VPAT / Mục 508

Tổng quan

VPAT

Năm 1998, Quốc hội Hoa Kỳ đã sửa đổi Đạo luật Phục hồi để yêu cầu các cơ quan Liên bang giúp cho người khuyết tật có thể tiếp cận với công nghệ thông tin và điện tử. Công nghệ không thể tiếp cận can thiệp vào khả năng của một cá nhân để có được và sử dụng thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng. Section 508 đã được ban hành để loại bỏ các rào cản trong công nghệ thông tin, để tạo ra các cơ hội mới cho người khuyết tật, và khuyến khích phát triển các công nghệ sẽ giúp đạt được những mục tiêu này.

Luật áp dụng cho tất cả các cơ quan Liên bang khi họ phát triển, tìm nguồn cung ứng, bảo trì, hoặc sử dụng công nghệ thông tin và điện tử. Theo Phần 508 (29 U.S.C. , 794d), các cơ quan phải trao cho nhân viên khuyết tật và các thành viên của công chúng quyền truy cập thông tin có thể so sánh với sự truy cập khả dụng với những người khác.

Mục 508 là một yêu cầu của liên bang và tiểu bang, vì vậy, mọi khách hàng chính phủ của AWS đều có nhu cầu cần tuân thủ Mục 508. Mục 508 yêu cầu rằng khi các cơ quan Liên bang phát triển, mua sắm, bảo trì, hoặc sử dụng công nghệ thông tin và điện tử, họ phải đảm bảo rằng người khuyết tật có thể tiếp cận được, trừ khi nó gây ra gánh nặng quá mức. Nhân viên liên bang và các thành viên của công chúng bị khuyết tật phải có quyền truy cập và sử dụng thông tin và dịch vụ có thể so sánh với quyền truy cập à sử dụng cho nhân viên Liên bang và thành viên của công chúng không bị khuyết tật.

AWS cam kết tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn liên quan của chính phủ và kiểm soát tuân thủ. Cam kết này được phản ánh trong tầm quan trọng mà chúng tôi đặt ra về sự hiểu biết, thực hiện và duy trì sự tuân thủ liên tục với các tiêu chuẩn này cho TẤT CẢ các cá nhân truy cập và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Mẫu Hỗ trợ Sản phẩm Tự nguyện (VPAT) có sẵn cho khách hàng sử dụng AWS Artifact, một cổng tự phục vụ để truy cập theo yêu cầu vào các báo cáo tuân thủ của AWS. Bắt đầu với AWS Artifact ngay hôm nay.

AWS cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây dựa trên API với nhiều giao diện cho các dịch vụ đó, bao gồm SDK, IDE Toolkits và Công cụ dòng lệnh hoặc phát triển và quản lý tài nguyên AWS. AWS cung cấp hai giao diện người dùng đồ họa, Bảng điều khiển quản lý AWSBảng điều khiển máy khách AWS ElasticWolf AWS. Bảng điều khiển máy khách ElasticWolf AWS đã kết hợp các yêu cầu của Mục 508 và AWS đã chuẩn bị Mẫu tiếp cận sản phẩm tự nguyện (VPAT) cho Bảng điều khiển, mô tả các tính năng trợ năng của Bảng điều khiển.

compliance-contactus-icon
Bạn có câu hỏi? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »