AWS CodeDeploy

Tự động hóa việc triển khai mã để duy trì thời gian hoạt động của ứng dụng

AWS CodeDeploy là dịch vụ triển khai được quản lý toàn phần có khả năng tự động hóa việc triển khai phần mềm trên các dịch vụ điện toán như Amazon EC2, AWS Fargate, AWS Lambda và các máy chủ chạy tại chỗ của bạn. AWS CodeDeploy giúp bạn nhanh chóng phát hành các tính năng mới một cách dễ dàng hơn, tránh thời gian ngừng hoạt động trong quá trình triển khai ứng dụng và giúp bạn cập nhật ứng dụng đơn giản hơn. Bạn có thể sử dụng AWS CodeDeploy để tự động hóa việc triển khai phần mềm và giúp không cần phải thực hiện các tác vụ thủ công dễ bị lỗi. Dịch vụ thay đổi quy mô để phù hợp với nhu cầu triển khai của bạn.

Giới thiệu về AWS CodeDeploy (2:10)

Lợi ích

Triển khai tự động

AWS CodeDeploy tự động hóa hoàn toàn việc triển khai phần mềm của bạn, cho phép bạn triển khai một cách tin cậy và nhanh chóng. Bạn có thể triển khai ứng dụng của mình một cách ổn định trong môi trường phát triển, thử nghiệm và sản xuất, cho dù là triển khai trên Amazon EC2, AWS Fargate, AWS Lambda hay các máy chủ chạy tại chỗ. Dịch vụ thay đổi quy mô theo cơ sở hạ tầng của bạn.

Giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động

AWS CodeDeploy giúp tối đa hóa khả năng sử dụng ứng dụng trong quá trình triển khai phần mềm. Dịch vụ này điều chỉnh tăng dần và theo dõi hiện trạng ứng dụng theo các quy tắc cấu hình. Có thể dễ dàng dừng và hoàn nguyên quá trình triển khai phần mềm về thời điểm nào đó nếu xảy ra lỗi.

Kiểm soát tập trung

AWS CodeDeploy cho phép bạn dễ dàng khởi chạy và theo dõi trạng thái của quá trình triển khai ứng dụng qua Bảng điều khiển quản lý AWS hay AWS CLI. CodeDeploy cung cấp cho bạn một báo cáo chi tiết, giúp bạn kiểm tra xem mỗi hoạt động sửa đổi ứng dụng được triển khai khi nào và ở đâu. Bạn cũng có thể tạo thông báo đẩy để nhận cập nhật trực tiếp về quá trình triển khai của bạn.

Dễ dàng sử dụng

AWS CodeDeploy có khả năng tương thích chung về mặt nền tảng và ngôn ngữ, hoạt động với bất kỳ ứng dụng nào và mang lại trải nghiệm giống nhau, cho dù bạn triển khai sang Amazon EC2, AWS Fargate hay AWS Lambda. Bạn có thể dễ dàng sử dụng lại mã thiết lập hiện tại của mình. CodeDeploy cũng có thể tích hợp với quá trình phát hành phần mềm hiện tại hay chuỗi công cụ triển khai liên tục của bạn (ví dụ: AWS CodePipeline, GitHub, Jenkins).

Nghiên cứu điển hình

SmartNews sử dụng CodeDeploy để hỗ trợ đường ống phân phối phần mềm gồm nhiều vi dịch vụ như trình thu thập dữ liệu, trình trích xuất nội dung, công cụ phân tích hình ảnh và công cụ tìm kiếm.

Tìm hiểu cách Gilt sử dụng CodeDeploy tăng tốc việc triển khai phần mềm và triển khai các bản cập nhật phần mềm mà không cần lo lắng về cơ sở hạ tầng.

Instacart sử dụng CodeDeploy để quản lý hàng trăm đợt triển khai mỗi ngày và vận chuyển mã của họ tới khách hàng nhanh hơn và tin cậy hơn.

Với CodeDeploy, Burt có thể tự động triển khai và loại bỏ các hoạt động thủ công để thực hiện hàng ngàn nâng cấp và triển khai mà không ảnh hưởng đến dịch vụ.  Đọc thêm nghiên cứu điển hình để tìm hiểu thêm.

3M HIS có thể dễ dàng và nhanh chóng xây dựng môi trường ứng dụng của họ và quản lý ứng dụng bằng việc sử dụng AWS CodeDeploy và CodeCommit.

Tìm hiểu làm thế nào CodeDeploy giúp Click Travel đảm bảo hoạt động liên tục trong quá trình triển khai thông qua các bản cập nhật “cuốn chiếu”.

Xem các tính năng của sản phẩm

Tìm hiểu thêm về các tính năng chính của AWS CodeDeploy.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS CodeDeploy trên Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập