AWS Certified Developer - Associate

Tìm hiểu thêm về chứng nhận này và các tài nguyên AWS có thể giúp bạn chuẩn bị

Huy hiệu của AWS Certified Developer - Associate

Thông tin xác thực này giúp các tổ chức xác định và phát triển nhân tài sở hữu những kỹ năng quan trọng liên quan đến việc triển khai các sáng kiến đám mây. Việc giành được chứng nhận AWS Certified Developer – Associate xác thực khả năng đọc và triển khai các ứng dụng dựa trên đám mây.

Những ai nên tham gia kỳ thi này?

AWS Certified Developer – Associate dành cho bất kỳ ai có một hoặc nhiều năm kinh nghiệm thực tế trong việc phát triển và duy trì ứng dụng dựa trên AWS. Trước khi bạn tham gia kỳ thi, chúng tôi khuyên bạn nên có:

  • Kiến thức chuyên sâu về ít nhất một ngôn ngữ lập trình bậc cao
  • Am hiểu các dịch vụ AWS cốt lõi, cách sử dụng dịch vụ và phương pháp tốt nhất về kiến trúc AWS cơ bản bao gồm Mô hình trách nhiệm chung của AWS, quản lý vòng đời của ứng dụng và cách sử dụng bộ chứa trong quá trình phát triển
  • Thành thạo việc phát triển, triển khai và gỡ lỗi ứng dụng dựa trên đám mây bằng AWS cũng như viết mã cho các ứng dụng phi máy chủ
  • Khả năng xác định các tính năng chính của dịch vụ AWS và sử dụng những API của dịch vụ AWS, AWS CLI và SDK để viết ứng dụng
  • Khả năng áp dụng kiến thức cơ bản về các ứng dụng thuần đám mây để viết mã
  • Khả năng tạo, duy trì và gỡ lỗi cho các mô đun mã trên AWS

Bạn cần những gì để đạt được chứng nhận này?

Để giành được chứng nhận này, bạn sẽ cần tham gia và vượt qua bài thi AWS Certified Developer – Associate. (DVA-C01). Kỳ thi kết hợp hai dạng câu hỏi: trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng và trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng. Thông tin bổ sung, chẳng hạn như đại cương về nội dung kỳ thi và điểm đạt, có trong hướng dẫn cho kỳ thi.

Tải xuống hướng dẫn làm bài thi »

Xem lại câu hỏi mẫu minh họa dạng câu hỏi được sử dụng trong kỳ thi này và cung cấp lý do cho các câu trả lời đúng.

Tải xuống câu hỏi mẫu »

Tổng quan về kỳ thi

Cấp độ: Hội viên
Thời lượng: 130 phút để hoàn thành bài thi
Chi phí: 150 USD (Bài thi thử: 20 USD)

Hình thức: 65 câu hỏi trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng hoặc trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng
Hình thức tổ chức kỳ thi: Pearson VUE và PSI; Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến

Ngôn ngữ sử dụng

Kỳ thi này được cung cấp bằng các ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung Giản thể.

Bài thi sẽ sớm được bổ sung tiếng Pháp (Pháp), Đức, Ý, Bồ Đào Nha (Brazil) và Tây Ban Nha (Mỹ Latinh).

Tìm hiểu thêm »

Chuẩn bị cho bài thi của bạn

Bạn đã đặt mục tiêu. Bây giờ đã đến lúc xây dựng kiến thức và kỹ năng để thúc đẩy sự nghiệp của bạn. Hãy xem các tài nguyên sau đây từ AWS Training and Certification liên quan đến bài thi AWS Certified Developer – Associate. Những tài nguyên được đề xuất này là cơ hội học hỏi từ các chuyên gia tại AWS; tuy nhiên, chúng tôi không yêu cầu bạn tham gia bất kỳ khóa đào tạo cụ thể nào trước khi bạn làm bài thi.

Chọn một loại tài nguyên từ phần bên dưới để tìm hiểu thêm.

  • Ôn tập cho kỳ thi
  • Khóa đào tạo dành cho nhà phát triển của AWS
  • báo cáo nghiên cứu chuyên sâu của AWS
  • Câu hỏi thường gặp
quotes-white

Chứng nhận là một cách hữu hiệu để các đồng nghiệp và người sử dụng lao động tiềm năng thấy rằng bạn biết bản thân đang làm gì, ngay cả khi bạn có thể không sở hữu nhiều năm kinh nghiệm thực tế. Là một quản lý, tôi sử dụng các chứng nhận để cập nhật trình độ kỹ thuật chuyên môn của mình. Kỳ thi lấy chứng nhận có thể là một nhiệm vụ bắt buộc giúp bạn tiếp xúc với công nghệ mới cũng như củng cố sự hiểu biết của bạn về công nghệ bạn đã và đang sử dụng được một khoảng thời gian”.

Guillermo Fisher
Giám đốc kỹ thuật, cơ sở hạ tầng tại Handshake, AWS Data Hero

Bạn đang tìm kiếm tài nguyên bổ sung ư?

Hãy đăng ký để nhận mẹo hàng tuần cho kỳ thi

Đăng ký để nhận mẹo và tài nguyên hàng tuần từ AWS Training and Certification. Chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi với các mẹo tham gia kỳ thi, hướng dẫn cho kỳ thi và câu hỏi mẫu cũng như cơ hội tìm hiểu sâu về các chiến lược cho kỳ thi với các giảng viên chuyên gia được AWS công nhận.

Tải xuống phiếu kiểm tra cho nhóm

Bạn có thể hỗ trợ một nhóm được AWS chứng nhận bằng cách cấp kinh phí lấy chứng chỉ AWS Certification bằng phiếu kiểm tra. Cho biết giá trị khi thăng tiến kỹ năng, quản lý ngân sách học tập và phát triển của bạn có chiến lược, đồng thời có được thông tin chi tiết về việc sử dụng phiếu.