AWS Certified Database - Specialty

Tìm hiểu thêm về chứng nhận này và các tài nguyên AWS có thể giúp bạn chuẩn bị

Huy hiệu AWS Certified Database - Specialty
Thông tin xác thực này giúp các tổ chức xác định và phát triển nhân tài sở hữu những kỹ năng quan trọng liên quan đến việc triển khai các sáng kiến đám mây. Việc đạt được AWS Certified Database – Specialty xác thực chuyên môn trong việc đề xuất, thiết kế và duy trì các giải pháp cơ sở dữ liệu AWS tối ưu.

Những ai nên tham gia kỳ thi này?

AWS Certified Database – Specialty dành cho các cá nhân có kinh nghiệm và chuyên môn làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ cũng như phi quan hệ dựa trên Đám mây AWS và tại chỗ. Trước khi tham gia kỳ thi, chúng tôi khuyên bạn nên có:

  • Năm năm kinh nghiệm về các công nghệ cơ sở dữ liệu phổ biến
  • Hai năm kinh nghiệm và chuyên môn thực hành làm việc với cơ sở dữ liệu NoSQL và quan hệ dựa trên Đám mây AWS và tại chỗ
  • Khả năng hiểu và phân biệt những tính năng quan trọng của các dịch vụ cơ sở dữ liệu AWS
  • Khả năng phân tích nhu cầu và yêu cầu để thiết kế cũng như đề xuất các giải pháp cơ sở dữ liệu phù hợp bằng cách sử dụng dịch vụ AWS

Bạn cần những gì để đạt được chứng nhận này?

Để đạt chứng nhận này, bạn sẽ cần tham gia và vượt qua bài thi AWS Certified Database – Specialty (DBS-C01). Bài thi kết hợp hai dạng câu hỏi: trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng và trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng. Thông tin bổ sung, chẳng hạn như đại cương về nội dung kỳ thi và điểm đạt, có trong hướng dẫn cho kỳ thi.

Tải xuống hướng dẫn làm bài thi »

Xem lại câu hỏi mẫu minh họa dạng câu hỏi được sử dụng trong kỳ thi này và cung cấp lý do cho các câu trả lời đúng.

Tải xuống câu hỏi mẫu »

Tổng quan về kỳ thi

Cấp độ: Chuyên môn
Thời gian hoàn thành bài thi: 180 phút
Chi phí: 300 USD
Truy cập Exam pricing để biết thông tin chi phí bổ sung.

Hình thức: 65 câu hỏi; trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng hoặc trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng
Hình thức tổ chức kỳ thi: Pearson VUE và PSI; thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến

Ngôn ngữ sử dụng

Kỳ thi này được cung cấp bằng các ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung giản thể.

Chuẩn bị cho bài thi của bạn

Bạn đã đặt mục tiêu. Bây giờ là lúc xây dựng kiến thức và kỹ năng để thúc đẩy sự nghiệp của bạn. Hãy xem các tài nguyên sau đây từ AWS Training and Certification liên quan đến bài thi AWS Certified Database - Specialty. Chúng tôi không yêu cầu bạn phải tham gia bất kỳ khóa đào tạo cụ thể nào trước khi làm bài thi. Những tài nguyên được đề xuất này là cơ hội để học hỏi từ các chuyên gia tại AWS.

Các tài nguyên bổ sung – bao gồm Phòng thực hành xây dựng AWS và hoạt động học tập qua trò chơi để bổ trợ cho quá trình chuẩn bị của bạn – sẽ được cung cấp khi đăng ký gói Bộ xây dựng kỹ năng AWS.

Chọn một loại tài nguyên từ phần bên dưới để tìm hiểu thêm.

Bạn đang tìm kiếm tài nguyên bổ sung ư?

Hãy đăng ký để nhận mẹo hàng tuần cho kỳ thi

Đăng ký để nhận mẹo và tài nguyên hàng tuần từ AWS Training and Certification. Chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi với các mẹo tham gia kỳ thi, hướng dẫn cho kỳ thi và câu hỏi mẫu cũng như cơ hội tìm hiểu sâu về các chiến lược cho kỳ thi với các giảng viên chuyên gia được AWS công nhận.

Tải xuống phiếu kiểm tra cho nhóm

Bạn có thể hỗ trợ một nhóm đạt chứng nhận AWS bằng cách cung cấp phiếu kiểm tra để họ có kinh phí thi lấy chứng chỉ AWS Certification. Cho biết giá trị khi thăng tiến kỹ năng, quản lý ngân sách học tập và phát triển của bạn có chiến lược, đồng thời có được thông tin chi tiết về việc sử dụng phiếu.