Bạn có thể sử dụng CloudEndure Migration để thực hiện việc di chuyển tự động sang AWS mà không tốn phí.

Mỗi giấy phép CloudEndure Migration miễn phí cho phép 90 ngày sử dụng sau khi cài đặt tác tử. Trong khoảng thời gian này, bạn có thể bắt đầu việc sao chép các máy nguồn, khởi chạy các máy mục tiêu, tiến hành kiểm thử không giới hạn và thực hiện chuyển đổi theo lịch trình để hoàn tất việc di chuyển của bạn.

Sau khoảng thời gian 90 ngày miễn phí này, máy của bạn sẽ ngừng sao chép và bạn không thể khởi chạy các máy mục tiêu mới. Nếu chưa hoàn thành việc di chuyển trong vòng 90 ngày miễn phí này, bạn vẫn có thể di chuyển mà không tốn phí bằng cách cài đặt lại tác tử CloudEndure trên các máy thích hợp bằng một tài khoản CloudEndure Migration mới. Thao tác này sẽ cho phép bạn thực hiện việc sao chép, kiểm thử và chuyển đổi thêm 90 ngày miễn phí nữa.

Bắt đầu với giấy phép CloudEndure Migration miễn phí »

Phụ phí

Mặc dù được miễn phí sử dụng CloudEndure Migration, nhưng bạn sẽ phải trả phí cho bất kỳ cơ sở hạ tầng AWS nào được cung cấp trong khi di chuyển và sau khi chuyển đổi, ví dụ như tài nguyên điện toán (EC2) và lưu trữ (EBS).

Tài nguyên định giá khác

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Tìm hiểu cách bắt đầu

Truy cập trang bắt đầu để biết các bước tiếp theo.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?

Bắt đầu với giấy phép CloudEndure Migration miễn phí.

Bắt đầu ngay