AWS Certified DevOps Engineer - Professional

Tìm hiểu thêm về chứng nhận này và các tài nguyên AWS có thể giúp bạn chuẩn bị

Huy hiệu AWS Certified DevOps Engineer - Professional

Thông tin xác thực này giúp các tổ chức xác định và phát triển nhân tài sở hữu những kỹ năng quan trọng liên quan đến việc triển khai các sáng kiến đám mây. Chứng nhận AWS Certified DevOps Engineer – Professional xác thực khả năng tự động hóa hoạt động kiểm thử, triển khai cơ sở hạ tầng và ứng dụng AWS.

Những ai nên tham gia kỳ thi này?

Chứng nhận AWS Certified DevOps Engineer – Professional dành cho các cá nhân với ít nhất hai năm kinh nghiệm trong việc cung cấp, vận hành và quản lý môi trường AWS. Trước khi tham gia kỳ thi, chúng tôi khuyên bạn nên:

  • Kinh nghiệm phát triển mã bằng ít nhất một ngôn ngữ lập trình bậc cao; xây dựng cơ sở hạ tầng có mức độ tự động hóa cao và quản lý hệ điều hành
  • Nắm bắt các quy trình và phương pháp phát triển cũng như vận hành hiện đại
  • Khả năng triển khai và quản lý các hệ thống cũng như phương pháp phân phối liên tục trên AWS
  • Khả năng triển khai và tự động hóa các biện pháp kiểm soát bảo mật, quy trình quản trị và xác thực tuân thủ
  • Khả năng xác định cũng như triển khai các hệ thống theo dõi, chỉ số và ghi nhật ký trên AWS

Bạn cần những gì để đạt được chứng nhận này?

Để giành được chứng nhận này, bạn sẽ cần tham gia và vượt qua bài thi AWS Certified DevOps Engineer – Professional (DOP-C01). Bài thi kết hợp hai dạng câu hỏi: trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng và trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng. Thông tin bổ sung, chẳng hạn như đại cương về nội dung kỳ thi và điểm đạt, có trong hướng dẫn cho kỳ thi.

Tải xuống hướng dẫn làm bài thi »

Xem lại câu hỏi mẫu minh họa dạng câu hỏi được sử dụng trong kỳ thi này và cung cấp lý do cho các câu trả lời đúng.

Tải xuống câu hỏi mẫu »

Tổng quan về kỳ thi

Cấp độ: Chuyên nghiệp
Thời gian hoàn thành bài thi: 180 phút
Chi phí: 300 USD 
Truy cập Exam pricing để biết thông tin chi phí bổ sung.

Hình thức: 75 câu hỏi trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng hoặc trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng
Hình thức tổ chức kỳ thi: Pearson VUE và PSI; Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến

Ngôn ngữ sử dụng

Kỳ thi này được cung cấp bằng các ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung giản thể.

Chuẩn bị cho bài thi của bạn

Bạn đã đặt mục tiêu. Bây giờ là lúc xây dựng kiến thức và kỹ năng để thúc đẩy sự nghiệp của bạn. Hãy xem các tài nguyên sau đây từ AWS Training and Certification liên quan đến bài thi AWS Certified DevOps Engineer – Professional. Chúng tôi không yêu cầu bạn phải tham gia bất kỳ khóa đào tạo cụ thể nào trước khi làm bài thi. Những tài nguyên được đề xuất này là cơ hội để học hỏi từ các chuyên gia tại AWS.

Chọn một loại tài nguyên từ phần bên dưới để tìm hiểu thêm.

  • Ôn tập cho kỳ thi
  • AWS Training cho kỹ sư DevOps
  • báo cáo nghiên cứu chuyên sâu của AWS
  • Câu hỏi thường gặp

Bạn đang tìm kiếm tài nguyên bổ sung ư?

Hãy đăng ký để nhận mẹo hàng tuần cho kỳ thi

Đăng ký để nhận mẹo và tài nguyên hàng tuần từ AWS Training and Certification. Chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi với các mẹo tham gia kỳ thi, hướng dẫn cho kỳ thi và câu hỏi mẫu cũng như cơ hội tìm hiểu sâu về các chiến lược cho kỳ thi với các giảng viên chuyên gia được AWS công nhận.

Tải xuống phiếu kiểm tra cho nhóm

Bạn có thể hỗ trợ một nhóm được AWS chứng nhận bằng cách cấp kinh phí lấy chứng chỉ AWS Certification bằng phiếu kiểm tra. Cho biết giá trị khi thăng tiến kỹ năng, quản lý ngân sách học tập và phát triển của bạn có chiến lược, đồng thời có được thông tin chi tiết về việc sử dụng phiếu.