Cơ sở dữ liệu được chứng nhận AWS – cấp độ Chuyên môn

Xác thực khả năng của bạn trong việc đề xuất, thiết kế và duy trì giải pháp cơ sở dữ liệu AWS tối ưu nhằm cải thiện hiệu suất, cắt giảm chi phí và cho phép đổi mới

Lấy chứng chỉ từ AWS được công nhận trong ngành. Chứng chỉ này xác thực rằng bạn có bề dày chuyên môn về các dịch vụ cơ sở dữ liệu AWS và đẩy nhanh việc sử dụng công nghệ cơ sở dữ liệu nhằm thúc đẩy chuyển đổi kinh doanh của tổ chức bạn. Tạo dựng uy tín và sự tự tin bằng cách nêu bật khả năng của bạn về thiết kế, đề xuất và duy trì giải pháp cơ sở dữ liệu AWS tối ưu cho một trường hợp sử dụng.

Khả năng được chứng thực bằng chứng nhận

  • Hiểu và phân biệt các tính năng quan trọng của các dịch vụ cơ sở dữ liệu AWS
  • Phân tích nhu cầu và yêu cầu để đề xuất và thiết kế nên các giải pháp cơ sở dữ liệu phù hợp sử dụng các dịch vụ AWS
  • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm về các công nghệ cơ sở dữ liệu
  • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc thực tiễn với AWS
  • Kinh nghiệm và chuyên môn làm việc tại chỗ và với các cơ sở dữ liệu quan hệ và phi quan hệ trên Đám mây AWS

Chuẩn bị cho kỳ thi của bạn

Kinh nghiệm thực tế chính là cách chuẩn bị tốt nhất. Xem lại hướng dẫn cho kỳ thi để biết thông tin về các năng lực sẽ được đánh giá trong kỳ thi chứng chỉ này. Bạn cũng có thể xem xét các câu hỏi mẫu để biết mẫu dạng bài hoặc tham gia thi thử.

Bạn muốn tìm thêm tài nguyên để giúp xây dựng chuyên môn về cơ sở dữ liệu? Khám phá các lựa chọn bao gồm Lộ trình học tập cơ sở dữ liệu AWS, đào tạo về sẵn sàng tham gia kỳ thi, Hướng dẫn khởi động cơ sở dữ liệu AWS chuyên sâu, các báo cáo nghiên cứu chuyên sâu và câu hỏi thường gặp được đề xuất cùng nhiều lựa chọn khác.

Cơ sở dữ liệu được chứng nhận AWS – cấp độ Chuyên môn (0:43)

Thông tin chi tiết về kỳ thi

mini-icon_exam_2

Hình thức
65 câu hỏi; trắc nghiệm nhiều đáp án

mini-icon_level

Loại kỳ thi
Chuyên môn

mini-icon_modality

Hình thức tổ chức kỳ thi
Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến

mini-icon_time

Thời gian
Thời gian hoàn thành bài thi là 180 phút

mini-icon_price

Chi phí
300 USD (Bài thi thử: 40 USD)

mini-icon_language

Ngôn ngữ
Có các ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung Giản thể