AWS Certified Solutions Architect - Associate

Tìm hiểu thêm về chứng nhận này và các tài nguyên AWS có thể giúp bạn chuẩn bị

Huy hiệu AWS Certified Solutions Architect - Associate

Thông tin xác thực này giúp các tổ chức xác định và phát triển nhân tài sở hữu những kỹ năng quan trọng liên quan đến việc triển khai các sáng kiến đám mây. Việc đạt được chứng nhận AWS Certified Solutions Architect – Associate xác nhận khả năng thiết kế và triển khai các hệ thống phân tán trên AWS.

Kỳ thi chứng nhận AWS Certified Solutions Architect - Associate sẽ thay đổi từ ngày 30 tháng 8 năm 2022. Ngày cuối cùng để tham gia kỳ thi hiện tại là 29 tháng 8 năm 2022. Tìm hiểu thêm.

Những ai nên tham gia kỳ thi này?

AWS Certified Solutions Architect – Associate dành cho bất kỳ ai có một hoặc nhiều năm kinh nghiệm thực tế trong việc thiết kế các hệ thống phân tán khả dụng, tiết kiệm chi phí, có khả năng kháng lỗi và có thể mở rộng trên AWS. Trước khi bạn tham gia kỳ thi, chúng tôi khuyên bạn nên có:

  • Một năm kinh nghiệm thực tế sử dụng công nghệ AWS bao gồm việc sử dụng các dịch vụ điện toán, liên kết mạng, lưu trữ và cơ sở dữ liệu của AWS cũng như các dịch vụ triển khai và quản lý AWS
  • Kinh nghiệm triển khai, quản lý và vận hành khối lượng công việc trên AWS cũng như triển khai các yêu cầu tuân thủ và kiểm soát bảo mật
  • Quen thuộc với việc sử dụng cả Bảng điều khiển quản lý AWS và Giao diện dòng lệnh (CLI) AWS
  • Am hiểu Khung kiến trúc tối ưu AWS, liên kết mạng AWS, các dịch vụ bảo mật và cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS
  • Khả năng xác định những dịch vụ AWS nào đáp ứng một yêu cầu kỹ thuật nhất định và để xác định các yêu cầu kỹ thuật cho một ứng dụng dựa trên AWS

Bạn cần những gì để đạt được chứng nhận này?

Để giành được chứng nhận này, bạn sẽ cần tham gia và vượt qua bài thi AWS Certified Solutions Architect – Associate (SAA-C02). Kỳ thi kết hợp hai dạng câu hỏi: trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng và trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng. Thông tin bổ sung, chẳng hạn như đại cương về nội dung kỳ thi và điểm đạt, có trong hướng dẫn cho kỳ thi.

Tải xuống hướng dẫn làm bài thi »

Xem lại câu hỏi mẫu minh họa dạng câu hỏi được sử dụng trong kỳ thi này và cung cấp lý do cho các câu trả lời đúng.

Tải xuống câu hỏi mẫu »

Tổng quan về kỳ thi

Cấp độ: Hội viên
Thời lượng: 130 phút để hoàn thành bài thi
Chi phí: 150 USD
Truy cập Exam pricing để biết thông tin chi phí bổ sung.

Hình thức: 65 câu hỏi trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng hoặc trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng
Hình thức tổ chức kỳ thi: Pearson VUE và PSI; Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến

Ngôn ngữ sử dụng

Kỳ thi này có các ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Pháp (Pháp), tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Trung giản thể và tiếng Tây Ban Nha (Mỹ Latinh).

Chuẩn bị cho bài thi của bạn

Bạn đã đặt mục tiêu. Bây giờ đã đến lúc xây dựng kiến thức và kỹ năng để thúc đẩy sự nghiệp của bạn. Hãy xem các tài nguyên sau đây từ AWS Training and Certification liên quan đến bài thi AWS Certified Solutions Architect – Associate. Những tài nguyên được đề xuất này là cơ hội học hỏi từ các chuyên gia tại AWS; tuy nhiên, chúng tôi không yêu cầu bạn tham gia bất kỳ khóa đào tạo cụ thể nào trước khi bạn làm bài thi.

Chọn một loại tài nguyên từ phần bên dưới để tìm hiểu thêm.

  • Ôn tập cho kỳ thi
  • AWS Training cho kiến trúc sư giải pháp
  • báo cáo nghiên cứu chuyên sâu của AWS
  • Câu hỏi thường gặp

Bạn đang tìm kiếm tài nguyên bổ sung ư?

Hãy đăng ký để nhận mẹo hàng tuần cho kỳ thi

Đăng ký để nhận mẹo và tài nguyên hàng tuần từ AWS Training and Certification. Chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi với các mẹo tham gia kỳ thi, hướng dẫn cho kỳ thi và câu hỏi mẫu cũng như cơ hội tìm hiểu sâu về các chiến lược cho kỳ thi với các giảng viên chuyên gia được AWS công nhận.

Tải xuống phiếu kiểm tra cho nhóm

Bạn có thể hỗ trợ một nhóm được AWS chứng nhận bằng cách cấp kinh phí lấy chứng chỉ AWS Certification bằng phiếu kiểm tra. Cho biết giá trị khi thăng tiến kỹ năng, quản lý ngân sách học tập và phát triển của bạn có chiến lược, đồng thời có được thông tin chi tiết về việc sử dụng phiếu.