AWS Certified Solutions Architect - Professional

Tìm hiểu thêm về chứng nhận này và các tài nguyên AWS có thể giúp bạn chuẩn bị

Huy hiệu AWS Certified Solutions Architect - Professional

Thông tin xác thực này giúp các tổ chức xác định và phát triển nhân tài sở hữu những kỹ năng quan trọng liên quan đến việc triển khai các sáng kiến đám mây. Chứng nhận AWS Certified Solutions Architect – Professional xác thực khả năng thiết kế, triển khai và đánh giá ứng dụng trên AWS trong các yêu cầu đa dạng và phức tạp.

Bài thi lấy chứng nhận AWS Certified Solutions Architect - Professional sẽ thay đổi kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2022. Ngày cuối cùng để tham gia bài thi hiện tại là 14 tháng 11 năm 2022. Tìm hiểu thêm »

Những ai nên tham gia kỳ thi này?

AWS Certified Solutions Architect – Professional dành cho những người có ít nhất hai năm kinh nghiệm thực tế trong việc thiết kế và triển khai cấu trúc đám mây trên AWS. Trước khi tham gia kỳ thi, chúng tôi khuyên bạn nên:

  • Làm quen với AWS CLI, API AWS, mẫu AWS CloudFormation, Bảng điều khiển thanh toán AWS, Bảng điều khiển quản lý AWS, một ngôn ngữ viết tập lệnh cùng mội trường Windows và Linux
  • Khả năng đưa ra hướng dẫn thực hành tốt nhất về thiết kế kiến trúc trên nhiều ứng dụng và dự án của doanh nghiệp cũng như khả năng vạch ra các mục tiêu kinh doanh đối với yêu cầu về ứng dụng/kiến trúc
  • Khả năng đánh giá các yêu cầu của ứng dụng đám mây và đưa ra khuyến nghị về kiến trúc cho khâu thực thi, triển khai và cung cấp ứng dụng trên AWS
  • Khả năng thiết kế một kiến trúc kết hợp bằng các công nghệ chính của AWS (ví dụ như VPN, AWS Direct Connect) cũng như quy trình triển khai và tích hợp liên tục

Bạn cần những gì để đạt được chứng nhận này?

Để đạt được chứng nhận này, bạn sẽ cần tham gia và vượt qua bài thi AWS Certified Solutions Architect – Professional (SAP-C01). Bài thi kết hợp hai dạng câu hỏi: trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng và trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng. Thông tin bổ sung, chẳng hạn như đại cương về nội dung kỳ thi và điểm đạt, có trong hướng dẫn cho kỳ thi.

Tải xuống hướng dẫn làm bài thi »

Xem lại câu hỏi mẫu minh họa dạng câu hỏi được sử dụng trong kỳ thi này và cung cấp lý do cho các câu trả lời đúng.

Tải xuống câu hỏi mẫu »

Tổng quan về kỳ thi

Cấp độ: Chuyên nghiệp
Thời gian hoàn thành bài thi: 180 phút
Chi phí: 300 USD
Truy cập Exam pricing để biết thông tin chi phí bổ sung.

Hình thức: 75 câu hỏi trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng hoặc trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng
Hình thức tổ chức kỳ thi: Pearson VUE và PSI; Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến

Ngôn ngữ sử dụng

Kỳ thi này có các ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Pháp (Pháp), tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Trung giản thể và tiếng Tây Ban Nha (Mỹ Latinh).

Chuẩn bị cho bài thi của bạn

Bạn đã đặt mục tiêu. Bây giờ là lúc xây dựng kiến thức và kỹ năng để thúc đẩy sự nghiệp của bạn. Hãy xem các tài nguyên sau đây từ AWS Training and Certification liên quan đến bài thi AWS Certified Solutions Architect – Professional. Chúng tôi không yêu cầu bạn phải tham gia bất kỳ khóa đào tạo cụ thể nào trước khi làm bài thi. Những tài nguyên được đề xuất này là cơ hội để học hỏi từ các chuyên gia tại AWS.

Chọn một loại tài nguyên từ phần bên dưới để tìm hiểu thêm.

  • Ôn tập cho kỳ thi
  • AWS Training cho kiến trúc sư giải pháp
  • báo cáo nghiên cứu chuyên sâu của AWS
  • Câu hỏi thường gặp

Bạn đang tìm kiếm tài nguyên bổ sung ư?

Hãy đăng ký để nhận mẹo hàng tuần cho kỳ thi

Đăng ký để nhận mẹo và tài nguyên hàng tuần từ AWS Training and Certification. Chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi với các mẹo tham gia kỳ thi, hướng dẫn cho kỳ thi và câu hỏi mẫu cũng như cơ hội tìm hiểu sâu về các chiến lược cho kỳ thi với các giảng viên chuyên gia được AWS công nhận.

Tải xuống phiếu kiểm tra cho nhóm

Bạn có thể hỗ trợ một nhóm được AWS chứng nhận bằng cách cấp kinh phí lấy chứng chỉ AWS Certification bằng phiếu kiểm tra. Cho biết giá trị khi thăng tiến kỹ năng, quản lý ngân sách học tập và phát triển của bạn có chiến lược, đồng thời có được thông tin chi tiết về việc sử dụng phiếu.