Security-icon-100

• Tải xuống và lưu tài liệu từ trình duyệt web của bạn. Bạn sẽ không thể mở toàn bộ báo cáo trong trình duyệt web của mình.
Không được nhập mật khẩu của mình trong trình duyệt web nếu được nhắc; Thay vào đó, hãy mở báo cáo trong Adobe Acrobat Reader rồi nhập mật khẩu của bạn để mở toàn bộ báo cáo nhúng sau khi tải xuống.
Cài đặt phiên bản Acrobat Reader mới nhất. Nếu bạn là người dùng Windows, bạn có thể tải xuống phiên bản Adobe mới nhất tại đây. Người dùng Mac có thể tải xuống phiên bản Adobe mới nhất tại đây và xem hướng dẫn tại đây.

1. Nhấp vào hoặc sao chép/dán liên kết báo cáo trong email để mở báo cáo trong trình duyệt web ưa thích của bạn (Một số khách hàng gặp sự cố khi sử dụng Chrome, vui lòng thử một trình duyệt khác, chẳng hạn như Internet Explorer hoặc Firefox).

 

open-reports-1

2. Tải xuống tài liệu trong trình duyệt web của bạn, sau đó lưu hoặc mở tài liệu trong Reader. Tùy thuộc vào trình duyệt web bạn đang sử dụng, hãy tham khảo các ảnh chụp màn hình để được hướng dẫn.

 

 

open-reports-2
open-reports-3
open-reports-4
open-reports-5

3. Sau khi tải xuống, hãy mở báo cáo trực tiếp trong Reader (bạn không thể xem toàn bộ báo cáo trong trình duyệt web của mình).

4. Nhấp chuột phải và chọn "Hiển thị nút giao diện điều hướng" - nơi bạn sẽ có thể thấy biểu tượng kẹp giấy/tệp đính kèm.

 

 

open-reports-6

5. Nhấp đúp vào kẹp giấy để mở toàn bộ báo cáo (yêu cầu mật khẩu).


 

open-reports-8
open-reports-7

6. • Cài đặt phiên bản Adobe Acrobat Reader mới nhất. Nếu bạn là người dùng Windows, bạn có thể tải xuống phiên bản Adobe mới nhất tại đây. Người dùng Mac có thể tải xuống phiên bản Adobe mới nhất tại đây và xem hướng dẫn tại đây.