Trao đổi đánh giá bảo mật thông tin đáng tin cậy

Tổng quan

TISAX_logo

Amazon Web Services (AWS) đã hoàn thành quy trình đánh giá về Trao đổi đánh giá bảo mật thông tin đáng tin cậy (TISAX). Tiêu chuẩn này cung cấp cho ngành công nghiệp ô tô châu Âu một cách tiếp cận tiêu chuẩn, nhất quán đến các hệ thống bảo mật thông tin.

 • Những khu vực AWS nào được áp dụng chứng nhận TISAX?

  Châu Âu (Dublin, Ireland), Châu Âu (Frankfurt, Germany), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), Canada và Seoul.

  Tất cả các khu vực được đánh giá với mức độ bảo vệ TISAX rất cao (AL 3) cho các miền kiểm soát Xử lý thông tin và Bảo vệ dữ liệu.

 • Những dịch vụ AWS nào được áp dụng chứng nhận TISAX?

  Đánh giá TISAX không phụ thuộc vào dịch vụ (tức là không kiểm tra các biện pháp kiểm soát dành riêng cho dịch vụ), mà đánh giá các khu vực. Tất cả các dịch vụ AWS triển khai trong khu vực được đánh giá đều được coi là được chứng nhận, với điều kiện khu vực đó được đánh giá thành công.

 • Chứng nhận TISAX là gì?

  TISAX là danh mục đánh giá bảo mật thông tin (ISA) tiêu chuẩn của ngành công nghiệp ô tô châu Âu dựa trên các khía cạnh chính của bảo mật thông tin như bảo vệ dữ liệu và kết nối với bên thứ ba.

  Để hoàn thành quy trình đánh giá TISAX, AWS đã được kiểm tra thành công bởi một đánh giá viên độc lập được công nhận. Do tính chất khu vực của đánh giá, phạm vi đánh giá được giới hạn ở Châu Âu.

 • Ai đã tạo ra tiêu chuẩn TISAX?

  TISAX được phát triển bởi Hiệp hội công nghiệp ô tô Đức (VDA) hợp tác với hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Châu Âu, được gọi là European Network Exchange (ENX).

  Phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn đã được phát hành vào năm 2018.

compliance-contactus-icon
Bạn có câu hỏi? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »