Bạn sẽ được dùng thử miễn phí Amazon Chime Pro trong 30 ngày mà không cần thẻ tín dụng.

Sau 30 ngày, bạn có thể tiếp tục sử dụng miễn phí Amazon Chime Basic bao lâu tùy thích, hoặc bạn có thể trả phí để sử dụng các tính năng của Amazon Chime Pro

1727-Web Browser Image_laptop-5

Ứng dụng web của Amazon Chime

download_ios

Amazon Chime dành cho iOS
 

download_android

Amazon Chime dành cho Android

download_osx

Amazon Chime cho
Mac OS X

download_windows

Amazon Chime dành cho Windows
 

Để được trợ giúp hướng dẫn bắt đầu sử dụng Amazon Chime, vui lòng truy cập hướng dẫn trên trang này.

Khi tải xuống Amazon Chime, bạn đồng ý với Thỏa thuận khách hàng của AWS, Điều khoản dịch vụ của AWSThông báo về quyền riêng tư của AWS. Nếu đã tham gia một thỏa thuận khách hàng của AWS, bạn đồng ý rằng các điều khoản của thỏa thuận đó điều chỉnh việc bạn tải xuống và sử dụng sản phẩm này.

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Bản dùng thử miễn phí hoạt động như thế nào?

Bạn sẽ được dùng thử miễn phí Amazon Chime Pro trong 30 ngày. Sau 30 ngày, bạn có thể trả phí để sử dụng các tính năng của Amazon Chime Pro hoặc bạn có thể tiếp tục sử dụng các tính năng của Amazon Chime Basic bao lâu tùy thích. Để bắt đầu dùng thử miễn phí, hãy tạo tài khoản Amazon Chime và bắt đầu sử dụng dịch vụ.

Câu hỏi: Tôi có cần thẻ tín dụng để sử dụng bản dùng thử miễn phí không?

Không cần. Bạn chỉ việc tải ứng dụng, đăng ký và bắt đầu sử dụng Amazon Chime.

Câu hỏi: Làm thế nào để tạo tài khoản Amazon Chime?

Bạn có thể dùng ứng dụng Amazon Chime để tạo tài khoản Amazon Chime. Sau khi tải xuống và mở ứng dụng, bạn sẽ được hướng dẫn quy trình tạo tài khoản Amazon Chime dùng để đăng nhập và truy cập dịch vụ sau đó. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo mục Bắt đầu sử dụng trên trang Câu hỏi thường gặp.