Người thao tác với đám mây được chứng nhận AWS

Chứng thực chuyên môn đám mây bằng chứng chỉ được công nhận trong ngành và phát triển sự nghiệp của bạn

Kỳ thi Người thao tác với đám mây được chứng nhận AWS dành cho những cá nhân có kiến thức và kỹ năng cần thiết để chứng minh hiểu biết tổng thể về Đám mây AWS một cách hiệu quả, độc lập với các vai trò kỹ thuật cụ thể được công nhận theo các Chứng nhận AWS khác. Bạn có thể thực hiện kỳ thi tại trung tâm khảo thí hoặc ngay tại văn phòng hoặc nhà riêng một cách tiện lợi với giám thị trực tuyến.

Trở thành Người thao tác với đám mây được chứng nhận AWS là bước đi khuyến nghị và tùy chọn để đạt được chứng nhận cấp Hội viên hoặc Chuyên môn.

Khả năng được chứng thực bằng chứng nhận

  • Đưa ra định nghĩa về Đám mây AWS và cơ sở hạ tầng chung cơ bản
  • Mô tả các nguyên tắc kiến trúc cơ bản của Đám mây AWS
  • Mô tả tuyên bố giá trị của Đám mây AWS
  • Mô tả các dịch vụ chính trên nền tảng AWS và các trường hợp sử dụng phổ biến (ví dụ: điện toán và phân tích)
  • Mô tả các khía cạnh cơ bản về bảo mật và tuân thủ của nền tảng AWS và mô hình bảo mật được chia sẻ
  • Xác định các mô hình thanh toán, quản lý tài khoản và định giá
  • Xác định các nguồn tài liệu hướng dẫn hoặc hỗ trợ kỹ thuật (ví dụ: báo cáo nghiên cứu chuyên sâu hoặc phiếu hỗ trợ)
  • Mô tả các đặc điểm cơ bản/cốt lõi của việc triển khai và vận hành trên Đám mây AWS
  • Các thí sinh nên có ít nhất sáu tháng kinh nghiệm với Đám mây AWS ở vai trò bất kỳ, bao gồm vai trò kỹ thuật, quản lý, bán hàng, thu mua hoặc tài chính
  • Thí sinh cần có hiểu biết cơ bản về các dịch vụ CNTT và cách sử dụng những dịch vụ đó trên nền tảng Đám mây AWS

Chuẩn bị cho kỳ thi của bạn

Kinh nghiệm thực tế chính là cách chuẩn bị tốt nhất. Có rất nhiều khóa Đào tạo AWS và các tài nguyên khác có liên quan để hỗ trợ bạn thu nạp kiến thức và kỹ năng bổ sung nhằm chuẩn bị cho chứng chỉ. Vui lòng xem lại hướng dẫn cho kỳ thi để biết thông tin về các năng lực sẽ được đánh giá trong kỳ thi chứng chỉ.

Người thao tác với đám mây được chứng nhận AWS (0:44)

Thông tin chi tiết về kỳ thi

mini-icon_exam_2

Hình thức
65 câu hỏi; trắc nghiệm nhiều đáp án

mini-icon_level

Loại kỳ thi
Cơ bản

mini-icon_modality

Hình thức tổ chức kỳ thi
Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến

mini-icon_time

Thời gian
Thời gian hoàn thành bài thi là 90 phút

mini-icon_price

Lệ phí
100 USD (Bài thi thử: 20 USD)

mini-icon_language

Ngôn ngữ
Có các ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Indonesia (Bahasa), tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung Giản thể