ICREA

Tổng quan

5832 Computer Vision_benefit_authentication

ICREA "International Computer Room Experts Association (Hiệp hội Chuyên gia Điện toán Quốc tế)" là một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận được thành lập bởi các kỹ sư trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng, vận hành, quản lý, bảo trì, cung ứng, lắp đặt và trung tâm dữ liệu kiểm tra. ICREA đưa ra phương pháp thực hành tốt nhất cho việc thiết kế, xây dựng, quản lý, vận hành, bảo trì, mua và lắp đặt cơ sở hạ tầng cho môi trường công nghệ thông tin.

 • Tiêu chuẩn ICREA (ICREA-Std-131-2013) là gì?

  Tiêu chuẩn "ICREA-Std-131-2013" là một nhóm các khuyến cáo và thực hành tốt nhất giữa các quốc gia và một nhóm chuyên gia ở DPC, trong đó xác định cách xây dựng một trung tâm dữ liệu theo các cấp độ tin cậy và bảo mật mong muốn như sau:

  Cấp Mô tả Tính khả dụng
  I Trung tâm Dữ liệu Bảo đảm Chất lượng (QADC) 95%
  II Trung tâm Dữ liệu Bảo đảm Chất lượng Đẳng cấp Thế giới (WCQA) 99%
  III Trung tâm Dữ liệu Bảo đảm Chất lượng Đẳng cấp Thế giới An toàn (S-WCQA) 99,9%
  IV Trung tâm Dữ liệu Bảo đảm Chất lượng Đẳng cấp Thế giới Bảo mật Cao (HS-WCQA) 99,99%
  V Trung tâm Dữ liệu Bảo đảm Chất lượng Đẳng cấp Thế giới có khả năng Sẵn sàng Cao Bảo mật Cao (HSHA-WCQA) 99,998%
 • Vùng sẵn sàng AWS cho phép cách ly sự cố như thế nào?

  AWS đã xác định các thành phần hệ thống trọng yếu cần thiết để duy trì độ sẵn sàng của hệ thống và dịch vụ khôi phục trong trường hợp mất điện. Các thành phần hệ thống trọng yếu được sao lưu trên nhiều địa điểm cách ly, hay còn gọi là Vùng sẵn sàng. Mỗi Vùng sẵn sàng có những khác biệt vật lý khác nhau, hạ tầng độc lập và được thiết kế để luôn ổn định. Các Vùng sẵn sàng được kết nối với nhau bằng mạng cáp quang riêng, nhanh, cho phép bạn dễ dàng xây dựng ứng dụng tự động chuyển đổi giữa các Vùng sẵn sàng khi có lỗi mà không bị gián đoạn.

 • Khách hàng có thể đạt được độ sẵn sàng cao trên AWS không?

  Có. Khách hàng của AWS có thể xây dựng các hệ thống linh hoạt cao trong đám mây bằng cách áp dụng nhiều phiên bản trong nhiều Vùng sẵn sàng và sao chép dữ liệu để đạt được thời gian phục hồi và mục tiêu điểm phục hồi cực cao, cũng như độ sẵn sàng của dịch vụ tới 99,999% hoặc hơn thế. Do đó, độ sẵn sàng của dịch vụ là một chức năng của thiết kế; khách hàng quan tâm tới độ sẵn sàng và hiệu năng của ứng dụng muốn triển khai những ứng dụng này trên nhiều Vùng sẵn sàng ở cùng khu vực có dung sai cao và độ trễ thấp. Một số dịch vụ AWS như Amazon S3 được xây dựng nhằm tận dụng tất cả Vùng sẵn sàng trong vùng và có mục tiêu độ bền đạt 99,999999999%; chúng có thể được sử dụng cho bộ nhớ độ bền cao trên các Vùng sẵn sàng và hình chụp nhanh khối ổn định (Amazon EBS).

compliance-contactus-icon
Bạn có câu hỏi? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »