Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS - Chuyên nghiệp

Chứng thực kỹ năng và chuyên môn kỹ thuật bằng chứng chỉ được công nhận trong ngành và phát triển sự nghiệp của bạn.

Kỳ thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Chuyên nghiệp được thiết kế cho các cá nhân đảm nhiệm vai trò kiến trúc sư giải pháp có ít nhất hai năm kinh nghiệm thực tế trong việc quản lý và vận hành các hệ thống trên AWS.

icon_solutions-architect-pro

Khả năng được chứng thực bằng chứng nhận

 • Thiết kế và triển khai các ứng dụng có quy mô cực kỳ linh hoạt, mức độ khả dụng cao, dung sai cao và đáng tin cậy trên AWS
 • Lựa chọn các dịch vụ AWS phù hợp để thiết kế và triển khai một ứng dụng dựa trên các yêu cầu cho trước
 • Di chuyển các ứng dụng phức tạp, đa bậc trên AWS
 • Thiết kế và triển khai các hoạt động vận hành ở quy mô toàn doanh nghiệp trên AWS
 • Triển khai các chiến lược kiểm soát chi phí
 • Có hai năm kinh nghiệm thực tế trở lên trong việc thiết kế và triển khai kiến trúc đám mây trên AWS
 • Khả năng đánh giá các yêu cầu của ứng dụng đám mây và đưa ra khuyến nghị về kiến trúc cho khâu thực thi, triển khai và cung cấp ứng dụng trên AWS
 • Quen với AWS CLI, API AWS, mẫu AWS CloudFormation, Bảng điều khiển thanh toán AWS và Bảng điều khiển quản lý AWS
 • Giải thích và áp dụng năm nội dung chủ đạo của Framework kiến trúc tối ưu của AWS
 • Thiết kế kiến trúc lai bằng cách sử dụng các công nghệ AWS chính (như VPN, AWS Direct Connect)
 • Khả năng đưa ra hướng dẫn thực hành tốt nhất về thiết kế kiến trúc trên nhiều ứng dụng và dự án của doanh nghiệp
 • Quen với ngôn ngữ script
 • Quen với môi trường Windows và Linux
 • Liên kết các mục tiêu kinh doanh với yêu cầu của ứng dụng/kiến trúc
 • Xây dựng một quy trình triển khai và tích hợp liên tục

Chuẩn bị cho kỳ thi của bạn

Kinh nghiệm thực tế chính là cách chuẩn bị tốt nhất. Có rất nhiều khóa Đào tạo AWS và các tài nguyên khác có liên quan để hỗ trợ bạn thu nạp kiến thức và kỹ năng bổ sung nhằm chuẩn bị cho chứng chỉ. Vui lòng xem lại hướng dẫn cho kỳ thi để biết thông tin về các năng lực sẽ được đánh giá trong kỳ thi chứng chỉ.

Thông tin chi tiết về kỳ thi

mini-icon_exam_2

Hình thức
75 câu hỏi; trắc nghiệm nhiều đáp án

mini-icon_level

Loại kỳ thi
Chuyên nghiệp

mini-icon_modality

Hình thức tổ chức kỳ thi
Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến

mini-icon_time

Thời gian
Thời gian hoàn thành bài thi là 180 phút

mini-icon_price

Chi phí
300 USD (Bài thi thử: 40 USD)

mini-icon_language

Ngôn ngữ
Có các ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung Giản thể