AWS Certified Solutions Architect - Professional

Tìm hiểu thêm về chứng nhận này và các tài nguyên AWS có thể giúp bạn chuẩn bị

Huy hiệu AWS Certified Solutions Architect - Professional

Chứng chỉ xác thực này giúp các cá nhân được chứng nhận thể hiện kiến thức và kỹ năng nâng cao trong việc cung cấp các giải pháp phức tạp cho các vấn đề phức tạp, tối ưu hóa bảo mật, chi phí và hiệu năng cũng như tự động hóa các quy trình thủ công. Chứng chỉ này là một phương thức để các tổ chức xác định và phát triển nhân tài sở hữu những kỹ năng quan trọng đối với việc triển khai các sáng kiến đám mây.

Những ai nên tham gia kỳ thi này?

AWS Certified Solutions Architect - Professional dành cho những người có ít nhất hai năm kinh nghiệm thực tế trong việc thiết kế và triển khai kiến trúc đám mây trên AWS. Trước khi tham gia kỳ thi, chúng tôi khuyên bạn nên có:

  • Làm quen với AWS CLI, API AWS, mẫu AWS CloudFormation, Bảng điều khiển thanh toán AWS, Bảng điều khiển quản lý AWS, một ngôn ngữ viết tập lệnh cùng mội trường Windows và Linux
  • Khả năng đưa ra hướng dẫn thực hành tốt nhất về thiết kế kiến trúc trên nhiều ứng dụng và dự án của doanh nghiệp cũng như khả năng vạch ra các mục tiêu kinh doanh đối với yêu cầu về ứng dụng/kiến trúc
  • Khả năng đánh giá các yêu cầu của ứng dụng đám mây và đưa ra khuyến nghị về kiến trúc cho khâu thực thi, triển khai và cung cấp ứng dụng trên AWS
  • Khả năng thiết kế một kiến trúc kết hợp bằng các công nghệ chính của AWS (ví dụ như VPN, AWS Direct Connect) cũng như quy trình triển khai và tích hợp liên tục

Bạn cần những gì để đạt được chứng chỉ này?

Để đạt được chứng chỉ này, bạn sẽ cần tham gia và vượt qua bài thi AWS Certified Solutions Architect – Professional (SAP-C02). Bài thi kết hợp hai dạng câu hỏi: trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng và trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng. Thông tin bổ sung, chẳng hạn như đại cương về nội dung kỳ thi và điểm đạt, có trong hướng dẫn cho kỳ thi.

Tải xuống hướng dẫn làm bài thi »

Tổng quan về kỳ thi

Cấp độ: Chuyên nghiệp
Thời gian hoàn thành bài thi: 180 phút
Chi phí: 300 USD. Truy cập Lệ phí thi để biết thêm thông tin chi phí, bao gồm cả tỷ giá hối đoái.

Hình thức: 75 câu hỏi trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng hoặc trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng
Hình thức tổ chức kỳ thi: Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến Pearson VUE.

Ngôn ngữ sử dụng

Kỳ thi này có các ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Pháp (Pháp), tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Trung giản thể và tiếng Tây Ban Nha (Mỹ Latinh).

Chuẩn bị cho kỳ thi của bạn

Bạn đã đặt mục tiêu. Bây giờ là lúc xây dựng kiến thức và kỹ năng để thúc đẩy sự nghiệp của bạn. Hãy xem các tài nguyên sau đây từ AWS Training and Certification liên quan đến bài thi AWS Certified Solutions Architect - Professional. Chúng tôi không yêu cầu bạn phải tham gia bất kỳ khóa đào tạo cụ thể nào trước khi làm bài thi. Những tài nguyên được đề xuất này là cơ hội để học hỏi từ các chuyên gia tại AWS.

Các tài nguyên bổ sung – bao gồm Phòng thực hành xây dựng AWS và hoạt động học tập qua trò chơi để bổ trợ cho quá trình chuẩn bị của bạn – sẽ được cung cấp khi đăng ký gói Bộ xây dựng kỹ năng AWS.

Chọn một loại tài nguyên từ phần bên dưới để tìm hiểu thêm.

Tải xuống phiếu kiểm tra cho nhóm

Bạn có thể hỗ trợ một nhóm được AWS chứng nhận bằng cách cấp kinh phí lấy chứng nhận AWS Certification bằng phiếu kiểm tra. Cho biết giá trị khi thăng cấp kỹ năng, quản lý ngân sách học tập và phát triển của bạn theo hướng chiến lược, đồng thời có được thông tin chi tiết về việc sử dụng phiếu.

Bạn có thắc mắc về AWS Certification?