Chuẩn bị cho kỳ thi AWS Certification của bạn

Tìm hướng dẫn, câu hỏi mẫu và các tài nguyên khác để chuẩn bị cho kỳ thi

Trước khi tham dự một kỳ thi AWS Certification, bạn nên có kinh nghiệm thực tế với sản phẩm và dịch vụ AWS liên quan. Chúng tôi cung cấp các tài nguyên sau để bổ sung cho kinh nghiệm của bạn và giúp bạn chuẩn bị cho AWS Certification. Hãy duyệt qua từng bộ sưu tập–gồm hướng dẫn cho kỳ thi, liên kết để đặt lịch thi, v.v.–và bắt đầu ngay hôm nay!

Bạn đã sẵn sàng ôn luyện cho bài thi của mình chưa?

Đăng ký để nhận mẹo và tài nguyên hàng tuần từ AWS Training and Certification.

Tham gia ngay thử thách Get AWS Certified: Solutions Architect

Đặt mục tiêu nhận được chứng nhận AWS Certified Solutions Architect - Associate và tham gia thử thách Get AWS Certified: Solutions Architect.