Bạn sẽ được dùng thử miễn phí Amazon Chime Pro trong 30 ngày mà không cần thẻ tín dụng.

Sau 30 ngày, bạn có thể tiếp tục sử dụng miễn phí Amazon Chime Basic bao lâu tùy thích, hoặc bạn có thể trả phí để sử dụng các tính năng của Amazon Chime Pro

1727-Web Browser Image_laptop-5

Ứng dụng web của Amazon Chime

download_ios

Amazon Chime dành cho iOS
 

download_android

Amazon Chime dành cho Android

download_osx

Amazon Chime cho
Mac OS X

download_windows

Amazon Chime dành cho Windows
 

Để được trợ giúp hướng dẫn bắt đầu sử dụng Amazon Chime, vui lòng truy cập hướng dẫn trên trang này.

Khi tải xuống Amazon Chime, bạn đồng ý với Thỏa thuận khách hàng của AWS, Điều khoản dịch vụ của AWSThông báo về quyền riêng tư của AWS. Nếu đã tham gia một thỏa thuận khách hàng của AWS, bạn đồng ý rằng các điều khoản của thỏa thuận đó điều chỉnh việc bạn tải xuống và sử dụng sản phẩm này.