy cập vào tất cả dữ liệu của bạn trên hồ dữ liệu và các kho dữ liệu chuyên dụng từ một nơi duy nhất.
Hiệu năng cao và tiết kiệm chi phí
AWS cam kết cung cấp hiệu năng tốt nhất với chi phí thấp nhất trên tất cả các dịch vụ phân tích và chúng tôi liên tục đổi mới để cải thiện hiệu năng giá của các dịch vụ của mình. Ngoài hiệu năng giá hàng đầu trong ngành cho các dịch vụ phân tích, phân bậc thông minh S3 giúp khách hàng tiết kiệm đến 70% chi phí lưu trữ cho dữ liệu được lưu trữ trong hồ dữ liệu và Amazon EC2 mang đến sự lựa chọn hàng đầu trong ngành với hơn 200 loại phiên bản, băng thông mạng lên đến 100 Gbps và khả năng lựa chọn giữa các phiên bản theo nhu cầu, phiên bản đặt trước và dùng ngay.

Dịch vụ phân tích của AWS

Danh mục
Trường hợp sử dụng
Dịch vụ AWS
Phân tích
Phân tích tương tác

Amazon Athena

Truy vấn dữ liệu trong S3 bằng SQL.

Xử lý dữ liệu lớn

Amazon EMR

Hadoop Framework trong môi trường lưu trữ.

Kho dữ liệu

Amazon Redshift

Kho dữ liệu nhanh, đơn giản và tiết kiệm chi phí.

Phân tích theo thời gian thực

Amazon Kinesis

Phân tích luồng video và dữ liệu thời gian thực.

Phân tích vận hành

Amazon Elasticsearch Service

Chạy và mở rộng cụm máy chủ Elasticsearch.

Bảng thông tin và trực quan hóa

Amazon QuickSight

Dịch vụ phân tích kinh doanh nhanh.

Chuẩn bị dữ liệu trực quan

AWS Glue DataBrew

Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu nhanh hơn đến 80%.

Di chuyển dữ liệu
Di chuyển dữ liệu theo thời gian thực

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK)

Dịch vụ Apache Kafka được quản lý hoàn toàn, có độ sẵn sàng cao và an toàn

Amazon Kinesis Video Streams

Thu thập, xử lý và lưu trữ luồng dữ liệu video cho phân tích và machine learning.

Amazon Kinesis Data Firehose

Chuẩn bị và tải luồng dữ liệu thời gian thực lên các kho dữ liệu và công cụ phân tích.

Amazon Kinesis Data Streams

Thu thập dữ liệu truyền ở quy mô lớn cho các thông số phân tích theo thời gian thực.

Hồ dữ liệu
Lưu trữ đối tượng

Amazon S3

Dịch vụ lưu trữ đối tượng được xây dựng để lưu trữ và truy xuất dữ liệu thuộc mọi kích thước và từ mọi nơi.

AWS Lake Formation

Xây dựng hồ dữ liệu bảo mật trong vài ngày.

Sao lưu và lưu trữ

Amazon S3 Glacier

Lưu trữ chi phí thấp trên đám mây.

AWS Backup

Sao lưu tập trung giữa các dịch vụ AWS.

Danh mục dữ liệu

AWS Glue

Chuẩn bị và tải dữ liệu.

AWS Lake Formation

Xây dựng hồ dữ liệu bảo mật trong vài ngày.

Dữ liệu bên thứ ba

AWS Data Exchange

Tìm và đăng ký dữ liệu bên thứ ba trên đám mây.

Phân tích dự báo và machine learning
Framework và giao diện

AMI AWS Deep Learning

Deep learning trên Amazon EC2

Dịch vụ nền tảng

Amazon SageMaker

Xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình machine learning ở quy mô lớn.

