AWS Certified Advanced Networking - Specialty

Tìm hiểu thêm về chứng nhận này và các tài nguyên AWS có thể giúp bạn chuẩn bị

Huy hiệu AWS Certified Advanced Networking - Specialty

Thông tin chứng thực này giúp các tổ chức xác định và phát triển nhân tài sở hữu những kỹ năng quan trọng liên quan đến việc triển khai các sáng kiến đám mây. Việc đạt được AWS Certified Advanced Networking – Specialty xác thực chuyên môn về thiết kế và duy trì kiến trúc mạng cho nhiều dịch vụ AWS đa dạng.

Những ai nên tham gia kỳ thi này?

AWS Certified Advanced Networking - Specialty dành cho các cá nhân thực hiện nhiệm vụ mạng phức tạp với năm năm kinh nghiệm thực hành kiến trúc và triển khai giải pháp mạng. Trước khi tham gia kỳ thi, chúng tôi khuyên bạn nên có:

  • Kinh nghiệm chuyên môn trong việc sử dụng công nghệ AWS, phương pháp tốt nhất về bảo mật AWS, tùy chọn lưu trữ AWS và mô hình nhất quán cơ sở cũng như các sắc thái mạng AWS và mối quan hệ của chúng với việc tích hợp các dịch vụ AWS.
  • Kiến thức về kiến trúc mạng nâng cao và các tùy chọn liên kết nối [ví dụ: IP VPN, chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS), dịch vụ mạng LAN riêng ảo (VPLS)].
  • Quen với việc phát triển các tập lệnh và công cụ tự động hóa. Quá trình này bao gồm thiết kế, triển khai và tối ưu hóa những hạng mục sau: Kiến trúc định tuyến (bao gồm cả tĩnh và động), giải pháp trên nhiều khu vực cho doanh nghiệp toàn cầu, giải pháp kết nối có độ sẵn sàng cao (ví dụ: AWS Direct Connect, VPN).
  • Kiến thức về CIDR và mạng con (IPv4 và IPv6); thách thức chuyển đổi IPv6; và các giải pháp chung cho những tính năng an ninh mạng, bao gồm AWS WAF, hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS), hệ thống ngăn chặn xâm nhập (IPS), bảo vệ chống lại DDoS và tấn công từ chối dịch vụ/tính bền vững kinh tế (EDoS).

Bạn cần những gì để đạt được chứng nhận này?

Để đạt chứng nhận này, bạn sẽ cần tham gia và vượt qua bài thi AWS Certified Advanced Networking - Specialty (ANS-C01). Bài thi kết hợp hai dạng câu hỏi: trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng và trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng. Thông tin bổ sung, chẳng hạn như đại cương về nội dung kỳ thi và điểm đạt, có trong hướng dẫn cho kỳ thi.

Tải xuống hướng dẫn làm bài thi »

Tổng quan về bài thi

Cấp độ: Chuyên môn
Thời gian hoàn thành bài thi: 170 phút
Chi phí: 300 USD. Truy cập Lệ phí thi để biết thêm thông tin chi phí, bao gồm cả tỷ giá hối đoái.

Hình thức: 65 câu hỏi, trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng hoặc trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng
Hình thức tổ chức kỳ thi: Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến Pearson VUE.

Ngôn ngữ sử dụng

Kỳ thi này được cung cấp bằng các ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung giản thể.

Chuẩn bị cho bài thi của bạn

Bạn đã đặt mục tiêu. Bây giờ là lúc xây dựng kiến thức và kỹ năng để thúc đẩy sự nghiệp của bạn. Hãy xem các tài nguyên sau đây từ AWS Training and Certification liên quan đến bài thi AWS Advanced Networking - Specialty. Chúng tôi không yêu cầu bạn phải tham gia bất kỳ khóa đào tạo cụ thể nào trước khi làm bài thi. Những tài nguyên được đề xuất này là cơ hội để học hỏi từ các chuyên gia tại AWS.

Các tài nguyên bổ sung – bao gồm Phòng thực hành xây dựng AWS và hoạt động học tập qua trò chơi để bổ trợ cho quá trình chuẩn bị của bạn – sẽ được cung cấp khi đăng ký gói Bộ xây dựng kỹ năng AWS.

Chọn một loại tài nguyên từ phần bên dưới để tìm hiểu thêm.

Tải xuống phiếu kiểm tra cho nhóm

Bạn có thể hỗ trợ một nhóm được AWS chứng nhận bằng cách cấp kinh phí lấy chứng nhận AWS Certification bằng phiếu kiểm tra. Cho biết giá trị khi thăng cấp kỹ năng, quản lý ngân sách học tập và phát triển của bạn theo hướng chiến lược, đồng thời có được thông tin chi tiết về việc sử dụng phiếu.

Bạn có thắc mắc về AWS Certification?