Dữ liệu lớn được chứng nhận AWS – Cấp độ Chuyên môn

Chứng thực kỹ năng và chuyên môn kỹ thuật bằng chứng chỉ được công nhận trong ngành và phát triển sự nghiệp của bạn.

Dữ liệu lớn được chứng nhận AWS – Chứng nhận chuyên môn dành cho các cá nhân thực hiện công tác phân tích Dữ liệu lớn phức tạp, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm sử dụng công nghệ AWS.

Phiên bản mới của kỳ thi Dữ liệu lớn được chứng nhận AWS – Chuyên môn sẽ ra mắt vào tháng 4 năm 2020 với tên mới, Phân tích dữ liệu được chứng nhận AWS – Chuyên môn. Tìm hiểu thêm.

Khả năng được chứng thực bằng chứng nhận

  • Thực thi các dịch vụ cốt lõi về Dữ liệu lớn của AWS theo các biện pháp thực hành tốt nhất về kiến trúc cơ bản
  • Thiết kế và duy trì Dữ liệu lớn
  • Tận dụng các công cụ để tự động phân tích dữ liệu

Chuẩn bị cho kỳ thi của bạn

Kinh nghiệm thực tế chính là cách chuẩn bị tốt nhất. Có rất nhiều khóa Đào tạo AWS và các tài nguyên khác có liên quan để hỗ trợ bạn thu nạp kiến thức và kỹ năng bổ sung nhằm chuẩn bị cho chứng chỉ. Vui lòng xem lại hướng dẫn cho kỳ thi để biết thông tin về các năng lực sẽ được đánh giá trong kỳ thi chứng chỉ.

icon_big-data

Thông tin chi tiết về kỳ thi

mini-icon_exam_2

Hình thức
Trắc nghiệm nhiều đáp án

mini-icon_level

Loại kỳ thi
Chuyên môn

mini-icon_modality

Hình thức tổ chức kỳ thi
Trung tâm khảo thí

mini-icon_time

Thời gian
Thời gian hoàn thành bài thi là 170 phút

mini-icon_price

Lệ phí
300 USD

mini-icon_language

Ngôn ngữ
Có các ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung Giản thể