Dịch vụ phân tích của AWS

Danh mục Trường hợp sử dụng Dịch vụ AWS
Phân tích Phân tích tương tác Amazon Athena
Xử lý dữ liệu lớn Amazon EMR
Kho dữ liệu Amazon Redshift
Phân tích theo thời gian thực Amazon Kinesis Data Analytics
Phân tích vận hành Amazon Elasticsearch Service
Bảng thông tin và trực quan hóa Amazon QuickSight
Chuẩn bị dữ liệu trực quan Amazon Glue DataBrew
Di chuyển dữ liệu Di chuyển dữ liệu theo thời gian thực Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) | Amazon Kinesis Data Streams | Amazon Kinesis Data Firehose | Amazon Kinesis Video Streams | AWS Glue
Hồ dữ liệu Lưu trữ đối tượng Amazon S3 | AWS Lake Formation
Sao lưu và lưu trữ Amazon S3 Glacier | AWS Backup
Danh mục dữ liệu
AWS Glue | AWS Lake Formation
Dữ liệu bên thứ ba AWS Data Exchange
Phân tích dự báo và Machine Learning Framework và giao diện AMI AWS Deep Learning
Dịch vụ nền tảng Amazon SageMaker

Trường hợp sử dụng

Page-Illo_Data-warehousing
Lưu kho dữ liệu

Chạy truy vấn SQL và truy vấn phân tích phức tạp trên dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc trong kho dữ liệu và hồ dữ liệu. Trong khi đó, không cần di chuyển dữ liệu không cần thiết.

Dùng thử Amazon Redshift »
Page-Illo_Big-data-processing
Xử lý dữ liệu lớn

Xử lý một cách nhanh chóng và dễ dàng khối lượng dữ liệu khổng lồ tại hồ dữ liệu hoặc tại chỗ đối với các hoạt động xử lý kỹ thuật dữ liệu, phát triển và điều phối khoa học dữ liệu.

Dùng thử Amazon EMR »
Page-Illo_Real-time-analytics
Phân tích thời gian thực

Thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu truyền phát, đồng thời tải các luồng dữ liệu trực tiếp vào hồ dữ liệu, kho dữ liệu và dịch vụ phân tích của bạn để bạn có thể phản hồi trong thời gian thực.

Dùng thử Amazon MSK » Dùng thử Amazon Kinesis »
Page-Illo_Data-visualization
Phân tích vận hành

Tìm kiếm, khám phá, lọc, tổng hợp và trực quan hóa dữ liệu gần theo thời gian thực để theo dõi ứng dụng, phân tích nhật ký và phân tích luồng nhấp chuột.

Dùng thử Amazon Elasticsearch Service »

Khách hàng

JD-Power_Logo_@1x

"Chúng tôi đã xây dựng hồ dữ liệu 120TB trong Amazon S3, với 1500 sơ đồ khác nhau và sử dụng rất nhiều các dịch vụ phân tích của AWS như Glue, Redshift và Athena. Chúng tôi sẽ không thể nào có được các thông tin chuyên sâu này từ một nhóm các cơ sở dữ liệu và nhà kho bị cô lập - chúng tôi cần hồ dữ liệu có quy mô của S3."

- Bernardo Rodriguez
Giám đốc Kỹ thuật số, J.D. Power

netflix
Chick-fil-A_Logo
3M Company_Logo
280x100_Georgia-Pacific_Logo
Pinterest_Customer-Reference_Logo
TMobile_Logo_@1x
Epic Games
Equinox.svg
Adobe_Customer-Reference_Logo
Pfizer
Xem tất cả khách hàng »

Tài nguyên bổ sung

AWS Data Lab

Tạo các sản phẩm bàn giao hữu hình để đẩy nhanh các sáng kiến về hiện đại hóa phân tích và dữ liệu của bạn. AWS Data Lab là hoạt động tương tác chuyên sâu kéo dài bốn ngày giữa đội ngũ nhà xây dựng của bạn và tài nguyên kỹ thuật AWS.

Tìm hiểu thêm »